Gửi bài viết tới BigCoin

CREDITS: Các thành phần của mạng lưới peer-to-peer (P2P)

Đăng bởi: Charlotte  - 19/04/2018 - 1074 lượt xem
Chia sẻ
 

CREDITS: Các thành phần của mạng lưới peer-to-peer (P2P)

Nền tảng blockchain CREDITS là hệ thống tương tác trực tiếp, phân cấp, một mạng máy tính hay một mạng lưới peer-to-peer. Nó hoạt động thông qua Internet và sử dụng mô hình mạng TCP / IP làm mô hình chính cho truyền dữ liệu và lệnh trong mạng. Các thành viên mạng tương tác với nhau trên cơ sở peer-to-peer - ngang hàng. Tất cả dữ liệu được chuyển đến mạng và ngược lại với việc sử dụng Giao thức UDP của Người dùng và khái niệm lưu trữ đại diện cho chính nó là một hệ thống NoSQL có hiệu năng cao để lưu trữ dữ liệu theo định dạng giá trị cốt lõi LevelDB.

Mạng lưới này bao gồm các dịch vụ sau:

Nút (peer)

Các nút là thành phần chính để tạo ra một mạng lưới phân cấp.

Nút là một ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng. Nó thực hiện việc xử lý và lưu trữ các giao dịch, thực hiện và xác nhận các điều khoản của hợp đồng thông minh, xử lý các yêu cầu từ các hệ thống của bên thứ ba và cung cấp dữ liệu theo yêu cầu.

Ngoài ra, theo bitcoin vietnam phiên bản mới nhất của thư viện Java được yêu cầu để chạy hệ thống, đặc biệt là để tạo và xử lý SmartContracts. Để tải xuống, hãy nhấp vào liên kết sau: https://www.java.com/ru/download/

Bất kỳ nút mạng nào có cùng chức năng được chỉ định và thực hiện các chức năng được mô tả ở trên bằng các phương tiện của năm mô-đun sau:

 • Giao thức truyền / chuyển giao CREDITS (CSP)
 • Mô-đun ra quyết định
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Mô-đun xử lý hợp đồng thông minh
 • API
 1. Khái niệm khái quát về giao thức truyền / chuyển giao tín hiệu CREDITS (CSP) như sau:

Mô hình mạng TCP / IP được đại diện bởi giao thức truyền UDP (User Datagram Protocol). Các ứng dụng máy tính có thể gửi tin nhắn (trong trường hợp này gọi là datagrams) sử dụng UDP cho các máy khác qua mạng IP mà không có thông điệp bắt buộc bắt buộc để lựa chọn một giao thức truyền dữ liệu đặc biệt.

 1. Mô hình ra quyết định (đồng thuận)

Về mặt khái niệm, mô tả của thuật toán đồng thuận cho mạng lưới CREDITS như sau:

 • Tạo ra danh sách các nút tham gia vào một vòng cụ thể, theo công nghệ DPoS

DPoS thiết lập hệ thống đánh giá danh tiếng. Nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nút có quyền kiểm tra hợp lệ các giao dịch, tạo ra một pool giao dịch, xác nhận hợp lệ và gửi các pool tới các nút, để ghi lại chuỗi.

Mỗi vòng mới được tổ chức mỗi 5 mili giây (5 x 10-3 giây). Chỉ có một pool giao dịch được tạo ra trong mỗi vòng. Danh sách tất cả các nút mạng được sử dụng được hình thành. Mỗi nút được gán một số ngẫu nhiên (rating). Dựa trên những con số này, danh sách các nút được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Nút đầu tiên trong danh sách này trở thành nút mạng chính. Các nút sau trong danh sách trở thành các nút đáng tin cậy, và số của chúng được tính theo thuật toán sau: nếu tổng số nút bằng 10, thì 50% chúng trở thành các nút đáng tin cậy (nhưng không nhỏ hơn 3).

Đối với số nút từ 100 trở lên chỉ có 10% trở nên đáng tin cậy. Số lượng trung bình của các nút như vậy thay đổi trong khoảng từ 10% -50% tổng số nút mạng được sử dụng. Với danh sách các nút tham gia trong vòng có thể biết được số lượng trong một pool cụ thể. Các nút tham gia xử lý pool không tham gia vào một vòng mới. Sử dụng số liệu này, hệ thống bắt đầu một vòng mới theo thuật toán đã mô tả ở trên, mà không phải đợi đến khi kết thúc quá trình xử lý trước đó. Do đó, xử lý không đồng bộ các pool giao dịch được thực hiện và một chuỗi các pool được tạo ra.

 • Xác nhận trong một vòng và xây dựng một chuỗi pool (theo công nghệ BFT).

Sai số lỗi Byzantine (BFT). Thuật toán này cho phép các tướng (validators) quản lý trạng thái mạng và trao đổi các thông điệp, và do đó đảm bảo tính trung thực và đưa ra quyết định về hiệu lực của một giao dịch và pool.

Bất kỳ giao dịch nào sau khi được tạo ra đều được chuyển tiếp đến nút chính và từ điểm này tới các nút đáng tin cậy, nơi nó phải trải qua quá trình xác nhận. Mỗi nút đáng tin cậy được kết nối với nút lân cận, để xác nhận hợp lệ giao dịch. Các nút đáng tin cậy đưa ra quyết định về tính hợp lệ của các giao dịch sử dụng mô hình toán học BFT. Sau đó, các giao dịch được gửi trở lại nút chính để ghi vào một pool. Khi chấm dứt khoảng thời gian trên, hoặc sau khi tích lũy được một số lượng nhất định các giao dịch, pool bị đóng đóng. Một tổng hợp của pool được tạo ra theo số lượng các pool như vậy và tổng hợp của các hồ bơi trước đó. Sau đó nó được gửi đến tất cả các nút mạng để ghi nhận thêm trong một chuỗi. Cứ như vậy, vòng kết thúc.

3) Lưu trữ dữ liệu

Để lưu trữ dữ liệu, nền tảng này sử dụng LevelDB, một hệ thống NoSQL hiệu năng cao, có khả năng nhân rộng với định dạng lưu trữ dữ liệu có giá trị cốt lõi được phát triển bởi Google. Lưu trữ dữ liệu LevelDB được viết bằng ngôn ngữ C ++ và kết nối tới các ứng dụng như một thư viện chia sẻ, cung cấp khả năng lưu trữ các tập dữ liệu đã ra, trong đó các khóa nhị phân tùy ý được định vị tới các giá trị nhị phân tùy ý.

Thuật toán lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng SS (Sorted String Tables) như các cặp khóa-giá trị. Tập các bảng SS tạo thành một cây LSM. Cây LSM (cây hợp nhất lôgíc) có nhiều cấp độ lưu trữ. Mức đầu tiên (0 hoặc MemTable) nằm trong RAM, và phần còn lại nằm trên đĩa. Mỗi cấp đại diện cho một cây hoặc một danh sách các cây, và mỗi cấp có một giới hạn kích thước (thường là 10x mỗi cấp).

Việc nén dữ liệu trong LevelDB được thực hiện bằng cách sử dụng thư viện Snappy bên trong. Trên một lõi đơn lõi i7, bộ lắp ráp 64-bit Snappy có khả năng nén luồng dữ liệu ở tốc độ 250 Mb / s và giải nén ở tốc độ 500 Mb / s. Đối với văn bản bình thường, mức độ nén được cung cấp bởi Snappy là 1,5-1,7x, đối với tệp HTML - 2-4x.

4) Mô đun xử lý hợp đồng thông minh

Hợp đồng thông minh là một mã được viết bằng Java.

Mô-đun xử lý hợp đồng thông minh nhận các hợp đồng từ ví của máy tính để bàn và lưu trữ chúng trong bộ nhớ dữ liệu tại một địa chỉ nhất định, sau đó chúng được thực hiện bởi một nhà thầu hợp đồng (có tên là «quá trình khởi tạo»). Sau đó, từ một mô-đun ra quyết định chúng ta nhận được một tín hiệu cho việc thực hiện một phần nhất định của hợp đồng và các giá trị của dữ liệu đầu vào. Nói cách khác, một phương thức Java nhất định được thực hiện và các dữ liệu biến toàn cầu được lưu trữ cho mỗi hợp đồng trong bộ nhớ dữ liệu. Chức năng tạo mã thông báo mới cũng có sẵn. Nó tương tác với mạng thông qua API cung cấp một lõi.

5) API

Để giao tiếp với các dịch vụ bên thứ ba, nền tảng CREDITS sử dụng công nghệ Apache Thrift. Đây là ngôn ngữ mô tả giao diện được sử dụng để xác định và tạo ra các dịch vụ cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Nó kết hợp một đường dẫn chương trình với một công cụ tạo mã để phát triển các dịch vụ, làm việc hiệu quả và dễ dàng với các ngôn ngữ như C #, C ++, Delphi, Java, Perl, PHP, Python, JavaScript ... Nói cách khác, Thrift là một giao thức truyền nhị phân.

Các phương pháp sau đây được sử dụng để thực hiện kết nối các dịch vụ của bên thứ ba với cốt lõi của nền tảng. Chúng được chia thành 2 loại (get-yêu cầu nhận và result - đáp ứng):

 • BalanceGetResult, BalanceGet — khoản dư trong một ví cụ thể
 • TransactionGetResult, TransactionGet — hash của một giao dịch nhất định
 • TransactionsGetResult, TransactionsGet — danh sách giao dịch qua một ví nhất định
 • TransactionFlowResult, TransactionFlow — giao dịch
 • PoolListGetResult, PoolListGet — pool giao dịch
 • PoolGetResult PoolGet — hash của một pool
 • NodesCounteGet, NodesCounteResult — số lượng các nút mạng đã được sử dụng

Yêu cầu hệ thống để cài đặt nút:

Yêu cầu tối thiểu:

 • Hệ điều hànhWindows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (phiên bản cập nhật nhất)
 • Chíp xử lý (CPU): tần suất 1 GHz (hoặc nhanh hơn) có PAE, NX và hỗ trợ SSE2;
 • Bộ nhớ (RAM): 2–4 Gb
 • HDD: 1 Gb
 • Kết nối Internet: 3 Mbit/s

Yêu cầu hệ thống lý tưởng:

 • Hệ điều hành: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (phiên bản cập nhật nhất)
 • Chip xử lý (CPU): Intel® Core ™ i3 or AMD Phenom ™ X3 8650
 • Bộ nhớ (RAM): 4–8 Gb
 • SSD: 1 Gb
 • Kết nối Internet: 5 Mbit/s.

Ví dành cho máy tính bàn

Wallet Desktop Credits là một phiên bản máy tính để bàn của ví. Phiên bản này cung cấp mức bảo mật, riêng tư và tính ổn định cao. Chức năng ứng dụng máy tính để bàn phức tạp hơn so với phiên bản web.

Wallet Desktop chỉ hoạt động cùng với nút mạng phải được tích hợp trước khi làm việc với phiên bản này.

Các tính năng

 • Tạo ra một giao dịch
 • Lịch sử phân tích giao dịch
 • Phân tích số dư
 • Tạo một mã thông báo mới (thông qua hợp đồng thông minh)
 • Tạo một hợp đồng thông minh

Web-wallet

Ví CREDITS là một giao diện khách hàng tương tác an toàn và dễ dàng với mạng P2P, dễ sử dụng, linh hoạt và dễ tùy chỉnh.

Web-Wallet của Credits cho phép chuyển tiền từ người dùng này sang người khác một cách nhanh chóng mà không cần cài đặt một nút hoàn chỉnh và thực hiện các hoạt động với một hợp đồng đã triển khai trước đó, nếu không có nhu cầu tự biên soạn. Đồng bộ hóa với mạng được thực hiện tự động trong thời gian thực. Kết nối với mạng P2P được thực hiện bằng một nền tảng API.

Chức năng cơ bản:

 • Tạo ra một giao dịch
 • Hàng loạt các hoạt động trong hợp đồng thông minh được triển khai
 • Trao đổi và chuyển đổi tiền tệ và vật có giá trị (CS và các thẻ khác phát hành theo tiêu chuẩn của chúng tôi)
 • Khả năng theo dõi chi tiết các giao dịch hiện tại và trước đây đã hoàn thành
 • Kiểm tra số dư
 • Kiểm tra lịch sử giao dịch

Các thao tác được mô tả có sẵn thông qua ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi, không bao gồm khả năng biên soạn và tải lên các hợp đồng thông minh mới. Việc khởi tạo và thực hiện các giao dịch được thực hiện bằng cách tương tự với kịch bản mô tả ở trên.

Yêu cầu hệ thống:

Cần phải có phiên bản cập nhật của trình duyệt web để sử dụng ứng dụng web. Yêu cầu tối thiểu:

 • IE 10;
 • Safari 9, iOS 9;
 • Android 5.0, Edge 13 (and later)
 • Monitor

Màn hình CREDITS là một phiên bản dựa trên web của ứng dụng cung cấp khả năng phân tích các đăng ký chuyển giao công cộng. Màn hình được thực hiện trong Java + Angular JS và được kết nối với mạng P2P bằng một nền tảng API. Thống kê được cập nhật sau mỗi 30 giây.

Các thông tin sau được trình bày trên màn hình CREDITS:

 • Tổng số nút mạng
 • Thống kê về giao dịch
 • Số dư
 • Chi tiết các giao dịch cho một ví
 • Thông tin chung về một hợp đồng thông minh nhất định
 • Chi tiết của một hợp đồng thông minh mở. 

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Dự án Kambria: Nhà sáng lập trẻ tuổi tài năng mang tên Vũ Duy Thức


Mới đây, cái tên Kambria đang rầm rộ trên các báo đài đặc biệt tại Việt Nam. Một dự án với mục tiêu thay đổi bộ mặt của ngành công nghiệp truyền thống với công nghệ blockchain. Theo ghi nhận, đây là dự án tiềm năng đang tạo được cơn sốt trong cộng đồng tiền mã hóa, đặc biệt là ở Việt Nam. Người đứng sau dự án tiềm năng này là ai? Vũ Duy Thức, chính là người mà chúng tôi đang muốn đề cập đến, ông là một tài năng trẻ người Việt có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực robotics và khá nổi tiếng tại Silicon Valley. Cùng chúng tôi hiểu hơn về nhà tài năng trẻ này trong bài viết dưới đây.


Có thể bạn quan tâm:

 

Với những thành công đạt được ở quốc tế khi chỉ mới 28 tuổi, Vũ Duy Thức được xem là niềm tự hào của người Việt Nam, và hơn hết, là niềm cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ đang có ý định bước chân vào con đường khởi nghiệp.

 

Cuộc đời của chàng sinh viên với niềm đam mê công nghệ

Ngay khi mới 10 tuổi, Vũ Duy Thức đã thể hiện niềm đam mê toán học mãnh liệt khi dành hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm ra đáp án đúng cho một bài toán. Với anh, mỗi bài toán là một cuộc hành trình, và quá trình đi tìm lời giải ngắn nhất giữa hàng chục cách thức khác nhau là thứ hấp dẫn nhất. Qua thời gian, chính tính cách này đã giúp anh có cơ hội theo học tại ngôi trường danh giá nhất TP.HCM – THPT Năng Khiếu (ĐHQG TP.HCM), và sau đó là ĐH Carnegie Mellon – một trong những trường nổi tiếng nhất về ngành Khoa học máy tính tại Mỹ. Tại đây, anh đã đánh bại hàng triệu sinh viên từ các trường ĐH khác để giành Giải thưởng sinh viên ưu tú nhất vùng Bắc Mỹ năm 2014. Đáng chú ý hơn, Thức Vũ là người Việt đầu tiên đạt được danh hiệu này.

Với niềm đam mê công nghệ sẵn có, nên chỉ sau 1 năm học tập tại Carnegie Mellon, anh đã quyết định bắt tay vào nghiên cứu hệ thống đa tác nhân trong trí tuệ nhân tạo – một lĩnh vực trong công nghệ robot và AI. Theo đó, 3 công trình nghiên cứu và 3 bài báo khoa học đã được Thức Vũ công bố khi anh vẫn còn đang trong quá trình học đại học. Điều này đã gây ấn tượng với nhiều trường đại học và họ đã quyết định trao cho anh học bổng Tiến sĩ toàn phần. Năm 2010, ở tuổi 28, anh trở thành người Việt trẻ nhất từng nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Stanford.

Vũ Duy Thức trở thành người Việt trẻ nhất từng nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Stanford

 

“Mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau về định nghĩa thành công và hạnh phúc. Cá nhân tôi cho rằng thành công là khi mang đến giá trị cho nhiều người thì sẽ ý nghĩa và bền vững hơn.” – Vũ Duy Thức.

 

Với suy nghĩ như vậy, Thức Vũ đã tham gia phát triển dự án Kantago ngay khi đang tham gia chương trình Tiến sĩ. Đây là một nền tảng ứng dụng AI để phân tích các mối quan hệ của người dùng trên mạng xã hội, và từng nhận được khoản đầu tư lên tới 5 triệu USD từ quỹ Kleiner Perkins. Sau khi được Google mua lại vào cuối năm 2011, anh Thức đã cùng với các cộng sự gia nhập nhóm phát triển Google+ và Android.

Nhờ vào những kinh nghiệm của bản thân trong giai đoạn nghiên cứu và khởi nghiệp, anh đã tiếp tục góp phần xây dựng những startup khác như:

 • Tappy: mạng xã hội cung cấp thông tin và địa điểm – đã bán lại cho Weeby.co
 • KnightScope: một startup robot tại Mỹ
 • ELSA: app học phát âm tiếng Anh có ứng dụng công nghệ AI
 • Umbala: ứng dụng chat video tự hủy từng rất phổ biến tại châu Âu
 • OhmniLabs: robot tương tác từ xa Ohmni

 

Hơn hết, điều khiến người trẻ Việt hâm mộ Thức Vũ chính là ở tấm lòng của anh dành cho quê hương. Theo ghi nhận, anh đã thành lập Vietseeds Foundation – quỹ học bổng chuyên hỗ trợ tiền học và một phần sinh hoạt phí cho sinh viên khó khăn.

Sau 7 năm hoạt động, hàng trăm suất học bổng đã được trao, và rất nhiều bạn sinh viên nghèo đã đạt được kết quả học tập tốt, cũng như giành được các giải thưởng quốc tế hay học bổng đi du học nước ngoài.

 

Tầm nhìn về AI và Robotics

Tầm nhìn về AI và Robotics

 

Suốt nhiều năm qua, robot đã liên tục được phát triển và dần thay thế vị trí của con người trong nhiều ngành công nghiệp. Bằng chứng là tổng giá trị thị trường của nền kinh tế robot và tự động hóa trong năm 2016 đã đạt 40 tỷ USD. Đặc biệt, theo một nghiên cứu gần đây, thị trường này đang có triển vọng lớn về mức tăng trưởng kép hàng năm trong tương lai, và có thể đạt 135 tỷ USD trong năm 2019. Mặc dù chiếm được tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, robot vẫn chưa được áp dụng rộng rãi trong gia đình, và quá trình tạo ra những robot có giá cả phải chăng đang tiến triển rất chậm chạp. Theo ghi nhận, các quy trình truyền thống đang gặp phải quá nhiều khó khăn:

 

1. Thiếu 1 giao diện chung để có thể kết hợp chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến chế tạo robot (hệ thống phần mềm, điện, cơ khí)

Như chúng ta đã biết, việc cấu thành nên robot sẽ đòi hỏi yêu cầu rất phức tạp và cần đến những chuyên gia am hiểu sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau, hoặc là sự kết hợp giữa nhiều chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, điều này đòi hỏi cần phải có 1 giao diện chung để kết hợp các lĩnh vực này lại.

2. Thiếu các công cụ, ngôn ngữ lập trình, phương pháp để có thể chia sẻ các phần thiết kế của 1 robot theo kiểu phân phối

Sự kết hợp của 3 trụ cột: phần mềm – cơ khí – điện tử là xu hướng tất yếu trong ngành công nghiệp robot. Tuy nhiên, việc không cùng 1 ngôn ngữ lập trình đã dẫn đến tình trạng không hiểu ý nhau giữa các lập trình viên và không thể cùng nhau chia sẻ thông tin. Các bạn hãy thử tưởng tượng việc 3 người nói 3 ngôn ngữ khác nhau cùng làm chung 1 công việc, chắc chắn là không thể hiểu nhau và cần đến 1 người khác làm công việc phiên dịch cho cả 3.

3. Sự phụ thuộc vào nhà sản xuất

Việc tạo nên các sản phẩm thực tế phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà sản xuất, trong khi sự liên kết giữa lập trình viên và các nhà sản xuất hiện tại rất yếu, dẫn đến khó khăn trong việc ra đời những sản phẩm mới.

4. Việc áp dụng các ứng dụng robot chậm, tốn kém và khó thực hiện

Hiện nay, việc tài trợ và cấp vốn chỉ được thực hiện cho các dự án có quy mô lớn, trong khi việc phát triển các dự án mới gần như không nhận được sự hỗ trợ tích cực.

5. Lãng phí các nguồn tài nguyên, dữ liệu đã được xây dựng

Theo ghi nhận, các robot được xây dựng có thể trùng về mặt chức năng, nhưng thông tin về sự việc này thường không được chia sẻ rộng rãi, dẫn đến việc tốn kém chi phí, thời gian, nhân lực cho việc xây dựng cùng 1 thứ. Do đó, cần xây dựng 1 tiêu chuẩn và hướng dẫn thực tế để các nhà sản xuất và người sử dụng có thể nắm bắt và xử lý toàn bộ thông tin dữ liệu từ đầu đến cuối.

Đội ngũ OhmniLabs
Thức Vũ (người đầu tiên bên trái) và anh Jared Go (Co-founder của dự án OhmniLabs)

 

Do những thách thức đó, dự án OhmniLabs đã gặp khó khăn trong việc đưa robot Ohmni tới tay người tiêu dùng. Chính vì vậy, Thức Vũ và đội ngũ cộng sự đã thực hiện dự án Kambria để hỗ trợ và khắc phục những khó khăn mà ngành công nghiệp robot đang mắc phải. Theo đó, quá trình phát triển sẽ được thúc đẩy nhanh hơn, rẻ hơn và dễ dàng áp dụng công nghệ hơn.

Thông qua dự án Kambria, đội ngũ sáng lập tin rằng việc thúc đẩy một hệ sinh thái hợp tác mở, phi tập trung và cho phép mọi người chia sẻ kiến thức sẽ tạo nên một cuộc cách mạng thực sự. Các công ty có thể hưởng lợi từ những đóng góp của cộng đồng để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh mà không cần phải thuê những chuyên gia trong lĩnh vực. Về phía người dùng, họ có thể sở hữu các sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiên tiến hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và trải nghiệm thực tiễn. Đến một lúc nào đó, robot sẽ được xem như là một người bạn của con người, có thể chia sẻ và hỗ trợ trong những công việc bình thường nhất của gia đình.

 

Kết luận

Thời đại của Robot với công nghệ AI đang đến rất gần. Và với những kinh nghiệm mà anh Thức cùng đội ngũ sáng lập dự án đã tích lũy, chúng tôi hoàn toàn tin khả năng dự án này sẽ tạo ra sự đột phá lớn cho ngành công nghiệp Robotics.

 

Bạn đang xem: Dự án Kambria: Nhà sáng lập trẻ tuổi tài năng mang tên Vũ Duy Thức, tại chuyên mục: Tin tức

Theo: TradingIG

Biên soạn bởi: Bigcoinvietnam

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
2 Bình chọn

Alice

Là thành viên của Bigcoin core team giúp mang đến cho độc giả những thông tin nhanh và chất lượng nhất.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ