Gửi bài viết tới BigCoin

Goodomy Goodomy

Dự báo về giá tiền của đồng Goodomy

"Tôi có nên đầu tư vào Goodomy không?" "Có nên mua GOOD hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì GOOD chính là 1 khoản đầu tư dài hạn chấp nhận được trong vòng 1 năm. Dự báo giá Goodomy được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá GOOD có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo GOOD.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Goodomy. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, GOOD có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá Goodomy tương đương với 0.0170 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Goodomy bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 5874.271 GOOD. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-04 là 0.0278 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +63.25%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $163.25 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.0170 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0185 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.0278 USD

Goodomy (GOOD) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Goodomy predictions for 2018July 2018Open: 0.01652898Close: 0.01336004Min: 0.0124446713Max: 0.01652898Change: -23.76 %▼
Goodomy predictions for 2018August 2018Open: 0.013015475Close: 0.0133768Min: 0.012735913Max: 0.0145264Change: 2.71 % ▲
Goodomy predictions for 2018September 2018Open: 0.01414227Close: 0.01405493Min: 0.012734982Max: 0.01456895Change: -0.62 %▼
Goodomy predictions for 2018October 2018Open: 0.01385081Close: 0.012625071Min: 0.012574963Max: 0.01472093Change: -9.73 %▼
Goodomy predictions for 2018November 2018Open: 0.012476048Close: 0.013343885Min: 0.012476048Max: 0.01430982Change: 6.52 % ▲
Goodomy predictions for 2018December 2018Open: 0.01422126Close: 0.02238904Min: 0.01346629Max: 0.02238904Change: 36.52 % ▲
Goodomy predictions for 2019July 2019Open: 0.01685281Close: 0.01356323Min: 0.012915794Max: 0.01685281Change: -24.3 %▼
Goodomy predictions for 2019August 2019Open: 0.013328258Close: 0.01461085Min: 0.013179917Max: 0.01498706Change: 8.79 % ▲
Goodomy predictions for 2019September 2019Open: 0.01503865Close: 0.01424925Min: 0.013188389Max: 0.01503865Change: -5.55 %▼
Goodomy predictions for 2019October 2019Open: 0.01384278Close: 0.012919751Min: 0.012919751Max: 0.01522146Change: -7.16 %▼
Goodomy predictions for 2019November 2019Open: 0.012953222Close: 0.01455192Min: 0.012953222Max: 0.0148204Change: 11 % ▲
Goodomy predictions for 2019December 2019Open: 0.01508862Close: 0.02207861Min: 0.01392129Max: 0.02207861Change: 31.69 % ▲
Goodomy predictions for 2020July 2020Open: 0.01622431Close: 0.01382784Min: 0.01340893Max: 0.01622431Change: -17.36 %▼
Goodomy predictions for 2020August 2020Open: 0.01453399Close: 0.01524595Min: 0.01363996Max: 0.01550702Change: 4.68 % ▲
Goodomy predictions for 2020September 2020Open: 0.0147839Close: 0.0140149Min: 0.01366078Max: 0.01550905Change: -5.5 %▼
Goodomy predictions for 2020October 2020Open: 0.01390517Close: 0.0141814Min: 0.01338887Max: 0.01569625Change: 1.95 % ▲
Goodomy predictions for 2020November 2020Open: 0.01463848Close: 0.01526755Min: 0.01369157Max: 0.01542295Change: 4.13 % ▲
Goodomy predictions for 2020December 2020Open: 0.01492269Close: 0.02304434Min: 0.01441498Max: 0.02304434Change: 35.28 % ▲
Goodomy predictions for 2021July 2021Open: 0.01664104Close: 0.01507785Min: 0.01397235Max: 0.01664104Change: -10.38 %▼
Goodomy predictions for 2021August 2021Open: 0.01544444Close: 0.015253Min: 0.01411792Max: 0.01597441Change: -1.26 %▼
Goodomy predictions for 2021September 2021Open: 0.01497082Close: 0.01429854Min: 0.01414782Max: 0.01599207Change: -4.71 %▼
Goodomy predictions for 2021October 2021Open: 0.01437327Close: 0.0150727Min: 0.01387624Max: 0.01614617Change: 4.65 % ▲
Goodomy predictions for 2021November 2021Open: 0.01483704Close: 0.01524695Min: 0.01407523Max: 0.01580031Change: 2.69 % ▲
Goodomy predictions for 2021December 2021Open: 0.01507945Close: 0.02321294Min: 0.01497726Max: 0.02321294Change: 35.07 % ▲
Goodomy predictions for 2022July 2022Open: 0.01724316Close: 0.01599035Min: 0.01446254Max: 0.01753237Change: -7.85 %▼
Goodomy predictions for 2022August 2022Open: 0.01566634Close: 0.01543965Min: 0.0146061Max: 0.0164408Change: -1.47 %▼
Goodomy predictions for 2022September 2022Open: 0.01526866Close: 0.01476911Min: 0.01464166Max: 0.01646971Change: -3.39 %▼
Goodomy predictions for 2022October 2022Open: 0.01559188Close: 0.01527594Min: 0.01437731Max: 0.01657341Change: -2.07 %▼
Goodomy predictions for 2022November 2022Open: 0.01483627Close: 0.01540674Min: 0.01446887Max: 0.01626232Change: 3.71 % ▲
Goodomy predictions for 2022December 2022Open: 0.01534766Close: 0.02413014Min: 0.01534766Max: 0.02413014Change: 36.43 % ▲
Goodomy predictions for 2023January 2023Open: 0.02581284Close: 0.02779134Min: 0.02581284Max: 0.02779134Change: 7.13 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ