Gửi bài viết tới BigCoin

FuelCoin FuelCoin

Dự báo về giá tiền của đồng FuelCoin

"Tôi có nên đầu tư vào FuelCoin không?" "Có nên mua FC2 hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì FC2 chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá FuelCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá FC2 có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo FC2.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như FuelCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, FC2 có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá FuelCoin tương đương với 0.03046 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.03046 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0272 USD

FuelCoin (FC2) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
FuelCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.01071163Close: 0.01345852Min: 0.00955472Max: 0.01592082Change: 21.52 % ▲
FuelCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.0125753Close: 0.009031048Min: 0.0080859Max: 0.0125753Change: -42.5 %▼
FuelCoin predictions for 2018November 2018Open: 0.008780038Close: 0.01155699Min: 0.0081836282Max: 0.01155699Change: 25.56 % ▲
FuelCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.012801Close: 0.0209973Min: 0.01208736Max: 0.0211284Change: 40.36 % ▲
FuelCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.022001Close: 0.008188885Min: 0.008188885Max: 0.0281289Change: -184.23 %▼
FuelCoin predictions for 2019December 2019Open: 0.00945946Close: 0.01749995Min: 0.008570953Max: 0.01749995Change: 47.84 % ▲
FuelCoin predictions for 2023January 2023Open: 0.00967231Close: 0.01378597Min: 0.00950901Max: 0.01457577Change: 31.42 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ