Gửi bài viết tới BigCoin

LottoCoin LottoCoin

Dự báo giá đồng tiền LottoCoin cùngBigcoin

"Tôi có nên đầu tư vào LottoCoin không?" "Có nên mua LOT hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì LOT chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá LottoCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá LOT có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo LOT.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như LottoCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, LOT có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá LottoCoin tương đương với 0.00010087 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.00010087 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0001094 USD

LottoCoin (LOT) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
LottoCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.0001163438Close: 9.03122E-5Min: 8.28033E-5Max: 0.0001221904Change: -28.82 %▼
LottoCoin predictions for 2018March 2018Open: 8.7195E-5Close: 8.17451E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.7195E-5Change: -6.67 %▼
LottoCoin predictions for 2018May 2018Open: 8.44188E-5Close: 7.9324E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.44188E-5Change: -6.42 %▼
LottoCoin predictions for 2018June 2018Open: 7.993733E-5Close: 8.110084E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.34774E-5Change: 1.43 % ▲
LottoCoin predictions for 2018August 2018Open: 7.92957E-5Close: 8.28806E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.37479E-5Change: 4.33 % ▲
LottoCoin predictions for 2018October 2018Open: 7.948056E-5Close: 7.934116E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.120042E-5Change: -0.18 %▼
LottoCoin predictions for 2018November 2018Open: 7.784724E-5Close: 8.45647E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.47229E-5Change: 7.94 % ▲
LottoCoin predictions for 2018December 2018Open: 8.58444E-5Close: 0.0001146703Min: 7.280273E-5Max: 0.0001146703Change: 25.14 % ▲
LottoCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.0001151037Close: 0.000110981Min: 9.09305E-5Max: 0.0001151037Change: -3.71 %▼
LottoCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.0001123265Close: 8.55E-5Min: 8.16379E-5Max: 0.0001181706Change: -31.38 %▼
LottoCoin predictions for 2019April 2019Open: 7.749408E-5Close: 8.016395E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.016395E-5Change: 3.33 % ▲
LottoCoin predictions for 2019May 2019Open: 8.018181E-5Close: 7.548515E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.018181E-5Change: -6.22 %▼
LottoCoin predictions for 2019July 2019Open: 7.727782E-5Close: 7.540226E-5Min: 7.12444E-5Max: 7.808477E-5Change: -2.49 %▼
LottoCoin predictions for 2019August 2019Open: 7.402187E-5Close: 7.966526E-5Min: 7.12444E-5Max: 7.966526E-5Change: 7.08 % ▲
LottoCoin predictions for 2019October 2019Open: 7.575121E-5Close: 7.41018E-5Min: 7.12444E-5Max: 7.721702E-5Change: -2.23 %▼
LottoCoin predictions for 2019November 2019Open: 7.414756E-5Close: 8.126E-5Min: 7.12444E-5Max: 8.126E-5Change: 8.75 % ▲
LottoCoin predictions for 2020January 2020Open: 0.0001108779Close: 0.0001069558Min: 8.70962E-5Max: 0.0001108779Change: -3.67 %▼
LottoCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.0001088649Close: 8.114904E-5Min: 8.052707E-5Max: 0.0001142166Change: -34.15 %▼
LottoCoin predictions for 2020April 2020Open: 7.312668E-5Close: 7.484415E-5Min: 7.12444E-5Max: 7.590119E-5Change: 2.29 % ▲
LottoCoin predictions for 2020June 2020Open: 7.308601E-5Close: 7.352913E-5Min: 7.12444E-5Max: 7.536699E-5Change: 0.6 % ▲
LottoCoin predictions for 2020September 2020Open: 7.623113E-5Close: 7.1568858E-5Min: 7.12444E-5Max: 7.623113E-5Change: -6.51 %▼
LottoCoin predictions for 2020December 2020Open: 7.850699E-5Close: 0.0001055471Min: 7.12444E-5Max: 0.0001065879Change: 25.62 % ▲
LottoCoin predictions for 2021January 2021Open: 0.000105897Close: 9.10527E-5Min: 8.34876E-5Max: 0.0001066544Change: -16.3 %▼
LottoCoin predictions for 2021December 2021Open: 7.41872E-5Close: 0.0001017498Min: 7.12444E-5Max: 0.0001020616Change: 27.09 % ▲
LottoCoin predictions for 2022January 2022Open: 0.0001026959Close: 0.0001004763Min: 7.961836E-5Max: 0.0001026959Change: -2.21 %▼
LottoCoin predictions for 2022February 2022Open: 0.000101822Close: 7.423999E-5Min: 7.12444E-5Max: 0.0001065767Change: -37.15 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ