Gửi bài viết tới BigCoin

Huobi Ecochain Heco sẽ chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020

Đăng bởi: admin  - 10/12/2020 - 142 lượt xem
Chia sẻ
 

Môi trường th nghim Huobi Ecochain Heco s chính thc ra mt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Môi trường th nghim Heco ca Huobi Ecochain đã chính thc ra mt vào ngày 10 tháng 12 năm 2020. Là sn phm đu tiên được ra mt trên Nn tng m ca Huobi, Heco có các đc đim v thông lượng cao, đ delay thp, bo mt và n đnh, mang đến cho người dùng tri nghim trc tuyến hiu qu và chi phí thp.

1. Đnh v ca Heco

Huobi ECO Chain (Heco) là mt chui công cng phi tp trung, hiu qu cao và tiết kim năng lượng. Đây cũng là sn phm đu tiên do Nn tng m ca Huobi ra mt. Nó h tr các giao dch hiu sut cao và nhn ra tính tương thích ca các hp đng thông minh. Tài sn k thut s gc ca Huobi Eco-Chain Heco là HT, s dng cơ chế đng thun HPOS. Trong tương lai, Heco s ci thin hiu qu ca Ethereum thông qua Layer2, b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum.

Nn tng m Huobi là mt nn tng cơ s h tng thng nht da trên tài nguyên k thut, tài nguyên lưu lượng truy cp và tài nguyên sinh thái ca Tp đoàn Huobi, được m dn cho ngành công nghip blockchain. C hai s b sung cho nhau và cung cp các con đường đi mi đa dng hơn và các dch v cơ bn cho các nhà phát trin toàn cu.

2. Đc đim ca Heco

Chui sinh thái Huobi Heco liên kết hiu qu người dùng, tài sn và các ng dng phi tp trung, cho phép người dùng và nhà phát trin tn hưởng tri nghim trên chui hiu qu và chi phí thp. Đi vi các nhà phát trin, Huobi Eco-Chain Heco có các tính năng sau:

1. Mt mng m và phi tp trung đ duy trì an ninh ca mng và tài sn;

2. H tr kh năng lp trình ca EVM, kh năng tương thích ca các hp đng thông minh và gim chi phí phát trin và bo trì;

3. Meta-giao dch , min gim phí, gim chi phí ca nhà phát trin và người dùng trên chui;

4. Cơ chế đng thun HPOS, to khi trong 3 giây, đy nhanh s đng thun;

5. Chuyn giao tài sn xuyên chui đ ti ưu hóa tri nghim tài sn xuyên chui.

https://ss1.bdstatic.com/70cFuXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=3428777433,3427964028&fm=15&gp=0.jpg

Huobi Public chain & Huobi Ecochain

Huobi Public Chain là mt chui công cng hiu sut cao do Huobi và Nervos Foundation cùng phát trin.

Nó đưc tùy chnh sâu da trên các thành phn mã ngun m như Muta, CKB-VM, Overlord và nervos-p2p, đng thi đưc m rng và ti ưu hóa cho các tình hung ng dng tài chính.

Xây dng cơ s h tng tài chính toàn cu da trên blockchain, da trên vic thiết lp môi trưng tuân th trên chui và khuôn kh quy đnh, cam kết cung cp các dch v hiu sut cao cho các tài sn tài chính khác nhau trên chui và h tr phát trin vàphát trin ca bên th ba da trên giao thc chui công khai ca Huobi. Vn hành chui con đ thúc đy s thnh vưng ca h sinh thái DeFi.

Huobi ECO Chain HecoHuobi Eco-Chain là mt chui công cng phi tp trung, hiu qu cao và tiết kim năng lưng. Đây làsn phm đu tiên do Nn tng m ca Huobi ra mt, có thông lưng cao, đ delay thp, bo mt và n đnh. Tài sn k thut s gc ca Heco là HT, tương thích vi Ethereum EVM và áp dng cơ chế đng thun HPOS; trong tương lai, Heco s s dng layer2 đ ci thin hiu qu ca Ethereum, đng thi b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum.

https://ss1.bdstatic.com/70cFvXSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=891623546,1623678893&fm=15&gp=0.jpg

1. Các nhóm phát trin khác nhau:

Huobi public chain đưc phát trin bi Huobi và Nervos Foundation;

Heco là mt phn ca Nn tng m Huobi và là sn phm đu tiên đưc ra mt bi nn tng m. Nn tng m ca Huobi cgng tr thành nn tng bo v h sinh thái blockchain. Đây là mt nn tng tích hp cho các gii pháp blockchain. Nó cung cp cho các nhà phát trin nhiu gii pháp đ giúp vic xây dng các ng dng phi tp trung hiu qu hơn và tiết kim chi phíhơn. Trao quyn toàn din v ngun lc.

2. Các thuc tính k thut khác nhau:

Chui công khai ca Huobi đưc tùy chnh sâu da trên các thành phn mã ngun m như Muta, CKB-VM, Overlord, nervos-p2p, đng thi đưc m rng và ti ưu hóa cho các tình hung ng dng tài chính;

Heco s dng công ngh SideChain, tương thích vi Ethereum EVM và áp dng cơ chế đng thun HPOS; trong tương lai, Heco s s dng layer2 đ ci thin hiu qu ca Ethereum, b sung và trao quyn cho h sinh thái Ethereum. Nó có các đc tính kthut là thông lưng cao, đ tr thp, an toàn và n đnh.

3. Tm nhìn và ngưi dùng:

Huobi Public Chain là cơ s h tng tài chính toàn cu ca chui khi. Da trên vic thiết lp mt môi trưng tuân th trên chui và khuôn kh quy đnh, Huobi Public Chain cam kết cung cp các dch v hiu sut cao cho các tài sn tài chính khác nhau trên chui đng thi h tr các bên th ba da trên Huobi Public Chain. Phát trin giao thc và vn hành các chui con.

Tm nhìn ca Heco là "giúp các nhà phát trin mi giai đon phát trin ca h" và tr thành mt lĩnh vc th nghim cho các công ngh sáng to. Nhìn li Ethereum và Polkadot đưc đt câu hi là altcoin trong nhng ngày đu, h đu đã tri qua nhng thi đim khó khăn. Vì vy, s mnh ca Heco không ch là mt chui công cng, mà còn tp trung vào vic phát hin và h trcác nhà phát trin cht lưng cao và các d án sáng to sm. Da trên h sinh thái thương mi ln nht thế gii, chúng tôi cam kết tr thành nơi sn sinh ra công ngh tiên tiến và li chơi sáng to, đng thi xây dng mt vòng khép kín sinh thái hoàn chnh v phát trin công ngh, xúc tiến ng dng và giao dch.

HuobiChain và Heco cùng liên kết vi Tp đoàn Huobi. Mc dù h rt khác nhau v đi ngũ R&D, thuc tính k thut, tm nhìn và ngưi dùng mc tiêu, nhưng h có chung s mnh ca Tp đoàn Huobi là "làm cho s giàu có ca bn t do hơn". "Trong s chuyn đi ca công ngh blockchain, chúng tôi không ngng khám phá, đi mi và đt phá, phc v ngành công nghip vàphc v ngưi dùng.

BigcoinVietnam tổng hợp

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

admin

Mang giá trị lại cho tất cả mọi người

CoinEx là gì? Đánh giá sàn giao dịch tập trung (CEX) từ HongKong


 

1. CoinEx là gì?

CoinEx là một một sàn giao dịch tập trung (CEX) trao đổi tiền điện tử chuyên nghiệp với quy mô hoạt động toàn cầu. Hiện tại sàn giao dịch CoinEx hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có Việt Nam. Sàn giao dịch CoinEx được thành lập tại vào tháng 12/2017 và được phát triển bởi đội ngũ nhân viên ưu tú ở nhiều lĩnh vực khác nhau như blockchain, tài chính, và dịch vụ.

CoinEx dù mới thành lập nhưng đã thiết lập được hệ thống thương mại độc quyền kết hợp với trải nghiệm người dùng tuyệt vời cùng giao diện cực kỳ thân thiện, hứa hẹn sẽ trở thành là một sàn giao dịch tiền điện tử an toàn, ổn định và hiệu quả cao cho người dùng trên toàn thế giới nói chung và người dùng Việt Nam nói riêng. 

 

2. Hệ sinh thái của CoinEx bao gồm những gì?

CoinEx là một trong những sàn có hệ sinh thái đa dạng nhất trong ngành, gồm: CoinEx Exchange, ViaBTC Pool, CoinEx Chain, OneSwap, ViaWallet. Trong đó:

 • CoinEx Exchange: Sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, spot, ký quỹ và các giao dịch phái sinh khác
 • ViaBTC Pool: Một trong những pool khai thác tiền điện tử lớn nhất thế giới. Hiện tại ViaBTC Pool này hiện thu hút hơn 3 triệu người dùng toàn cầu.
 • CoinEx Smart Chain: Được nâng cấp từ CoinEx Chain. Đây là chuỗi hợp đồng thông minh dành riêng cho giao dịch phi tập trung với hiệu suất khớp lệnh cực cao, chi phí giao dịch thấp, tương thích hoàn hảo với hệ sinh thái Ethereum và sản xuất khối không cần sự cho phép.
 • OneSwap: Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) với đồng native token là ONES cung cấp cho người dùng các tính năng như swap, trade và cung cấp thanh khoản, cụ thể là việc hỗ trợ mô hình AMM và order book.
 • ViaWallet: Ví cho phép người dùng lưu trữ 36 loại tiền điện tử lớn trên 6 chuỗi khác nhau trong cùng một ví. Ngoài ra, người dùng có thể staking, sử dụng DApps và sàn phi tập trung CoinEx DEX tại ViaWallet. Trong thời gian tới, ví sẽ tích hợp thêm giao dịch tiền điện tử với tiền điện tử và tiền điện tử với tiền pháp định, tốc độ giao dịch tức thì, hỗ trợ thanh toán bằng thẻ tín dụng.

 

3. Sàn giao dịch CoinEx có gì đặc biệt?

 • Sự an toàn & ổn định

Với đội ngũ kỹ thuật hàng đầu, bảo vệ an ninh toàn diện và công cụ khớp lệnh tốc độ cao độc quyền của CoinEx, sàn giao dịch đảm bảo sự ổn định trong đồng thời của hàng nghìn đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng sẽ nằm trong tầm tay bạn.

 • Dễ giao dịch và thanh khoản cao

CoinEx hiện hỗ hơn 300 Coin và Token cùng với hơn 600 cặp giao dịch. Hầu như các Altcoin mà các bạn muốn giao dịch đều có mặt trên sàn giao dịch CoinEx.

 • Thân thiện với người dùng

Phục vụ người dùng toàn cầu với các dịch vụ trao đổi 24/7, hỗ trợ đa ngôn ngữ, sao lưu cộng đồng mạnh mẽ và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Sàn giao dịch CoinEx cung cấp cho người dùng giao diện trực quan, dễ sử dụng và đầy đủ các chức năng của một sàn giao dịch tiền điện tử.

 • Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Sàn giao dịch CoinEx hiện tại hỗ trợ 12 ngôn ngữ khác khác nhau như Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung …

 • Hệ sinh thái rộng lớn

Ngoài CEX, CoinEx còn có CoinEx Smart Chain tương tự như BSC để phát triển DeFi. Với CEX nằm trong hệ sinh thái thì người dùng có thể trade spot, margin, OTC hay P2P trên sàn CoinEx.

 • Phí giao dịch thấp

CoinEx có một cấu trúc phí minh bạch, luôn mang lại ấn tượng tốt. CoinEx chỉ tính phí người mua trade coin với mức phí là 0,10%. Những người sử dụng CET trade coin sẽ không bị tính phí. Lệ phí giao dịch như vậy là thực sự thấp.

 

4. Phí giao dịch trên sàn

 • Phí giao dịch

CoinEx tính phí giao dịch khi người dùng Spot, Perp, Margin. Tỷ lệ phí CoinEx thay đổi theo cấp độ VIP và cấp độ Market Making. Cấp độ VIP phụ thuộc vào việc nắm giữ CET trong khi cấp độ Market Making dựa trên khối lượng giao dịch trong 30 ngày (snapshot sẽ được thực hiện vào lúc 0:00 UTC hàng ngày).

 • Phí rút

Giống nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác, phí nạp coin trên sàn giao dịch CoinEx là miễn phí. Phí rút sẽ tùy thuộc vào từng coin.

 

5. Thông tin thành viên sàn 

CoinEx được đăng ký hoạt động ở Hồng Kông, trong đó ông Haipo Yang là nhà đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của CoinEx.

Ngoài ra, các thành viên cốt lõi của CoinEx đến từ các công ty tài chính và internet hàng đầu thế giới, bao gồm những người chấp nhận sớm nhất và các chuyên gia về tiền điện tử, những người có kinh nghiệm phong phú về các hoạt động và dịch vụ toàn cầu trong ngành.

 

6. Nhà đầu tư

CoinEx đã huy động được tổng cộng số vốn lên tới 50 triệu USD thông qua một quỹ đầu tư mạo hiểm duy nhất, đó là Ecosystem Development Fund. Quỹ này được công bố vào ngày 30 tháng 7 năm 2020 và huy động được tổng cộng 50 triệu USD và đã được đầu tư vào các hoạt động của sàn nói riêng và hệ sinh thái nói chung.

 

7. Thông tin token 

Thông tin chung:

 • Tên token: CoinEx Token 
 • Kí hiệu: CET
 • Chuẩn token: ERC-20
 • Blockchain: Ethereum

Tính năng token:

 • Được khấu trừ như phí giao dịch: CET có thể được khấu trừ trực tiếp thành phí giao dịch
 • CET có thể được sử dụng để mua các bằng cấp VIP và người mua sẽ nhận được các đặc quyền VIP trên sàn CoinEx
 • CET có thể mua các máy chủ API chuyên dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Chức năng quản trị: người nắm giữ CET có thể bỏ phiếu cho các đồng tiền mới mà họ muốn có trong CoinEx

Kế hoạch sử dụng token:

 • CoinEx sẽ mua lại và “đốt” CET với 20% lợi nhuận phí giao dịch hàng quý vào cuối mỗi quý (tăng độ khan hiếm cho token CET)
 • CoinEx sẽ phát hành cặp giao dịch CET / BCH, CET / BTC, CET / USDT và các nhà giao dịch có thể giao dịch token này

 

8. Lộ trình phát triển

Năm 2018:

 • 1/2018: CoinEx ra mắt token gốc CET
 • 7/2018: CoinEx vượt qua các sàn giao dịch lớn nhất lúc bấy giờ

Năm 2019:

 • 5/2019: ViaWallet ra mắt
 • 9/2019: CoinEx trở thành một trong những nền tảng quản lý có số lượng sản phẩm phong phú nhất trên thế giới
 • 11/2019: CoinEx Chain, chuỗi công khai chuyên dụng hiệu suất cao đầu tiên trên thế giới, được thành lập

Năm 2020:

 • 1/2020: CoinEx khởi động Chương trình Đại sứ Toàn cầu
 • 5/2020: ViaBTC Group chính thức được thành lập, bao gồm toàn bộ hệ sinh thái gồm pool khai thác, ví, sàn giao dịch và chuỗi công khai.

Năm 2021:

 • 3/2021: CoinEx thực hiện chiến lược mở rộng toàn cầu
 • 5/2021: CoinEx Smart Chain testnet đi vào hoạt động
 • 6/2021:CoinEx Smart Chain chính thức ra mắt mainchain và OneSwap là hạng mục đầu tiên trên CSC

 

9. Đánh giá sàn giao dịch CoinEx

CoinEx có thể coin là sàn giao dịch đạt được khá nhiều thành tựu trong thời gian vừa qua với sản phẩm và hệ sinh thái đa dạng phục vụ các nhu cầu thiết yếu trên thị trường tiền điện tử. Không chỉ vậy, CoinEx có chương trình thưởng hoa hồng lên đến 40% khi mời bạn bè giao dịch trên CoinEx có thể nhận lại đến 40% phí giao dịch cho Referral Reward đồng thời các chi phí giao dịch trên sàn khá ưu đãi thu hút người dùng tham gia giao dịch. Tuy nhiên, sàn CoinEx sẽ phải chịu sự cạnh tranh lớn từ các sàn giao dịch lớn khác nên về số lượng người dùng trên sàn vẫn chưa thật sự cao đòi hỏi các bước phát triển và các sản phẩm dịch vụ nâng cấp hơn nữa. Hãy tiếp tục theo dõi để tìm hiểu về các bước phát triển tiếp theo của sàn giao dịch này nhé!

 

10. Thông tin sàn giao dịch

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn