Gửi bài viết tới BigCoin

Minex Minex

Dự báo về giá tiền của đồng Minex

"Tôi có nên đầu tư vào Minex không?" "Có nên mua MINEX hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì MINEX chính là 1 khoản đầu tư dài hạn không quá tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Minex được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá MINEX có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo MINEX.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Minex. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, MINEX có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá Minex tương đương với 0.0452 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Minex bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 2209.961 MINEX. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-09 là 0.0456 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +0.83%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $100.83 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.0452 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0456 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.0456 USD


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ