Gửi bài viết tới BigCoin

CHNCoin CHNCoin

Dự báo giá đồng tiền CHNCoin đến 2023 cùng Bigcoin

"Tôi có nên đầu tư vào CHNCoin không?" "Có nên mua CNC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì CNC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn không quá tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá CHNCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá CNC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo CNC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như CHNCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, CNC có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá CHNCoin tương đương với 0.000433 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua CHNCoin bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 231048.266 CNC. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-01 là 0.000449 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +3.68%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $103.68 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.000433 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.000449 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.000449 USD

CHNCoin (CNC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
CHNCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.00632234Close: 0.01406823Min: 0.00632234Max: 0.02242163Change: 55.06 % ▲
CHNCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.01331963Close: 0.00607777Min: 0.00442344Max: 0.01331963Change: -119.15 %▼
CHNCoin predictions for 2018July 2018Open: 0.001035705Close: 0.00293282Min: 0.00044873Max: 0.00498781Change: 64.69 % ▲
CHNCoin predictions for 2018August 2018Open: 0.00273406Close: 0.00276422Min: 0.00044873Max: 0.00278002Change: 1.09 % ▲
CHNCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.00273024Close: 0.01106633Min: 0.00273024Max: 0.01924023Change: 75.33 % ▲
CHNCoin predictions for 2020May 2020Open: 0.000777104Close: 0.00290562Min: 0.00044873Max: 0.01606973Change: 73.26 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ