Gửi bài viết tới BigCoin

Eroscoin Eroscoin

Dự báo về giá tiền của đồng Eroscoin

"Tôi có nên đầu tư vào Eroscoin không?" "Có nên mua ERO hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì ERO chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Eroscoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá ERO có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo ERO.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Eroscoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, ERO có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Eroscoin tương đương với 0.09078 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.09078 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.000000 USD

Eroscoin (ERO) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Eroscoin predictions for 2018February 2018Open: 0.101248Close: 0.0815118Min: 0.0815118Max: 0.104115Change: -24.21 %▼
Eroscoin predictions for 2018March 2018Open: 0.0824821Close: 0.0643352Min: 0.062746Max: 0.0853497Change: -28.21 %▼
Eroscoin predictions for 2018April 2018Open: 0.0594664Close: 0.043785Min: 0.0407007Max: 0.0625507Change: -35.81 %▼
Eroscoin predictions for 2018May 2018Open: 0.0420361Close: 0.0214934Min: 0.0205231Max: 0.0431268Change: -95.58 %▼
Eroscoin predictions for 2018June 2018Open: 0.024361Close: 0.00334653Min: 0.00175732Max: 0.024361Change: -627.95 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ