Gửi bài viết tới BigCoin

MaxCoin MaxCoin

Dự báo về giá tiền của đồng MaxCoin

"Tôi có nên đầu tư vào MaxCoin không?" "Có nên mua MAX hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì MAX chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá MaxCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá MAX có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo MAX.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như MaxCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, MAX có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá MaxCoin tương đương với 0.0326 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua MaxCoin bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 3069.347 MAX. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-07 là 0.0329 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +0.91%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $100.91 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.0326 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0329 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.0329 USD

MaxCoin (MAX) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
MaxCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.0995387Close: 0.2346301Min: 0.0995387Max: 0.4518341Change: 57.55 % ▲
MaxCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.2033241Close: 0.0785466Min: 0.0328771Max: 0.2033241Change: -158.65 %▼
MaxCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.03805089Close: 0.0480144Min: 0.0328771Max: 0.0480144Change: 20.71 % ▲
MaxCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.0503091Close: 0.0468974Min: 0.0328771Max: 0.0509437Change: -7.26 %▼
MaxCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.0732291Close: 0.2237241Min: 0.0732291Max: 0.4316351Change: 67.24 % ▲
MaxCoin predictions for 2019March 2019Open: 0.1918571Close: 0.03497657Min: 0.0328771Max: 0.1918571Change: -447.22 %▼
MaxCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.0470482Close: 0.1804151Min: 0.0470482Max: 0.4151201Change: 73.88 % ▲
MaxCoin predictions for 2020March 2020Open: 0.1247407Close: 0.0433726Min: 0.0328771Max: 0.1247407Change: -187.16 %▼
MaxCoin predictions for 2021February 2021Open: 0.049896Close: 0.1451331Min: 0.049896Max: 0.3973121Change: 65.57 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain