Gửi bài viết tới BigCoin

Dentacoin Dentacoin

Dự báo về giá tiền của Dentacoin

Dentacoin ( DNC ) là một tiền mã hóa dựa trên Ethereum và có ý định sử dụng trong nha khoa toàn cầu. Đồng tiền Dentacoin được quy địn bởi các hợp đồng thông minh. Nền tảng này nhằm cải thiện chất lượng nha khoa trên toàn thế giới bằng cách cung cấp giá trị gia tăng cho cộng đồng để phát triển các giải pháp.  
"Tôi có nên đầu tư vào Dentacoin không?" "Có nên mua DCN hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì DCN là 1 khoản đầu tư không tốt trong vòng 1 năm tới. Dự báo giá Dentacoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo DCN.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Dentacoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, DCN có thể là 1 lựa chọn đầu tư không tốt. Giá Dentacoin tương đương với 0.0040020 USD tại thời điểm 2018-01-10. Dự báo quỹ đầu tư của có thể bị mất giá trong tương lai.
Giá hiện tại
0.0040020 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.004089 USD

Dentacoin (DCN) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Dentacoin predictions for 2018February 2018Open: 0.004582012Close: 0.004510619Min: 0.004510619Max: 0.004787088Change: -1.6 %▼
Dentacoin predictions for 2018March 2018Open: 0.004501109Close: 0.004612643Min: 0.004475175Max: 0.004718198Change: 2.45 % ▲
Dentacoin predictions for 2018April 2018Open: 0.004596397Close: 0.004665928Min: 0.004499385Max: 0.004689098Change: 1.51 % ▲
Dentacoin predictions for 2018May 2018Open: 0.004673818Close: 0.004669168Min: 0.004509575Max: 0.004676128Change: -0.1 %▼
Dentacoin predictions for 2018June 2018Open: 0.004673028Close: 0.004545588Min: 0.004483736Max: 0.004686498Change: -2.84 %▼
Dentacoin predictions for 2018July 2018Open: 0.004561192Close: 0.004286759Min: 0.004286759Max: 0.004729808Change: -6.49 %▼
Dentacoin predictions for 2018August 2018Open: 0.004257267Close: 0.0037470008Min: 0.0036998621Max: 0.004257267Change: -13.84 %▼
Dentacoin predictions for 2018September 2018Open: 0.0037505032Close: 0.003770737Min: 0.0037505032Max: 0.00387758Change: 0.55 % ▲
Dentacoin predictions for 2018October 2018Open: 0.0037487458Close: 0.003732205Min: 0.0037109662Max: 0.0037569523Change: -0.45 %▼
Dentacoin predictions for 2018November 2018Open: 0.0037271788Close: 0.0036859643Min: 0.00367262665Max: 0.0037271788Change: -1.14 %▼
Dentacoin predictions for 2018December 2018Open: 0.0036757554Close: 0.004025272Min: 0.003663958Max: 0.004025272Change: 8.81 % ▲
Dentacoin predictions for 2019January 2019Open: 0.004051319Close: 0.00447984Min: 0.004051319Max: 0.00447984Change: 9.69 % ▲
Dentacoin predictions for 2019February 2019Open: 0.004512529Close: 0.00445713Min: 0.00445713Max: 0.004738308Change: -1.26 %▼
Dentacoin predictions for 2019March 2019Open: 0.004442713Close: 0.004560974Min: 0.004414161Max: 0.004660169Change: 2.63 % ▲
Dentacoin predictions for 2019April 2019Open: 0.004531578Close: 0.004624817Min: 0.004447667Max: 0.00462754Change: 2.04 % ▲
Dentacoin predictions for 2019May 2019Open: 0.004629802Close: 0.004606436Min: 0.004456025Max: 0.004629802Change: -0.51 %▼
Dentacoin predictions for 2019June 2019Open: 0.004608952Close: 0.00448617Min: 0.004424894Max: 0.004633944Change: -2.77 %▼
Dentacoin predictions for 2019July 2019Open: 0.004488308Close: 0.004251014Min: 0.004251014Max: 0.004668158Change: -5.66 %▼
Dentacoin predictions for 2019August 2019Open: 0.004210904Close: 0.0036825164Min: 0.003663958Max: 0.004210904Change: -14.58 %▼
Dentacoin predictions for 2019September 2019Open: 0.0036922084Close: 0.0037041921Min: 0.0036895676Max: 0.003826037Change: 0.33 % ▲
Dentacoin predictions for 2019October 2019Open: 0.0037087267Close: 0.0036770619Min: 0.003663958Max: 0.0037104806Change: -0.88 %▼
Dentacoin predictions for 2020January 2020Open: 0.004002758Close: 0.004410064Min: 0.004002758Max: 0.004410064Change: 9.36 % ▲
Dentacoin predictions for 2020February 2020Open: 0.004441156Close: 0.004382715Min: 0.004382715Max: 0.004686468Change: -1.35 %▼
Dentacoin predictions for 2020March 2020Open: 0.004375397Close: 0.004493462Min: 0.004358402Max: 0.00459883Change: 2.66 % ▲
Dentacoin predictions for 2020April 2020Open: 0.004487465Close: 0.004575038Min: 0.004399899Max: 0.004580095Change: 1.94 % ▲
Dentacoin predictions for 2020May 2020Open: 0.004563691Close: 0.004551154Min: 0.004393137Max: 0.004563691Change: -0.28 %▼
Dentacoin predictions for 2020June 2020Open: 0.004545514Close: 0.004442187Min: 0.004370096Max: 0.004577881Change: -2.36 %▼
Dentacoin predictions for 2020July 2020Open: 0.00446852Close: 0.004160471Min: 0.004160471Max: 0.00461587Change: -7.51 %▼
Dentacoin predictions for 2021January 2021Open: 0.003950268Close: 0.004376119Min: 0.003950268Max: 0.004376119Change: 9.87 % ▲
Dentacoin predictions for 2021February 2021Open: 0.00439974Close: 0.004329328Min: 0.004329328Max: 0.004630192Change: -1.65 %▼
Dentacoin predictions for 2021March 2021Open: 0.004308048Close: 0.004451891Min: 0.004308048Max: 0.004543292Change: 3.27 % ▲
Dentacoin predictions for 2021April 2021Open: 0.004435195Close: 0.004516056Min: 0.004339619Max: 0.00452672Change: 1.81 % ▲
Dentacoin predictions for 2021May 2021Open: 0.004503431Close: 0.00448012Min: 0.004333752Max: 0.004503431Change: -0.53 %▼
Dentacoin predictions for 2021June 2021Open: 0.004501659Close: 0.004392683Min: 0.004319232Max: 0.004520843Change: -2.51 %▼
Dentacoin predictions for 2021July 2021Open: 0.004408102Close: 0.004108227Min: 0.004108227Max: 0.004565415Change: -7.41 %▼
Dentacoin predictions for 2022January 2022Open: 0.003885473Close: 0.004297906Min: 0.003885473Max: 0.004297906Change: 9.73 % ▲
Dentacoin predictions for 2022February 2022Open: 0.004348499Close: 0.00426303Min: 0.00426303Max: 0.004570236Change: -2.03 %▼
Dentacoin predictions for 2022March 2022Open: 0.004267596Close: 0.004399714Min: 0.004264369Max: 0.004493334Change: 3.04 % ▲
Dentacoin predictions for 2022April 2022Open: 0.004378877Close: 0.00445512Min: 0.004277487Max: 0.004470486Change: 1.73 % ▲
Dentacoin predictions for 2022May 2022Open: 0.004449447Close: 0.004435655Min: 0.004278036Max: 0.004449447Change: -0.32 %▼
Dentacoin predictions for 2022June 2022Open: 0.004454209Close: 0.004332659Min: 0.00427204Max: 0.004460145Change: -2.84 %▼
Dentacoin predictions for 2022July 2022Open: 0.004343672Close: 0.004062387Min: 0.004062387Max: 0.004509814Change: -7.03 %▼
Dentacoin predictions for 2023January 2023Open: 0.003826947Close: 0.003845909Min: 0.003824157Max: 0.003845909Change: 0.5 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ