Gửi bài viết tới BigCoin

DMM Bitcoin phấn đấu để đáp ứng các yêu cầu AML bổ sung tại Nhật Bản

Đăng bởi: StevenPalley  - 04/05/2018 - 97 lượt xem
Chia sẻ
 

DMM Bitcoin là một doanh nghiệp giao dịch các đơn vị tiền tệ mã hoá, là một phần của công ty Internet Nhật Bản DMM.com Group, tập trung vào việc hưởng ứng các quy tắc chống rửa tiền mới do các nhà quản lý Nhật Bản xây dựng.

Theo thông báo cho khách hàng của mình, DMM Bitcoin nói rằng phía công ty này có thể yêu cầu các thông tin mở rộng để hoàn thiện các quy định mới của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA). Đặc biệt, thông tin bổ sung có thể đánh giá được các chi tiết và mục tiêu của giao dịch.

Những quy tắc và quy định này, do FSA phát triển, nhằm mục đích ngăn ngừa nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua các tổ chức tài chính.

Không tồn tại bất kỳ loại vấn đề đơn lẻ nào sẽ bị yêu cầu bởi các công ty tài chính đang cố gắng tuần thủ theo các quy tắc này. Các vấn đề và thông tin bổ sung có thể bất đồng từ công ty này đến công ty khác, và thậm chí thay đổi ngay cả trong cùng một công ty, cảnh báo của FSA. Khách hàng, ví dụ, có thể được yêu cầu thêm tài liệu nhận dạng, thủ tục bổ sung để thực hiện giao dịch, thông tin bổ sung về mục đích giao dịch và thông tin về tình trạng tài sản của họ.

Đồng thời, các nhà quản lý Nhật Bản tiếp tục đưa ra các quy tắc cải tiến kinh doanh đối với các công ty tiền mã hoá không tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Ví dụ gần đây nhất là Everybody'S Bitcoin Inc, được nhận lệnh uỷ quyền kiểm tra tại chỗ, đã bị phát hiện thấy một số vấn đề về việc không tuân thủ, bao gồm các vấn đề về duy trì sách pháp lý, thiếu thông tin cho khách hàng, vấn đề AML, thiếu kiểm soát rủi ro hệ thống và các vấn đề kiểm toán nội bộ.

Bạn đang đọc bài: DMM Bitcoin phấn đấu để đáp ứng các yêu cầu AML bổ sung tại Nhật Bản tại Tin tức

Biên soạn & sản xuất nội dung: bigcoinvietnam.com

Tags
Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

StevenPalley

Đội ngũ dịch bài từ các trang web uy tín ở nước ngoài. Với sự đánh giá cao của các chuyên gia

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ