Gửi bài viết tới BigCoin

Feathercoin Feathercoin

Dự báo về giá tiền của đồng Feathercoin

Feathercoin ( FTC ) là đồng tiền ảo mới nổi trong thế giới đồng tiền kỹ thuật số. Feathercoin được xây dựng dựa trên Litecoin, đồng tiên ảo này được bảo vệ khai thác bởi mỏ Bitcoin ASIC cho đến bây giờ. 
"Tôi có nên đầu tư vào Feathercoin không?" "Có nên mua FTC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì FTC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Feathercoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo FTC.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Feathercoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, FTC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Feathercoin tương đương với 0.488 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.
Giá hiện tại
0.488 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.488 USD

Feathercoin (FTC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Feathercoin predictions for 2018February 2018Open: 0.286972Close: 0.310274Min: 0.1736559Max: 0.332723Change: 7.51 % ▲
Feathercoin predictions for 2018March 2018Open: 0.306628Close: 0.28755Min: 0.1725095Max: 0.306628Change: -6.63 %▼
Feathercoin predictions for 2018April 2018Open: 0.1761908Close: 0.299261Min: 0.15250075Max: 0.299261Change: 41.12 % ▲
Feathercoin predictions for 2018May 2018Open: 0.308685Close: 0.294653Min: 0.1693942Max: 0.309508Change: -4.76 %▼
Feathercoin predictions for 2018June 2018Open: 0.288474Close: 0.287253Min: 0.1773806Max: 0.302137Change: -0.43 %▼
Feathercoin predictions for 2018July 2018Open: 0.178961Close: 0.295534Min: 0.1682438Max: 0.297427Change: 39.44 % ▲
Feathercoin predictions for 2018August 2018Open: 0.29757Close: 0.2361005Min: 0.15317327Max: 0.318869Change: -26.04 %▼
Feathercoin predictions for 2018October 2018Open: 0.2069323Close: 0.2485897Min: 0.149288Max: 0.2485897Change: 16.76 % ▲
Feathercoin predictions for 2018November 2018Open: 0.249822Close: 0.409025Min: 0.149288Max: 0.409025Change: 38.92 % ▲
Feathercoin predictions for 2018December 2018Open: 0.41569Close: 0.531358Min: 0.314197Max: 0.53422Change: 21.77 % ▲
Feathercoin predictions for 2019January 2019Open: 0.538841Close: 0.279251Min: 0.1769957Max: 0.538841Change: -92.96 %▼
Feathercoin predictions for 2019February 2019Open: 0.270817Close: 0.302354Min: 0.1624778Max: 0.324954Change: 10.43 % ▲
Feathercoin predictions for 2019March 2019Open: 0.291281Close: 0.1708535Min: 0.1636117Max: 0.296905Change: -70.49 %▼
Feathercoin predictions for 2019April 2019Open: 0.277858Close: 0.298345Min: 0.149288Max: 0.298345Change: 6.87 % ▲
Feathercoin predictions for 2019May 2019Open: 0.299372Close: 0.278092Min: 0.1617221Max: 0.300209Change: -7.65 %▼
Feathercoin predictions for 2019June 2019Open: 0.278573Close: 0.1698251Min: 0.1689884Max: 0.293979Change: -64.04 %▼
Feathercoin predictions for 2019July 2019Open: 0.279843Close: 0.285936Min: 0.1601566Max: 0.288746Change: 2.13 % ▲
Feathercoin predictions for 2019August 2019Open: 0.288146Close: 0.2277235Min: 0.15164023Max: 0.311048Change: -26.53 %▼
Feathercoin predictions for 2019October 2019Open: 0.2067715Close: 0.2394323Min: 0.149288Max: 0.2394323Change: 13.64 % ▲
Feathercoin predictions for 2019November 2019Open: 0.2332667Close: 0.397514Min: 0.149288Max: 0.397514Change: 41.32 % ▲
Feathercoin predictions for 2019December 2019Open: 0.2965Close: 0.530861Min: 0.2965Max: 0.530861Change: 44.15 % ▲
Feathercoin predictions for 2020January 2020Open: 0.530056Close: 0.26343Min: 0.1769115Max: 0.530056Change: -101.21 %▼
Feathercoin predictions for 2020February 2020Open: 0.261375Close: 0.282591Min: 0.15259994Max: 0.316185Change: 7.51 % ▲
Feathercoin predictions for 2020March 2020Open: 0.1704808Close: 0.278007Min: 0.15540772Max: 0.288794Change: 38.68 % ▲
Feathercoin predictions for 2020April 2020Open: 0.27486Close: 0.290254Min: 0.149288Max: 0.290254Change: 5.3 % ▲
Feathercoin predictions for 2020May 2020Open: 0.28379Close: 0.1608975Min: 0.15242555Max: 0.292185Change: -76.38 %▼
Feathercoin predictions for 2020June 2020Open: 0.271879Close: 0.279217Min: 0.1607269Max: 0.285565Change: 2.63 % ▲
Feathercoin predictions for 2020July 2020Open: 0.27923Close: 0.271328Min: 0.15240391Max: 0.280509Change: -2.91 %▼
Feathercoin predictions for 2020August 2020Open: 0.272909Close: 0.216541Min: 0.149288Max: 0.302345Change: -26.03 %▼
Feathercoin predictions for 2020September 2020Open: 0.22037Close: 0.1981149Min: 0.149288Max: 0.22037Change: -11.23 %▼
Feathercoin predictions for 2020October 2020Open: 0.1964971Close: 0.2233605Min: 0.149288Max: 0.228961Change: 12.03 % ▲
Feathercoin predictions for 2020December 2020Open: 0.411104Close: 0.521436Min: 0.324243Max: 0.521817Change: 21.16 % ▲
Feathercoin predictions for 2021February 2021Open: 0.253509Close: 0.1661353Min: 0.15866755Max: 0.307198Change: -52.59 %▼
Feathercoin predictions for 2021March 2021Open: 0.272303Close: 0.269645Min: 0.149288Max: 0.280036Change: -0.99 %▼
Feathercoin predictions for 2021April 2021Open: 0.266763Close: 0.273706Min: 0.149288Max: 0.279665Change: 2.54 % ▲
Feathercoin predictions for 2021May 2021Open: 0.273995Close: 0.26153Min: 0.149288Max: 0.284156Change: -4.77 %▼
Feathercoin predictions for 2021June 2021Open: 0.27102Close: 0.270094Min: 0.15171852Max: 0.276858Change: -0.34 %▼
Feathercoin predictions for 2021July 2021Open: 0.270329Close: 0.26117Min: 0.149288Max: 0.272032Change: -3.51 %▼
Feathercoin predictions for 2021August 2021Open: 0.15494084Close: 0.2171496Min: 0.149288Max: 0.293299Change: 28.65 % ▲
Feathercoin predictions for 2021September 2021Open: 0.2123789Close: 0.1896788Min: 0.149288Max: 0.2123789Change: -11.97 %▼
Feathercoin predictions for 2021November 2021Open: 0.2166946Close: 0.393163Min: 0.149288Max: 0.393163Change: 44.88 % ▲
Feathercoin predictions for 2021December 2021Open: 0.400269Close: 0.505359Min: 0.308839Max: 0.512945Change: 20.8 % ▲
Feathercoin predictions for 2022January 2022Open: 0.503595Close: 0.2454588Min: 0.149288Max: 0.50445Change: -105.16 %▼
Feathercoin predictions for 2022February 2022Open: 0.252972Close: 0.267996Min: 0.149288Max: 0.29802Change: 5.61 % ▲
Feathercoin predictions for 2022March 2022Open: 0.272628Close: 0.26149Min: 0.149288Max: 0.272628Change: -4.26 %▼
Feathercoin predictions for 2022April 2022Open: 0.251252Close: 0.263782Min: 0.149288Max: 0.268494Change: 4.75 % ▲
Feathercoin predictions for 2022May 2022Open: 0.15640195Close: 0.260652Min: 0.149288Max: 0.275508Change: 40 % ▲
Feathercoin predictions for 2022June 2022Open: 0.261658Close: 0.261192Min: 0.149288Max: 0.267838Change: -0.18 %▼
Feathercoin predictions for 2022August 2022Open: 0.255292Close: 0.2092847Min: 0.149288Max: 0.28426Change: -21.98 %▼
Feathercoin predictions for 2022September 2022Open: 0.2046341Close: 0.1738381Min: 0.149288Max: 0.2046341Change: -17.72 %▼
Feathercoin predictions for 2022October 2022Open: 0.1714536Close: 0.2063116Min: 0.149288Max: 0.2075217Change: 16.9 % ▲
Feathercoin predictions for 2022November 2022Open: 0.2158213Close: 0.382209Min: 0.149288Max: 0.382209Change: 43.53 % ▲
Feathercoin predictions for 2022December 2022Open: 0.38963Close: 0.49588Min: 0.292814Max: 0.503288Change: 21.43 % ▲
Feathercoin predictions for 2023January 2023Open: 0.386558Close: 0.478635Min: 0.386558Max: 0.50031Change: 19.24 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ