Gửi bài viết tới BigCoin

Litecoin Litecoin

Dự báo về giá của đồng tiền Litecoin 

Litecoin ( LTC ) là loại tiền tệ mã hóa hay loại tiền tệ ngang hàng của internet, nó được phân cấp tương tự như Bitcoin, dựa trên nền tảng Peer To Peer. Litecoin cho phép người dùng thanh toán rất nhanh và hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai trên thế giới. Đồng tiền ảo này được phát minh bởi một cựu nhân viên Google là Charles Lee vào 7/10/2011 trên mã nguồn Github, mở ra một kỷ nguyên mới cho tiền ảo, người dùng có thêm lựa chọn khi sử dụng đông tiền này thay vì Bitcoin.

"Tôi có nên đầu tư vào Litecoin không?" "Có nên mua LTC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì LTC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Litecoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo LTC.
 
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Litecoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, LTC có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời dài hạn. Giá Litecoin tương đương với 233.864 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Litecoin bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 0.428 LTC. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 972.891 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +316.01%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $416.01 trong năm 2022.
Giá hiện tại
233.864 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
383.468 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
972.891 USD

Litecoin (LTC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Litecoin predictions for 2018February 2018Open: 234.452Close: 241.28Min: 234.452Max: 241.28Change: 2.86 % ▲
Litecoin predictions for 2018March 2018Open: 241.276Close: 252.161Min: 241.276Max: 252.161Change: 4.36 % ▲
Litecoin predictions for 2018April 2018Open: 253.074Close: 264.481Min: 252.449Max: 265.16Change: 4.36 % ▲
Litecoin predictions for 2018May 2018Open: 266.021Close: 276.485Min: 266.021Max: 276.942Change: 3.82 % ▲
Litecoin predictions for 2018June 2018Open: 276.384Close: 292.718Min: 276.384Max: 292.718Change: 5.63 % ▲
Litecoin predictions for 2018July 2018Open: 293.189Close: 301.608Min: 292.083Max: 301.661Change: 2.82 % ▲
Litecoin predictions for 2018August 2018Open: 301.698Close: 315.913Min: 300.617Max: 315.913Change: 4.54 % ▲
Litecoin predictions for 2018September 2018Open: 317.111Close: 320.109Min: 315.491Max: 320.109Change: 0.94 % ▲
Litecoin predictions for 2018October 2018Open: 319.458Close: 330.372Min: 319.458Max: 330.372Change: 3.33 % ▲
Litecoin predictions for 2018November 2018Open: 330.443Close: 346.913Min: 330.443Max: 346.913Change: 4.78 % ▲
Litecoin predictions for 2018December 2018Open: 350.194Close: 412.304Min: 350.194Max: 422.669Change: 15.16 % ▲
Litecoin predictions for 2019January 2019Open: 410.64Close: 378.072Min: 370.419Max: 410.64Change: -8.68 %▼
Litecoin predictions for 2019February 2019Open: 378.542Close: 385.096Min: 378.542Max: 385.127Change: 1.71 % ▲
Litecoin predictions for 2019March 2019Open: 385.395Close: 396.938Min: 385.395Max: 396.938Change: 2.93 % ▲
Litecoin predictions for 2019April 2019Open: 396.283Close: 409.876Min: 396.283Max: 409.876Change: 3.34 % ▲
Litecoin predictions for 2019May 2019Open: 410.486Close: 420.714Min: 410.486Max: 421.465Change: 2.45 % ▲
Litecoin predictions for 2019June 2019Open: 421.565Close: 437.597Min: 421.235Max: 437.597Change: 3.69 % ▲
Litecoin predictions for 2019July 2019Open: 436.512Close: 446.205Min: 436.512Max: 446.205Change: 2.19 % ▲
Litecoin predictions for 2019August 2019Open: 445.653Close: 461.002Min: 445.174Max: 461.002Change: 3.35 % ▲
Litecoin predictions for 2019September 2019Open: 461.901Close: 463.321Min: 460.059Max: 463.982Change: 0.31 % ▲
Litecoin predictions for 2019October 2019Open: 464.85Close: 474.168Min: 464.85Max: 474.168Change: 1.98 % ▲
Litecoin predictions for 2019November 2019Open: 474.544Close: 491.541Min: 474.544Max: 491.541Change: 3.48 % ▲
Litecoin predictions for 2019December 2019Open: 494.428Close: 558.458Min: 494.428Max: 567.289Change: 11.52 % ▲
Litecoin predictions for 2020January 2020Open: 555.93Close: 522.141Min: 514.854Max: 555.93Change: -6.5 %▼
Litecoin predictions for 2020February 2020Open: 523.592Close: 530.479Min: 523.592Max: 530.479Change: 1.3 % ▲
Litecoin predictions for 2020March 2020Open: 531.432Close: 541.673Min: 530.83Max: 541.673Change: 1.9 % ▲
Litecoin predictions for 2020April 2020Open: 542.297Close: 554.305Min: 542.293Max: 554.353Change: 2.18 % ▲
Litecoin predictions for 2020May 2020Open: 554.602Close: 566.428Min: 554.602Max: 566.428Change: 2.1 % ▲
Litecoin predictions for 2020June 2020Open: 565.438Close: 582.014Min: 565.438Max: 582.014Change: 2.86 % ▲
Litecoin predictions for 2020July 2020Open: 582.175Close: 589.913Min: 581.481Max: 590.656Change: 1.32 % ▲
Litecoin predictions for 2020August 2020Open: 590.612Close: 605.124Min: 589.748Max: 605.765Change: 2.41 % ▲
Litecoin predictions for 2020September 2020Open: 606.573Close: 609.321Min: 604.615Max: 609.321Change: 0.45 % ▲
Litecoin predictions for 2020October 2020Open: 609.282Close: 619.61Min: 609.282Max: 619.61Change: 1.67 % ▲
Litecoin predictions for 2020November 2020Open: 620.634Close: 637.118Min: 620.09Max: 637.118Change: 2.6 % ▲
Litecoin predictions for 2020December 2020Open: 640.841Close: 700.558Min: 640.841Max: 711.815Change: 8.56 % ▲
Litecoin predictions for 2021January 2021Open: 697.528Close: 668.316Min: 659.635Max: 697.528Change: -4.39 %▼
Litecoin predictions for 2021February 2021Open: 667.833Close: 675.244Min: 667.833Max: 675.244Change: 1.1 % ▲
Litecoin predictions for 2021March 2021Open: 674.632Close: 686.145Min: 674.632Max: 686.145Change: 1.68 % ▲
Litecoin predictions for 2021April 2021Open: 686.114Close: 698.433Min: 686.114Max: 698.433Change: 1.77 % ▲
Litecoin predictions for 2021May 2021Open: 699.685Close: 709.733Min: 699.685Max: 710.79Change: 1.42 % ▲
Litecoin predictions for 2021June 2021Open: 710.909Close: 726.596Min: 710.909Max: 726.596Change: 2.17 % ▲
Litecoin predictions for 2021July 2021Open: 726.111Close: 735.137Min: 725.921Max: 735.137Change: 1.23 % ▲
Litecoin predictions for 2021August 2021Open: 735.521Close: 750.521Min: 734.319Max: 750.521Change: 2.01 % ▲
Litecoin predictions for 2021September 2021Open: 751.073Close: 753.143Min: 749.026Max: 753.187Change: 0.28 % ▲
Litecoin predictions for 2021October 2021Open: 753.411Close: 764.355Min: 753.411Max: 764.355Change: 1.44 % ▲
Litecoin predictions for 2021November 2021Open: 763.817Close: 782.006Min: 763.817Max: 782.006Change: 2.33 % ▲
Litecoin predictions for 2021December 2021Open: 784.737Close: 845.48Min: 784.737Max: 856.01Change: 7.21 % ▲
Litecoin predictions for 2022January 2022Open: 843.464Close: 811.475Min: 804.295Max: 843.464Change: -3.96 %▼
Litecoin predictions for 2022February 2022Open: 813.189Close: 818.448Min: 813.189Max: 819.083Change: 0.64 % ▲
Litecoin predictions for 2022March 2022Open: 820.013Close: 829.969Min: 820.013Max: 830.037Change: 1.2 % ▲
Litecoin predictions for 2022April 2022Open: 830.238Close: 843.528Min: 830.238Max: 843.528Change: 1.58 % ▲
Litecoin predictions for 2022May 2022Open: 844.45Close: 855.222Min: 843.847Max: 855.223Change: 1.26 % ▲
Litecoin predictions for 2022June 2022Open: 855.464Close: 870.526Min: 855.114Max: 870.981Change: 1.74 % ▲
Litecoin predictions for 2022July 2022Open: 870.353Close: 880.037Min: 870.353Max: 880.037Change: 1.1 % ▲
Litecoin predictions for 2022August 2022Open: 878.866Close: 894.993Min: 878.866Max: 894.993Change: 1.81 % ▲
Litecoin predictions for 2022September 2022Open: 894.919Close: 897.273Min: 893.544Max: 897.273Change: 0.26 % ▲
Litecoin predictions for 2022October 2022Open: 898.505Close: 907.54Min: 898.505Max: 908.092Change: 1 % ▲
Litecoin predictions for 2022November 2022Open: 909.18Close: 925.993Min: 909.18Max: 925.993Change: 1.82 % ▲
Litecoin predictions for 2022December 2022Open: 928.002Close: 991.351Min: 928.002Max: 1001.028Change: 6.41 % ▲
Litecoin predictions for 2023January 2023Open: 989.068Close: 972.891Min: 972.891Max: 989.068Change: -1.67 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ