Gửi bài viết tới BigCoin

NEO GOLD NEO GOLD

Dự báo về giá tiền của đồng NEO GOLD

"Tôi có nên đầu tư vào NEO GOLD không?" "Có nên mua NEOG hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì NEOG chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá NEO GOLD được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá NEOG có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo NEOG.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như NEO GOLD. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, NEOG có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá NEO GOLD tương đương với 0.0148 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.0148 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.00721 USD

NEO GOLD (NEOG) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
NEO GOLD predictions for 2018February 2018Open: 0.00993626Close: 0.00966348Min: 0.00721073Max: 0.01195759Change: -2.83 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ