Lá Thư Mời Từ Sự Kiện Vietnam Blockchain Day tại Hà Nội ngày 29 tháng 7 năm 2018

22/07/2018

Thời đại công nghệ 4.0, công nghệ blockchain, machine learning, IoT (Internet vạn vật), trí thông minh nhân tạo (Artificial...

Consensus Platform - đường tới kỷ nguyên phi tập trung hoá

18/07/2018

Thế giới đang thay đổi ngày một nhanh, mà khoảng cách dần tiêu biến, và sự phân phối hàng hoá...
12