Gửi bài viết tới BigCoin

LinkedCoin LinkedCoin

Cùng Bigcoin theo dõi dự báo đồng LinkedCoin

"Tôi có nên đầu tư vào LinkedCoin không?" "Có nên mua LKC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì LKC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá LinkedCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá LKC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo LKC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như LinkedCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, LKC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá LinkedCoin tương đương với 0.000433 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.000433 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.000352 USD

LinkedCoin (LKC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
LinkedCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.000430068Close: 0.000427169Min: 0.000359455Max: 0.00047177Change: -0.68 %▼
LinkedCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.000423672Close: 0.000453814Min: 0.000353059Max: 0.000465374Change: 6.68 % ▲
LinkedCoin predictions for 2018April 2018Open: 0.0003514602Close: 0.000427407Min: 0.0003450644Max: 0.00045738Change: 17.88 % ▲
LinkedCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.000421041Close: 0.000402886Min: 0.0003386685Max: 0.000450984Change: -4.54 %▼
LinkedCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.000444588Close: 0.000433028Min: 0.0003322727Max: 0.000444588Change: -2.69 %▼
LinkedCoin predictions for 2018July 2018Open: 0.0003306737Close: 0.000400255Min: 0.0003242779Max: 0.000436593Change: 17.5 % ▲
LinkedCoin predictions for 2018August 2018Open: 0.000391991Close: 0.000423801Min: 0.000317882Max: 0.000430197Change: 7.55 % ▲
LinkedCoin predictions for 2018September 2018Open: 0.000418637Close: 0.0003098872Min: 0.0003098872Max: 0.000422202Change: -35.41 %▼
LinkedCoin predictions for 2018October 2018Open: 0.00039223Close: 0.000371205Min: 0.0003034914Max: 0.000415806Change: -5.71 %▼
LinkedCoin predictions for 2018November 2018Open: 0.000367709Close: 0.000403015Min: 0.0002970955Max: 0.000409411Change: 8.82 % ▲
LinkedCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.000397851Close: 0.000371443Min: 0.0002891007Max: 0.000401416Change: -7.16 %▼
LinkedCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.000365077Close: 0.000346922Min: 0.0002827048Max: 0.00039502Change: -5.27 %▼
LinkedCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.000388624Close: 0.0003405261Min: 0.000276309Max: 0.000388624Change: -14.24 %▼
LinkedCoin predictions for 2019March 2019Open: 0.000382228Close: 0.0002683142Min: 0.0002683142Max: 0.000382228Change: -42.89 %▼
LinkedCoin predictions for 2019April 2019Open: 0.0003506568Close: 0.0003378951Min: 0.00026191832Max: 0.000374233Change: -3.81 %▼
LinkedCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.0003296319Close: 0.000361442Min: 0.00025552247Max: 0.000367838Change: 8.87 % ▲
LinkedCoin predictions for 2019July 2019Open: 0.0003298702Close: 0.0003088454Min: 0.000252449Max: 0.000353447Change: -6.87 %▼
LinkedCoin predictions for 2019August 2019Open: 0.000305349Close: 0.0003354912Min: 0.000252449Max: 0.0003470511Change: 9.06 % ▲
LinkedCoin predictions for 2019October 2019Open: 0.0003027179Close: 0.0002845624Min: 0.000252449Max: 0.0003326604Change: -6.44 %▼
LinkedCoin predictions for 2019November 2019Open: 0.0003262646Close: 0.0003147047Min: 0.000252449Max: 0.0003262646Change: -3.71 %▼
LinkedCoin predictions for 2020January 2020Open: 0.0002736682Close: 0.000305478Min: 0.000252449Max: 0.0003118739Change: 10.51 % ▲
LinkedCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.000300314Close: 0.0002939181Min: 0.000252449Max: 0.0003038791Change: -2.2 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ