Gửi bài viết tới BigCoin

Metal Metal

Dự báo về giá tiền của đồng Metal
Metal ( MTL ) là một hệ thống dựa trên blockchain sử dụng Proof-of-Processed-Payments để xác định người dùng, thưởng cho họ để chuyển đổi tiền tệ Fiat kế thừa thành cryptocurrency. Nó là một hệ thống tương tự như Bitcoin nhưng với một giao diện thân thiện và giao diện người dùng. Metal có thể hoạt động như một cầu nối để Bitcoin hoặc bất kỳ cryptocurrency có sẵn. 
"Tôi có nên đầu tư vào Metal không?" "Có nên mua MTL hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì MTL chính là 1 khoản đầu tư không tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Metal được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo MTL.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Metal. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, MTL có thể là 1 lựa chọn đầu tư không tốt, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Metal tương đương với 5.621 USD tại thời điểm 2018-01-10, quỹ đầu tư của bạn sẽ có thể mất giá trong tương lai.
Giá hiện tại
5.621 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.966 USD

Metal (MTL) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Metal predictions for 2018February 2018Open: 6.2085Close: 5.76312Min: 5.13261Max: 6.272Change: -7.73 %▼
Metal predictions for 2018March 2018Open: 5.7805Close: 5.18993Min: 4.70461Max: 5.84401Change: -11.38 %▼
Metal predictions for 2018April 2018Open: 4.59761Close: 4.77889Min: 4.16962Max: 5.41601Change: 3.79 % ▲
Metal predictions for 2018May 2018Open: 4.98801Close: 4.38951Min: 3.74162Max: 4.98801Change: -13.63 %▼
Metal predictions for 2018June 2018Open: 4.32308Close: 3.79894Min: 3.31362Max: 4.45302Change: -13.8 %▼
Metal predictions for 2018July 2018Open: 3.20662Close: 3.59702Min: 2.77863Max: 4.02502Change: 10.85 % ▲
Metal predictions for 2018August 2018Open: 3.40914Close: 2.93209Min: 2.35063Max: 3.49002Change: -16.27 %▼
Metal predictions for 2018September 2018Open: 2.83595Close: 1.81564Min: 1.81564Max: 3.06203Change: -56.2 %▼
Metal predictions for 2018October 2018Open: 2.42491Close: 2.01815Min: 1.38764Max: 2.63403Change: -20.16 %▼
Metal predictions for 2018November 2018Open: 2.03553Close: 1.5411Min: 0.959642Max: 2.09904Change: -32.08 %▼
Metal predictions for 2018December 2018Open: 1.44496Close: 1.03392Min: 0.424647Max: 1.67104Change: -39.76 %▼
Metal predictions for 2019January 2019Open: 1.24304Close: 0.644543Min: 0Max: 1.24304Change: -92.86 %▼
Metal predictions for 2019February 2019Open: 0.578112Close: 0.216547Min: 0Max: 0.708048Change: -166.97 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ