Gửi bài viết tới BigCoin

Anoncoin Anoncoin

Dự báo về giá tiền của đồng Anoncoin

"Tôi có nên đầu tư vào Anoncoin không?" "Có nên mua ANC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì ANC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Anoncoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá ANC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo ANC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Anoncoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, ANC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Anoncoin tương đương với 6.961 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
6.961 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
6.956 USD

Anoncoin (ANC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Anoncoin predictions for 2018February 2018Open: 5.997561Close: 5.515983Min: 5.1881356Max: 6.045159Change: -12.18 %▼
Anoncoin predictions for 2018March 2018Open: 5.544415Close: 5.379839Min: 5.16263Max: 5.669978Change: -4.31 %▼
Anoncoin predictions for 2018May 2018Open: 5.424696Close: 5.696434Min: 5.16263Max: 5.696434Change: 6.57 % ▲
Anoncoin predictions for 2018June 2018Open: 5.724912Close: 5.796036Min: 5.289356Max: 5.884158Change: 1.68 % ▲
Anoncoin predictions for 2018July 2018Open: 5.460856Close: 5.476234Min: 5.16263Max: 5.93575Change: 0.39 % ▲
Anoncoin predictions for 2018August 2018Open: 5.420662Close: 5.279071Min: 5.16263Max: 5.46713Change: -3.81 %▼
Anoncoin predictions for 2018November 2018Open: 5.414037Close: 5.693311Min: 5.16263Max: 5.693311Change: 6.76 % ▲
Anoncoin predictions for 2018December 2018Open: 5.637591Close: 7.46908Min: 5.339503Max: 7.54715Change: 31.01 % ▲
Anoncoin predictions for 2019January 2019Open: 7.52261Close: 5.831547Min: 5.419016Max: 7.52261Change: -39.61 %▼
Anoncoin predictions for 2019February 2019Open: 5.853407Close: 5.401095Min: 5.16263Max: 5.888756Change: -11.78 %▼
Anoncoin predictions for 2019April 2019Open: 5.219677Close: 5.272991Min: 5.16263Max: 5.297117Change: 1.44 % ▲
Anoncoin predictions for 2019May 2019Open: 5.2187426Close: 5.550601Min: 5.16263Max: 5.550601Change: 8.32 % ▲
Anoncoin predictions for 2019June 2019Open: 5.460503Close: 5.285339Min: 5.16263Max: 5.705513Change: -4.7 %▼
Anoncoin predictions for 2019July 2019Open: 5.662266Close: 5.270667Min: 5.16263Max: 5.774952Change: -10.56 %▼
Anoncoin predictions for 2019November 2019Open: 5.27515Close: 5.420444Min: 5.16263Max: 5.479967Change: 3.77 % ▲
Anoncoin predictions for 2020January 2020Open: 7.32045Close: 5.688108Min: 5.281295Max: 7.33561Change: -39.56 %▼
Anoncoin predictions for 2020June 2020Open: 5.324744Close: 5.571236Min: 5.16263Max: 5.571236Change: 6.15 % ▲
Anoncoin predictions for 2020July 2020Open: 5.534832Close: 5.163009736Min: 5.16263Max: 5.60979Change: -10.33 %▼
Anoncoin predictions for 2020December 2020Open: 5.430719Close: 7.20667Min: 5.281879Max: 7.22925Change: 31.46 % ▲
Anoncoin predictions for 2021June 2021Open: 5.2344134Close: 5.360385Min: 5.16263Max: 5.39476Change: 3.32 % ▲
Anoncoin predictions for 2021December 2021Open: 5.2107534Close: 7.06827Min: 5.16263Max: 7.06827Change: 33.74 % ▲
Anoncoin predictions for 2022January 2022Open: 6.94543Close: 5.284855Min: 5.16263Max: 6.94543Change: -44.61 %▼
Anoncoin predictions for 2023January 2023Open: 6.44425Close: 6.44425Min: 6.44425Max: 6.44425Change: 0 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain