Gửi bài viết tới BigCoin

Credence Coin Credence Coin

Dự báo về giá tiền của đồng Credence Coin

"Tôi có nên đầu tư vào Credence Coin không?" "Có nên mua CRDNC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì CRDNC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Credence Coin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá CRDNC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo CRDNC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Credence Coin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, CRDNC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Credence Coin tương đương với 0.0284 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.0284 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.000000 USD

Credence Coin (CRDNC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Credence Coin predictions for 2018February 2018Open: 0.97057Close: 0.693971Min: 0.693971Max: 1.17764Change: -39.86 %▼
Credence Coin predictions for 2018March 2018Open: 0.693713Close: 0.517603Min: 0.416855Max: 0.900785Change: -34.02 %▼
Credence Coin predictions for 2018April 2018Open: 0.59618Close: 0.34707Min: 0.139998Max: 0.623928Change: -71.78 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ