Gửi bài viết tới BigCoin

CrevaCoin CrevaCoin

Dự báo về giá tiền của đồng CrevaCoin

"Tôi có nên đầu tư vào CrevaCoin không?" "Có nên mua CREVA hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì CREVA chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá CrevaCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá CREVA có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo CREVA.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như CrevaCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, CREVA có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá CrevaCoin tương đương với 0.00145 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.00145 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.001096 USD

CrevaCoin (CREVA) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
CrevaCoin predictions for 2018April 2018Open: 0.020143882Close: 0.043999282Min: 0.020143882Max: 0.043999282Change: 54.16 % ▲
CrevaCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.044569782Close: 0.028102682Min: 0.025097182Max: 0.045276782Change: -58.51 %▼
CrevaCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.027515682Close: 0.0011288956Min: 0.001096482Max: 0.027515682Change: -2251.27 %▼
CrevaCoin predictions for 2019April 2019Open: 0.017815282Close: 0.036136682Min: 0.012749782Max: 0.036136682Change: 50.64 % ▲
CrevaCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.036565282Close: 0.020463482Min: 0.018137982Max: 0.037492582Change: -78.52 %▼
CrevaCoin predictions for 2020April 2020Open: 0.010022012Close: 0.028659482Min: 0.004800712Max: 0.028659482Change: 64.93 % ▲
CrevaCoin predictions for 2020May 2020Open: 0.029105882Close: 0.006817472Min: 0.006817472Max: 0.029801382Change: -324.87 %▼
CrevaCoin predictions for 2021April 2021Open: 0.002229862Close: 0.020743982Min: 0.001096482Max: 0.020743982Change: 89.07 % ▲
CrevaCoin predictions for 2021May 2021Open: 0.021203482Close: 0.004646292Min: 0.001096482Max: 0.022043682Change: -353.07 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ