Gửi bài viết tới BigCoin

HyperStake HyperStake

Dự báo về giá tiền của đồng HyperStake

"Tôi có nên đầu tư vào HyperStake không?" "Có nên mua HYP hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì HYP chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá HyperStake được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá HYP có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo HYP.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như HyperStake. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, HYP có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá HyperStake tương đương với 0.0165 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.0165 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0164 USD

HyperStake (HYP) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
HyperStake predictions for 2018March 2018Open: 0.0070435438Close: 0.007643326Min: 0.00698205Max: 0.007939859Change: 9.05 % ▲
HyperStake predictions for 2018May 2018Open: 0.007792877Close: 0.007359846Min: 0.00698205Max: 0.007792877Change: -6.82 %▼
HyperStake predictions for 2018June 2018Open: 0.007395678Close: 0.007612495Min: 0.00698205Max: 0.00826611Change: 3.29 % ▲
HyperStake predictions for 2018August 2018Open: 0.007110342Close: 0.00809443Min: 0.00698205Max: 0.00896352Change: 13.9 % ▲
HyperStake predictions for 2018September 2018Open: 0.00809591Close: 0.007392239Min: 0.007136559Max: 0.00876228Change: -11.03 %▼
HyperStake predictions for 2018October 2018Open: 0.00849837Close: 0.00832401Min: 0.007233651Max: 0.00919936Change: -2.39 %▼
HyperStake predictions for 2018November 2018Open: 0.00824872Close: 0.00854528Min: 0.00698205Max: 0.00871983Change: 3.94 % ▲
HyperStake predictions for 2018December 2018Open: 0.00859531Close: 0.01505232Min: 0.007110776Max: 0.01505232Change: 46 % ▲
HyperStake predictions for 2019April 2019Open: 0.007336674Close: 0.007193459Min: 0.00698205Max: 0.007336674Change: -2.32 %▼
HyperStake predictions for 2019October 2019Open: 0.007930874Close: 0.007890765Min: 0.00698205Max: 0.00863805Change: -0.58 %▼
HyperStake predictions for 2019November 2019Open: 0.00766503Close: 0.00807493Min: 0.00698205Max: 0.00808886Change: 5.81 % ▲
HyperStake predictions for 2019December 2019Open: 0.007203042Close: 0.01434748Min: 0.00698205Max: 0.01434748Change: 53.59 % ▲
HyperStake predictions for 2020September 2020Open: 0.007244777Close: 0.007156792Min: 0.00698205Max: 0.007726946Change: -1.43 %▼
HyperStake predictions for 2020October 2020Open: 0.007176948Close: 0.007230592Min: 0.00698205Max: 0.00805446Change: 0.86 % ▲
HyperStake predictions for 2020December 2020Open: 0.007757055Close: 0.01399713Min: 0.00698205Max: 0.01399713Change: 48.07 % ▲
HyperStake predictions for 2023January 2023Open: 0.01227528Close: 0.0137538Min: 0.01227528Max: 0.01466233Change: 11.61 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain