Gửi bài viết tới BigCoin

GameBet Coin GameBet Coin

Cùng Bigcoin dự báo giá đồng tiền GameBet Coin

"Tôi có nên đầu tư vào Gamebet Coin không?" "Có nên mua GBT hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì GBT chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Gamebet Coin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá GBT có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo GBT.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Gamebet Coin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, GBT có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Gamebet Coin tương đương với 0.00417 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.00417 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.00287 USD

GameBet Coin (GBT) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
GameBet Coin predictions for 2018February 2018Open: 0.0041814Close: 0.00398672Min: 0.00286845Max: 0.0041814Change: -4.88 %▼
GameBet Coin predictions for 2018March 2018Open: 0.00403519Close: 0.003701849Min: 0.00286845Max: 0.00403519Change: -9 %▼
GameBet Coin predictions for 2018May 2018Open: 0.00353765Close: 0.003560015Min: 0.00286845Max: 0.003706223Change: 0.63 % ▲
GameBet Coin predictions for 2018June 2018Open: 0.003407178Close: 0.003226674Min: 0.00286845Max: 0.003523463Change: -5.59 %▼
GameBet Coin predictions for 2018August 2018Open: 0.003182582Close: 0.0029320032Min: 0.00286845Max: 0.003231048Change: -8.55 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ