Gửi bài viết tới BigCoin

Ecobit Ecobit

Dự báo về giá tiền của đồng Ecobit

Ecobit ( ECOB ) là một công ty công nhệ blockchain có một kế hoạch 30 năm để bảo vệ môi trường. Ecobit là một dự án đầy tham vọng vừa hoàn thành vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, dự án có sự hỗ trợ của chính phủ Malaixia và liên hợp quốc. 

"Tôi có nên đầu tư vào Ecobit không?" "Có nên mua ECOB hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì ECOB chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Ecobit được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá ECOB có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo ECOB.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Ecobit. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, ECOB có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Ecobit tương đương với 0.127 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.127 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.121 USD

Ecobit (ECOB) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Ecobit predictions for 2018February 2018Open: 0.1291684Close: 0.1288209Min: 0.1271833Max: 0.1312458Change: -0.27 %▼
Ecobit predictions for 2018March 2018Open: 0.128534Close: 0.1281859Min: 0.1265489Max: 0.1306114Change: -0.27 %▼
Ecobit predictions for 2018April 2018Open: 0.129977Close: 0.125756Min: 0.125756Max: 0.129977Change: -3.35 %▼
Ecobit predictions for 2018May 2018Open: 0.1267756Close: 0.1264723Min: 0.1251216Max: 0.1291841Change: -0.24 %▼
Ecobit predictions for 2018June 2018Open: 0.1266586Close: 0.1261242Min: 0.1244872Max: 0.1285497Change: -0.42 %▼
Ecobit predictions for 2018July 2018Open: 0.1279153Close: 0.1247139Min: 0.1236943Max: 0.1279153Change: -2.56 %▼
Ecobit predictions for 2018August 2018Open: 0.1253319Close: 0.1245969Min: 0.1230599Max: 0.1271224Change: -0.59 %▼
Ecobit predictions for 2018September 2018Open: 0.1246969Close: 0.1258536Min: 0.1224255Max: 0.126488Change: 0.92 % ▲
Ecobit predictions for 2018October 2018Open: 0.1222669Close: 0.1232702Min: 0.1216326Max: 0.125695Change: 0.81 % ▲
Ecobit predictions for 2018November 2018Open: 0.1229833Close: 0.1225352Min: 0.1209982Max: 0.1250607Change: -0.37 %▼
Ecobit predictions for 2018December 2018Open: 0.1226352Close: 0.1202053Min: 0.1202053Max: 0.1244263Change: -2.02 %▼
Ecobit predictions for 2019January 2019Open: 0.1212248Close: 0.1209216Min: 0.11957088Max: 0.1236333Change: -0.25 %▼
Ecobit predictions for 2019February 2019Open: 0.1211079Close: 0.1202872Min: 0.11893652Max: 0.122999Change: -0.68 %▼
Ecobit predictions for 2019March 2019Open: 0.1204735Close: 0.1217302Min: 0.11830215Max: 0.1223646Change: 1.03 % ▲
Ecobit predictions for 2019April 2019Open: 0.11814356Close: 0.11852878Min: 0.11750919Max: 0.1215716Change: 0.32 % ▲
Ecobit predictions for 2019May 2019Open: 0.11914679Close: 0.11841182Min: 0.11687482Max: 0.1209373Change: -0.62 %▼
Ecobit predictions for 2019June 2019Open: 0.11851177Close: 0.11966853Min: 0.11624045Max: 0.1203029Change: 0.96 % ▲
Ecobit predictions for 2019July 2019Open: 0.11608186Close: 0.11708509Min: 0.11544749Max: 0.11950994Change: 0.86 % ▲
Ecobit predictions for 2019August 2019Open: 0.11679818Close: 0.11645008Min: 0.11481312Max: 0.11887557Change: -0.3 %▼
Ecobit predictions for 2019September 2019Open: 0.1182412Close: 0.11402016Min: 0.11402016Max: 0.1182412Change: -3.7 %▼
Ecobit predictions for 2019October 2019Open: 0.11503975Close: 0.11473649Min: 0.11338579Max: 0.11744824Change: -0.26 %▼
Ecobit predictions for 2019November 2019Open: 0.11492279Close: 0.11438838Min: 0.11275142Max: 0.11681387Change: -0.47 %▼
Ecobit predictions for 2019December 2019Open: 0.1161795Close: 0.11297805Min: 0.11195846Max: 0.1161795Change: -2.83 %▼
Ecobit predictions for 2020January 2020Open: 0.11359606Close: 0.1128611Min: 0.1113241Max: 0.11538654Change: -0.65 %▼
Ecobit predictions for 2020February 2020Open: 0.11296105Close: 0.11232668Min: 0.110689727Max: 0.11475217Change: -0.56 %▼
Ecobit predictions for 2020March 2020Open: 0.11411781Close: 0.11091635Min: 0.1098967665Max: 0.11411781Change: -2.88 %▼
Ecobit predictions for 2020April 2020Open: 0.11153437Close: 0.110613092Min: 0.1098266Max: 0.11332484Change: -0.83 %▼
Ecobit predictions for 2020May 2020Open: 0.1107994Close: 0.11205611Min: 0.1098266Max: 0.11269048Change: 1.12 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ