Gửi bài viết tới BigCoin

CREDITS: Các thành phần của mạng lưới peer-to-peer (P2P)

Đăng bởi: Charlotte  - 19/04/2018 - 1460 lượt xem
Chia sẻ
 

CREDITS: Các thành phần của mạng lưới peer-to-peer (P2P)

Nền tảng blockchain CREDITS là hệ thống tương tác trực tiếp, phân cấp, một mạng máy tính hay một mạng lưới peer-to-peer. Nó hoạt động thông qua Internet và sử dụng mô hình mạng TCP / IP làm mô hình chính cho truyền dữ liệu và lệnh trong mạng. Các thành viên mạng tương tác với nhau trên cơ sở peer-to-peer - ngang hàng. Tất cả dữ liệu được chuyển đến mạng và ngược lại với việc sử dụng Giao thức UDP của Người dùng và khái niệm lưu trữ đại diện cho chính nó là một hệ thống NoSQL có hiệu năng cao để lưu trữ dữ liệu theo định dạng giá trị cốt lõi LevelDB.

Mạng lưới này bao gồm các dịch vụ sau:

Nút (peer)

Các nút là thành phần chính để tạo ra một mạng lưới phân cấp.

Nút là một ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng. Nó thực hiện việc xử lý và lưu trữ các giao dịch, thực hiện và xác nhận các điều khoản của hợp đồng thông minh, xử lý các yêu cầu từ các hệ thống của bên thứ ba và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

Ngoài ra, theo bitcoin vietnam phiên bản mới nhất của thư viện Java được yêu cầu để chạy hệ thống, đặc biệt là để tạo và xử lý SmartContracts. Để tải xuống, hãy nhấp vào liên kết sau: https://www.java.com/ru/download/

Bất kỳ nút mạng nào có cùng chức năng được chỉ định và thực hiện các chức năng được mô tả ở trên bằng các phương tiện của năm mô-đun sau:

 • Giao thức truyền / chuyển giao CREDITS (CSP)
 • Mô-đun ra quyết định
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Mô-đun xử lý hợp đồng thông minh
 • API
 1. Khái niệm khái quát về giao thức truyền / chuyển giao tín hiệu CREDITS (CSP) như sau:

Mô hình mạng TCP / IP được đại diện bởi giao thức truyền UDP (User Datagram Protocol). Các ứng dụng máy tính có thể gửi tin nhắn (trong trường hợp này gọi là datagrams) sử dụng UDP cho các máy khác qua mạng IP mà không có thông điệp bắt buộc bắt buộc để lựa chọn một giao thức truyền dữ liệu đặc biệt.

 1. Mô hình ra quyết định (đồng thuận)

Về mặt khái niệm, mô tả của thuật toán đồng thuận cho mạng lưới CREDITS như sau:

 • Tạo ra danh sách các nút tham gia vào một vòng cụ thể, theo công nghệ DPoS

DPoS thiết lập hệ thống đánh giá danh tiếng. Nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nút có quyền kiểm tra hợp lệ các giao dịch, tạo ra một pool giao dịch, xác nhận hợp lệ và gửi các pool tới các nút, để ghi lại chuỗi.

Mỗi vòng mới được tổ chức mỗi 5 mili giây (5 x 10-3 giây). Chỉ có một pool giao dịch được tạo ra trong mỗi vòng. Danh sách tất cả các nút mạng được sử dụng được hình thành. Mỗi nút được gán một số ngẫu nhiên (rating). Dựa trên những con số này, danh sách các nút được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Nút đầu tiên trong danh sách này trở thành nút mạng chính. Các nút sau trong danh sách trở thành các nút đáng tin cậy, và số của chúng được tính theo thuật toán sau: nếu tổng số nút bằng 10, thì 50% chúng trở thành các nút đáng tin cậy (nhưng không nhỏ hơn 3).

Đối với số nút từ 100 trở lên chỉ có 10% trở nên đáng tin cậy. Số lượng trung bình của các nút như vậy thay đổi trong khoảng từ 10% -50% tổng số nút mạng được sử dụng. Với danh sách các nút tham gia trong vòng có thể biết được số lượng trong một pool cụ thể. Các nút tham gia xử lý pool không tham gia vào một vòng mới. Sử dụng số liệu này, hệ thống bắt đầu một vòng mới theo thuật toán đã mô tả ở trên, mà không phải đợi đến khi kết thúc quá trình xử lý trước đó. Do đó, xử lý không đồng bộ các pool giao dịch được thực hiện và một chuỗi các pool được tạo ra.

 • Xác nhận trong một vòng và xây dựng một chuỗi pool (theo công nghệ BFT).

Sai số lỗi Byzantine (BFT). Thuật toán này cho phép các tướng (validators) quản lý trạng thái mạng và trao đổi các thông điệp, và do đó đảm bảo tính trung thực và đưa ra quyết định về hiệu lực của một giao dịch và pool.

Bất kỳ giao dịch nào sau khi được tạo ra đều được chuyển tiếp đến nút chính và từ điểm này tới các nút đáng tin cậy, nơi nó phải trải qua quá trình xác nhận. Mỗi nút đáng tin cậy được kết nối với nút lân cận, để xác nhận hợp lệ giao dịch. Các nút đáng tin cậy đưa ra quyết định về tính hợp lệ của các giao dịch sử dụng mô hình toán học BFT. Sau đó, các giao dịch được gửi trở lại nút chính để ghi vào một pool. Khi chấm dứt khoảng thời gian trên, hoặc sau khi tích lũy được một số lượng nhất định các giao dịch, pool bị đóng đóng. Một tổng hợp của pool được tạo ra theo số lượng các pool như vậy và tổng hợp của các hồ bơi trước đó. Sau đó nó được gửi đến tất cả các nút mạng để ghi nhận thêm trong một chuỗi. Cứ như vậy, vòng kết thúc.

3) Lưu trữ dữ liệu

Để lưu trữ dữ liệu, nền tảng này sử dụng LevelDB, một hệ thống NoSQL hiệu năng cao, có khả năng nhân rộng với định dạng lưu trữ dữ liệu có giá trị cốt lõi được phát triển bởi Google. Lưu trữ dữ liệu LevelDB được viết bằng ngôn ngữ C ++ và kết nối tới các ứng dụng như một thư viện chia sẻ, cung cấp khả năng lưu trữ các tập dữ liệu đã ra, trong đó các khóa nhị phân tùy ý được định vị tới các giá trị nhị phân tùy ý.

Thuật toán lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng SS (Sorted String Tables) như các cặp khóa-giá trị. Tập các bảng SS tạo thành một cây LSM. Cây LSM (cây hợp nhất lôgíc) có nhiều cấp độ lưu trữ. Mức đầu tiên (0 hoặc MemTable) nằm trong RAM, và phần còn lại nằm trên đĩa. Mỗi cấp đại diện cho một cây hoặc một danh sách các cây, và mỗi cấp có một giới hạn kích thước (thường là 10x mỗi cấp).

Việc nén dữ liệu trong LevelDB được thực hiện bằng cách sử dụng thư viện Snappy bên trong. Trên một lõi đơn lõi i7, bộ lắp ráp 64-bit Snappy có khả năng nén luồng dữ liệu ở tốc độ 250 Mb / s và giải nén ở tốc độ 500 Mb / s. Đối với văn bản bình thường, mức độ nén được cung cấp bởi Snappy là 1,5-1,7x, đối với tệp HTML - 2-4x.

4) Mô đun xử lý hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh là một mã được viết bằng Java.

Mô-đun xử lý hợp đồng thông minh nhận các hợp đồng từ ví của máy tính để bàn và lưu trữ chúng trong bộ nhớ dữ liệu tại một địa chỉ nhất định, sau đó chúng được thực hiện bởi một nhà thầu hợp đồng (có tên là «quá trình khởi tạo»). Sau đó, từ một mô-đun ra quyết định chúng ta nhận được một tín hiệu cho việc thực hiện một phần nhất định của hợp đồng và các giá trị của dữ liệu đầu vào. Nói cách khác, một phương thức Java nhất định được thực hiện và các dữ liệu biến toàn cầu được lưu trữ cho mỗi hợp đồng trong bộ nhớ dữ liệu. Chức năng tạo mã thông báo mới cũng có sẵn. Nó tương tác với mạng thông qua API cung cấp một lõi.

5) API

Để giao tiếp với các dịch vụ bên thứ ba, nền tảng CREDITS sử dụng công nghệ Apache Thrift. Đây là ngôn ngữ mô tả giao diện được sử dụng để xác định và tạo ra các dịch vụ cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Nó kết hợp một đường dẫn chương trình với một công cụ tạo mã để phát triển các dịch vụ, làm việc hiệu quả và dễ dàng với các ngôn ngữ như C #, C ++, Delphi, Java, Perl, PHP, Python, JavaScript ... Nói cách khác, Thrift là một giao thức truyền nhị phân.

Các phương pháp sau đây được sử dụng để thực hiện kết nối các dịch vụ của bên thứ ba với cốt lõi của nền tảng. Chúng được chia thành 2 loại (get-yêu cầu nhận và result - đáp ứng):

 • BalanceGetResult, BalanceGet — khoản dư trong một ví cụ thể
 • TransactionGetResult, TransactionGet — hash của một giao dịch nhất định
 • TransactionsGetResult, TransactionsGet — danh sách giao dịch qua một ví nhất định
 • TransactionFlowResult, TransactionFlow — giao dịch
 • PoolListGetResult, PoolListGet — pool giao dịch
 • PoolGetResult PoolGet — hash của một pool
 • NodesCounteGet, NodesCounteResult — số lượng các nút mạng đã được sử dụng

Yêu cầu hệ thống để cài đặt nút:

Yêu cầu tối thiểu:

 • Hệ điều hànhWindows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (phiên bản cập nhật nhất)
 • Chíp xử lý (CPU): tần suất 1 GHz (hoặc nhanh hơn) có PAE, NX và hỗ trợ SSE2;
 • Bộ nhớ (RAM): 2–4 Gb
 • HDD: 1 Gb
 • Kết nối Internet: 3 Mbit/s

Yêu cầu hệ thống lý tưởng:

 • Hệ điều hành: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (phiên bản cập nhật nhất)
 • Chip xử lý (CPU): Intel® Core ™ i3 or AMD Phenom ™ X3 8650
 • Bộ nhớ (RAM): 4–8 Gb
 • SSD: 1 Gb
 • Kết nối Internet: 5 Mbit/s.

Ví dành cho máy tính bàn

Wallet Desktop Credits là một phiên bản máy tính để bàn của ví. Phiên bản này cung cấp mức bảo mật, riêng tư và tính ổn định cao. Chức năng ứng dụng máy tính để bàn phức tạp hơn so với phiên bản web.

Wallet Desktop chỉ hoạt động cùng với nút mạng phải được tích hợp trước khi làm việc với phiên bản này.

Các tính năng

 • Tạo ra một giao dịch
 • Lịch sử phân tích giao dịch
 • Phân tích số dư
 • Tạo một mã thông báo mới (thông qua hợp đồng thông minh)
 • Tạo một hợp đồng thông minh

Web-wallet

Ví CREDITS là một giao diện khách hàng tương tác an toàn và dễ dàng với mạng P2P, dễ sử dụng, linh hoạt và dễ tùy chỉnh.

Web-Wallet của Credits cho phép chuyển tiền từ người dùng này sang người khác một cách nhanh chóng mà không cần cài đặt một nút hoàn chỉnh và thực hiện các hoạt động với một hợp đồng đã triển khai trước đó, nếu không có nhu cầu tự biên soạn. Đồng bộ hóa với mạng được thực hiện tự động trong thời gian thực. Kết nối với mạng P2P được thực hiện bằng một nền tảng API.

Chức năng cơ bản:

 • Tạo ra một giao dịch
 • Hàng loạt các hoạt động trong hợp đồng thông minh được triển khai
 • Trao đổi và chuyển đổi tiền tệ và vật có giá trị (CS và các thẻ khác phát hành theo tiêu chuẩn của chúng tôi)
 • Khả năng theo dõi chi tiết các giao dịch hiện tại và trước đây đã hoàn thành
 • Kiểm tra số dư
 • Kiểm tra lịch sử giao dịch

Các thao tác được mô tả có sẵn thông qua ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi, không bao gồm khả năng biên soạn và tải lên các hợp đồng thông minh mới. Việc khởi tạo và thực hiện các giao dịch được thực hiện bằng cách tương tự với kịch bản mô tả ở trên.

Yêu cầu hệ thống:

Cần phải có phiên bản cập nhật của trình duyệt web để sử dụng ứng dụng web. Yêu cầu tối thiểu:

 • IE 10;
 • Safari 9, iOS 9;
 • Android 5.0, Edge 13 (and later)
 • Monitor

Màn hình CREDITS là một phiên bản dựa trên web của ứng dụng cung cấp khả năng phân tích các đăng ký chuyển giao công cộng. Màn hình được thực hiện trong Java + Angular JS và được kết nối với mạng P2P bằng một nền tảng API. Thống kê được cập nhật sau mỗi 30 giây.

Các thông tin sau được trình bày trên màn hình CREDITS:

 • Tổng số nút mạng
 • Thống kê về giao dịch
 • Số dư
 • Chi tiết các giao dịch cho một ví
 • Thông tin chung về một hợp đồng thông minh nhất định
 • Chi tiết của một hợp đồng thông minh mở. 

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Bitcoin thống trị thị trường tăng đến hơn 60%-cao nhất trong hơn 2 năm


Bitcoin thống trị thị trường tăng đến hơn 60%-cao nhất trong hơn 2 năm

Tiền mã hóa Bitcoin (BTC) tăng hơn 12.000 Đô đã lần đầu tiên chiếm lĩnh thị trường trên 60% kể từ tháng 4 năm 2017, dữ liệu từ CoinMarketCap đã xác nhận vào ngày 26 tháng 6.

Sau sự tăng trưởng nhanh chóng của nó trong những ngày gần đây, giá bitcoin đã đạt đến mức chưa từng thấy kể từ sau khi kết thúc đợt tăng giá năm 2017.

Những thành công đã đến từ altcoin, đồng tiền ảo đã thất bại trong việc tạo ra hiệu ứng tương tự. Do đó, sự thống trị BTC trong thị trường tiền điện tử hiện tại là 62% - nhiều hơn bất cứ thời điểm nào trong hai năm qua.

Vốn hóa thị trường Bitcoin Bitcoin hiện ở mức 226 tỷ Đô trên tổng số vốn hóa trị giá 365 tỷ Đô.

Với mức tăng 12,5% hàng ngày vào lúc cao điểm, BTC/USD đang vượt trội hơn cả lựa chọn tốt nhất tiếp theo trong mười loại tiền điện tử hàng đầu, ethereum (ETH). Lợi nhuận ròng đạt 6,2% trong cùng kỳ, vốn hóa thị trường của nó vẫn tăng vọt trên 35 tỷ Đô lần đầu tiên kể từ tháng Tám.

Các nhà bình luận Bitcoin đã vui mừng trước những con số thống trị mới này, 2 tài khoản Twitter là Armin van Bitcoin cho rằng con số mà CoinMarketCap đưa ra là chưa hẳn chính xác và con số thực tế đã đạt gần 95%.

Nếu một đồng tiền được giao dịch tập trung, được đào trước, có khối lượng giao dịch thấp, không được liệt kê trên nhiều hơn một trao đổi hoặc được chốt vào giao dịch (Bitcoin), điều đó có nghĩa vốn hóa thị trường của nó là vô nghĩa. Hầu hết các đồng tiền đều có tiêu chí đó”.

Nói cách khác, trong khi Bitcoin là một loại tiền điện tử lâu đời, thành lập tiền ảo, thì lượng altcoin mới tiềm năng là gần như vô hạn, có thể làm thay đổi chỉ số vốn hóa thị trường nói chung.

Trước đó, Cointelegraph đã thông báo về một chỉ số giá bitcoin kỹ thuật trong đó đề xuất một mức giá hợp lý cho tiền điện tử vào cuối năm 2019 sẽ vào khoảng 21.000 Đô. Điều này sẽ đánh bại mức cao nhất mọi thời đại của năm 2017 khoảng $ 1.000.

Bạn đang đọc bài: Bitcoin thống trị thị trường tăng đến hơn 60%-cao nhất trong hơn 2 năm

Nguồn: Cointelegraph

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain