Gửi bài viết tới BigCoin

BlackCoin BlackCoin

Dự báo về giá tiền của đồng BlackCoin 

BlackCoin ( BLK ) là một crypto mã nguồn mở peer-to-peer (mạng ngang hàng) ban đầu được tách ra từ Novacoin vào tháng 2 năm 2014. Sau một thời gian làm việc ngắn, black coin đã chuyển sang một cơ chế proof-of-stake bằng tiền mặt và trả lãi hàng năm lên tới 1% cho các bên liên quan, tùy thuộc vào số lượng các black coin stack. 
"Tôi có nên đầu tư vào BlackCoin không?" "Có nên mua BLK hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì BLK chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá BlackCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo BLK.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như BlackCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, BLK có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá BlackCoin tương đương với 0.817 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua BlackCoin bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 122.408BLK. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 1.218 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +49.1%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $149.1 trong năm 2022.
Giá hiện tại
0.817 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.9062 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
1.218 USD

BlackCoin (BLK) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
BlackCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.395905Close: 0.477977Min: 0.30274Max: 0.529287Change: 17.13 % ▲
BlackCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.48314Close: 0.515651Min: 0.352561Max: 0.526823Change: 6.29 % ▲
BlackCoin predictions for 2018April 2018Open: 0.401585Close: 0.564489Min: 0.384748Max: 0.56885Change: 28.8 % ▲
BlackCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.575435Close: 0.603003Min: 0.442315Max: 0.603003Change: 4.56 % ▲
BlackCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.588575Close: 0.621281Min: 0.496865Max: 0.629314Change: 5.25 % ▲
BlackCoin predictions for 2018July 2018Open: 0.509313Close: 0.537745Min: 0.420136Max: 0.620156Change: 5.28 % ▲
BlackCoin predictions for 2018August 2018Open: 0.534521Close: 0.516768Min: 0.442823Max: 0.591168Change: -3.43 %▼
BlackCoin predictions for 2018September 2018Open: 0.524172Close: 0.352518Min: 0.352518Max: 0.524172Change: -48.53 %▼
BlackCoin predictions for 2018October 2018Open: 0.455944Close: 0.460858Min: 0.357291Max: 0.489643Change: 1.06 % ▲
BlackCoin predictions for 2018November 2018Open: 0.471628Close: 0.564244Min: 0.357438Max: 0.583314Change: 16.38 % ▲
BlackCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.575829Close: 0.992335Min: 0.464207Max: 0.992335Change: 41.92 % ▲
BlackCoin predictions for 2019January 2019Open: 1.008282Close: 0.452954Min: 0.346732Max: 1.013956Change: -122.28 %▼
BlackCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.438224Close: 0.552502Min: 0.352979Max: 0.592838Change: 20.64 % ▲
BlackCoin predictions for 2019March 2019Open: 0.528137Close: 0.467276Min: 0.413731Max: 0.591017Change: -12.99 %▼
BlackCoin predictions for 2019April 2019Open: 0.567429Close: 0.636327Min: 0.448504Max: 0.636327Change: 10.81 % ▲
BlackCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.631063Close: 0.645559Min: 0.502856Max: 0.659727Change: 2.24 % ▲
BlackCoin predictions for 2019June 2019Open: 0.661882Close: 0.572374Min: 0.55458Max: 0.691467Change: -15.61 %▼
BlackCoin predictions for 2019July 2019Open: 0.674643Close: 0.592836Min: 0.480682Max: 0.685085Change: -13.77 %▼
BlackCoin predictions for 2019August 2019Open: 0.606717Close: 0.592291Min: 0.500574Max: 0.653148Change: -2.43 %▼
BlackCoin predictions for 2019September 2019Open: 0.476291Close: 0.517552Min: 0.414444Max: 0.580251Change: 7.95 % ▲
BlackCoin predictions for 2019October 2019Open: 0.527978Close: 0.533991Min: 0.420397Max: 0.551967Change: 1.12 % ▲
BlackCoin predictions for 2019November 2019Open: 0.515221Close: 0.638699Min: 0.417453Max: 0.645818Change: 19.3 % ▲
BlackCoin predictions for 2019December 2019Open: 0.526911Close: 1.062497Min: 0.526911Max: 1.062497Change: 50.35 % ▲
BlackCoin predictions for 2020January 2020Open: 1.062922Close: 0.495994Min: 0.422162Max: 1.077089Change: -114.03 %▼
BlackCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.511368Close: 0.60386Min: 0.405618Max: 0.658258Change: 15.29 % ▲
BlackCoin predictions for 2020March 2020Open: 0.487222Close: 0.640326Min: 0.47328Max: 0.654252Change: 23.87 % ▲
BlackCoin predictions for 2020April 2020Open: 0.631025Close: 0.703878Min: 0.512077Max: 0.703878Change: 10.33 % ▲
BlackCoin predictions for 2020May 2020Open: 0.685936Close: 0.611809Min: 0.563795Max: 0.718794Change: -12.09 %▼
BlackCoin predictions for 2020June 2020Open: 0.718742Close: 0.747016Min: 0.632189Max: 0.753355Change: 3.78 % ▲
BlackCoin predictions for 2020July 2020Open: 0.739743Close: 0.649538Min: 0.542317Max: 0.749355Change: -13.86 %▼
BlackCoin predictions for 2020August 2020Open: 0.665059Close: 0.642584Min: 0.54446Max: 0.714093Change: -3.49 %▼
BlackCoin predictions for 2020September 2020Open: 0.647943Close: 0.583649Min: 0.476761Max: 0.647943Change: -10.99 %▼
BlackCoin predictions for 2020October 2020Open: 0.595114Close: 0.58954Min: 0.480712Max: 0.613759Change: -0.94 %▼
BlackCoin predictions for 2020November 2020Open: 0.478514Close: 0.692165Min: 0.478514Max: 0.70769Change: 30.81 % ▲
BlackCoin predictions for 2020December 2020Open: 0.701667Close: 1.134571Min: 0.594212Max: 1.134571Change: 38.12 % ▲
BlackCoin predictions for 2021January 2021Open: 1.120219Close: 0.46129Min: 0.46129Max: 1.132967Change: -142.48 %▼
BlackCoin predictions for 2021February 2021Open: 0.56917Close: 0.55625Min: 0.526449Max: 0.722066Change: -2.32 %▼
BlackCoin predictions for 2021March 2021Open: 0.653633Close: 0.696832Min: 0.534329Max: 0.716393Change: 6.19 % ▲
BlackCoin predictions for 2021April 2021Open: 0.704797Close: 0.747245Min: 0.571878Max: 0.764346Change: 5.67 % ▲
BlackCoin predictions for 2021May 2021Open: 0.760159Close: 0.775885Min: 0.625638Max: 0.775885Change: 2.02 % ▲
BlackCoin predictions for 2021June 2021Open: 0.789949Close: 0.802994Min: 0.692054Max: 0.81509Change: 1.62 % ▲
BlackCoin predictions for 2021July 2021Open: 0.813027Close: 0.723079Min: 0.60508Max: 0.813027Change: -12.42 %▼
BlackCoin predictions for 2021August 2021Open: 0.615123Close: 0.715953Min: 0.612832Max: 0.774046Change: 14.06 % ▲
BlackCoin predictions for 2021September 2021Open: 0.704888Close: 0.656565Min: 0.539449Max: 0.711246Change: -7.35 %▼
BlackCoin predictions for 2021October 2021Open: 0.638562Close: 0.540529Min: 0.540529Max: 0.675054Change: -18.1 %▼
BlackCoin predictions for 2021November 2021Open: 0.643525Close: 0.764486Min: 0.55454Max: 0.768696Change: 15.8 % ▲
BlackCoin predictions for 2021December 2021Open: 0.757577Close: 1.1766Min: 0.652881Max: 1.186678Change: 35.58 % ▲
BlackCoin predictions for 2022January 2022Open: 1.193816Close: 0.62552Min: 0.520565Max: 1.193816Change: -90.68 %▼
BlackCoin predictions for 2022February 2022Open: 0.639913Close: 0.722835Min: 0.573628Max: 0.783659Change: 11.45 % ▲
BlackCoin predictions for 2022March 2022Open: 0.727148Close: 0.770551Min: 0.59697Max: 0.777358Change: 5.62 % ▲
BlackCoin predictions for 2022April 2022Open: 0.749158Close: 0.821261Min: 0.632837Max: 0.82375Change: 8.77 % ▲
BlackCoin predictions for 2022May 2022Open: 0.710979Close: 0.847011Min: 0.688349Max: 0.847011Change: 16.04 % ▲
BlackCoin predictions for 2022June 2022Open: 0.84476Close: 0.876181Min: 0.751305Max: 0.877515Change: 3.58 % ▲
BlackCoin predictions for 2022July 2022Open: 0.856886Close: 0.673288Min: 0.668972Max: 0.86796Change: -27.22 %▼
BlackCoin predictions for 2022August 2022Open: 0.779379Close: 0.772953Min: 0.681307Max: 0.837803Change: -0.83 %▼
BlackCoin predictions for 2022September 2022Open: 0.779072Close: 0.700091Min: 0.602477Max: 0.779072Change: -11.26 %▼
BlackCoin predictions for 2022October 2022Open: 0.712716Close: 0.705716Min: 0.602226Max: 0.736791Change: -0.99 %▼
BlackCoin predictions for 2022November 2022Open: 0.715636Close: 0.820429Min: 0.611682Max: 0.828664Change: 12.75 % ▲
BlackCoin predictions for 2022December 2022Open: 0.830728Close: 1.249104Min: 0.713216Max: 1.249104Change: 33.46 % ▲
BlackCoin predictions for 2023January 2023Open: 1.143826Close: 1.218094Min: 1.143826Max: 1.257964Change: 6.09 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ