Gửi bài viết tới BigCoin

Nimiq Nimiq

Dự báo về giá tiền của đồng NetCoin

NetCoin ( NET ) là một blockchain đầu tiên được xây dựng dựa trên nền tảng web, NET dự định sẽ hạ thấp các rào cản đối với công nghệ blockchain và làm cho nó có thể tiếp cận được với mục đích sử dụng chính. 

"Tôi có nên đầu tư vào NetCoin không?" "Có nên mua NET hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì NET chính là 1 khoản đầu tư dài hạn rất tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá NetCoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá NET có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo NET.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như NetCoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, NET có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá NetCoin tương đương với 0.00832 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua NetCoin bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 12014.610 NET. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-01 là 0.0223 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +168.28%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $268.28 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.00832 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.0112 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.0223 USD

NetCoin (NET) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
NetCoin predictions for 2018February 2018Open: 0.008553Close: 0.00879025Min: 0.008553Max: 0.0087934Change: 2.7 % ▲
NetCoin predictions for 2018March 2018Open: 0.00876801Close: 0.00900115Min: 0.00876801Max: 0.00900842Change: 2.59 % ▲
NetCoin predictions for 2018April 2018Open: 0.00899826Close: 0.00922292Min: 0.00899826Max: 0.00922343Change: 2.44 % ▲
NetCoin predictions for 2018May 2018Open: 0.00927719Close: 0.00946682Min: 0.0092518Max: 0.00949221Change: 2 % ▲
NetCoin predictions for 2018June 2018Open: 0.00948853Close: 0.00969995Min: 0.00948205Max: 0.00970722Change: 2.18 % ▲
NetCoin predictions for 2018July 2018Open: 0.00969706Close: 0.00997599Min: 0.00969706Max: 0.00997599Change: 2.8 % ▲
NetCoin predictions for 2018August 2018Open: 0.00997284Close: 0.01018734Min: 0.00995061Max: 0.01019101Change: 2.11 % ▲
NetCoin predictions for 2018September 2018Open: 0.01018374Close: 0.01039587Min: 0.01018085Max: 0.01040603Change: 2.04 % ▲
NetCoin predictions for 2018October 2018Open: 0.01040552Close: 0.01067165Min: 0.01040552Max: 0.0106748Change: 2.49 % ▲
NetCoin predictions for 2018November 2018Open: 0.01064941Close: 0.01088614Min: 0.01064941Max: 0.01088982Change: 2.17 % ▲
NetCoin predictions for 2018December 2018Open: 0.01088255Close: 0.01110432Min: 0.01087966Max: 0.01110483Change: 2 % ▲
NetCoin predictions for 2019January 2019Open: 0.01115859Close: 0.01134822Min: 0.0111332Max: 0.01137361Change: 1.67 % ▲
NetCoin predictions for 2019February 2019Open: 0.01136993Close: 0.01156324Min: 0.01136345Max: 0.01158862Change: 1.67 % ▲
NetCoin predictions for 2019March 2019Open: 0.01158495Close: 0.01179348Min: 0.01157846Max: 0.01180364Change: 1.77 % ▲
NetCoin predictions for 2019April 2019Open: 0.01180313Close: 0.01207241Min: 0.01180313Max: 0.01207241Change: 2.23 % ▲
NetCoin predictions for 2019May 2019Open: 0.01206926Close: 0.01228376Min: 0.01204702Max: 0.01228743Change: 1.75 % ▲
NetCoin predictions for 2019June 2019Open: 0.01228016Close: 0.01249228Min: 0.01227727Max: 0.01250245Change: 1.7 % ▲
NetCoin predictions for 2019July 2019Open: 0.01250193Close: 0.01276806Min: 0.01250193Max: 0.01277122Change: 2.08 % ▲
NetCoin predictions for 2019August 2019Open: 0.01274583Close: 0.01297896Min: 0.01274583Max: 0.01298623Change: 1.8 % ▲
NetCoin predictions for 2019September 2019Open: 0.01297607Close: 0.01320074Min: 0.01297607Max: 0.01320125Change: 1.7 % ▲
NetCoin predictions for 2019October 2019Open: 0.01325501Close: 0.01344464Min: 0.01322962Max: 0.01347002Change: 1.41 % ▲
NetCoin predictions for 2019November 2019Open: 0.01346635Close: 0.01367777Min: 0.01345986Max: 0.01368504Change: 1.55 % ▲
NetCoin predictions for 2019December 2019Open: 0.01367488Close: 0.01395381Min: 0.01367488Max: 0.01395381Change: 2 % ▲
NetCoin predictions for 2020January 2020Open: 0.01395066Close: 0.01416516Min: 0.01392842Max: 0.01416883Change: 1.51 % ▲
NetCoin predictions for 2020February 2020Open: 0.01416156Close: 0.01437658Min: 0.01415867Max: 0.01438385Change: 1.5 % ▲
NetCoin predictions for 2020March 2020Open: 0.01437368Close: 0.01465262Min: 0.01437368Max: 0.01465262Change: 1.9 % ▲
NetCoin predictions for 2020April 2020Open: 0.01464946Close: 0.01484225Min: 0.01462723Max: 0.01486763Change: 1.3 % ▲
NetCoin predictions for 2020May 2020Open: 0.01486396Close: 0.01507249Min: 0.01485747Max: 0.01508265Change: 1.38 % ▲
NetCoin predictions for 2020June 2020Open: 0.01508214Close: 0.01535142Min: 0.01508214Max: 0.01535142Change: 1.75 % ▲
NetCoin predictions for 2020July 2020Open: 0.01534827Close: 0.01556277Min: 0.01532604Max: 0.01556644Change: 1.38 % ▲
NetCoin predictions for 2020August 2020Open: 0.01555917Close: 0.01578095Min: 0.01555628Max: 0.01578146Change: 1.41 % ▲
NetCoin predictions for 2020September 2020Open: 0.01583521Close: 0.01604708Min: 0.01580982Max: 0.01605023Change: 1.32 % ▲
NetCoin predictions for 2020October 2020Open: 0.01602484Close: 0.01625798Min: 0.01602484Max: 0.01626525Change: 1.43 % ▲
NetCoin predictions for 2020November 2020Open: 0.01625508Close: 0.01647975Min: 0.01625508Max: 0.01648026Change: 1.36 % ▲
NetCoin predictions for 2020December 2020Open: 0.01653402Close: 0.01672365Min: 0.01650863Max: 0.01674903Change: 1.13 % ▲
NetCoin predictions for 2021January 2021Open: 0.01674536Close: 0.01695389Min: 0.01673887Max: 0.01696405Change: 1.23 % ▲
NetCoin predictions for 2021February 2021Open: 0.01696354Close: 0.01716892Min: 0.01696354Max: 0.01717902Change: 1.2 % ▲
NetCoin predictions for 2021March 2021Open: 0.01717852Close: 0.01744472Min: 0.01717852Max: 0.01744782Change: 1.53 % ▲
NetCoin predictions for 2021April 2021Open: 0.01742242Close: 0.01765922Min: 0.01742242Max: 0.01766282Change: 1.34 % ▲
NetCoin predictions for 2021May 2021Open: 0.01765562Close: 0.01787732Min: 0.01765272Max: 0.01787792Change: 1.24 % ▲
NetCoin predictions for 2021June 2021Open: 0.01793162Close: 0.01814352Min: 0.01790622Max: 0.01814662Change: 1.17 % ▲
NetCoin predictions for 2021July 2021Open: 0.01812122Close: 0.01835442Min: 0.01812122Max: 0.01836162Change: 1.27 % ▲
NetCoin predictions for 2021August 2021Open: 0.01835152Close: 0.01863042Min: 0.01835152Max: 0.01863042Change: 1.5 % ▲
NetCoin predictions for 2021September 2021Open: 0.01862732Close: 0.01882002Min: 0.01860502Max: 0.01884542Change: 1.02 % ▲
NetCoin predictions for 2021October 2021Open: 0.01884182Close: 0.01905032Min: 0.01883532Max: 0.01906042Change: 1.09 % ▲
NetCoin predictions for 2021November 2021Open: 0.01905992Close: 0.01932922Min: 0.01905992Max: 0.01932922Change: 1.39 % ▲
NetCoin predictions for 2021December 2021Open: 0.01932612Close: 0.01954062Min: 0.01930382Max: 0.01954422Change: 1.1 % ▲
NetCoin predictions for 2022January 2022Open: 0.01953702Close: 0.01975872Min: 0.01953412Max: 0.01975932Change: 1.12 % ▲
NetCoin predictions for 2022February 2022Open: 0.01981302Close: 0.01997382Min: 0.01978762Max: 0.01997432Change: 0.81 % ▲
NetCoin predictions for 2022March 2022Open: 0.02002802Close: 0.02021772Min: 0.02000262Max: 0.02024302Change: 0.94 % ▲
NetCoin predictions for 2022April 2022Open: 0.02023942Close: 0.02045082Min: 0.02023292Max: 0.02045812Change: 1.03 % ▲
NetCoin predictions for 2022May 2022Open: 0.02044792Close: 0.02072682Min: 0.02044792Max: 0.02072682Change: 1.35 % ▲
NetCoin predictions for 2022June 2022Open: 0.02072372Close: 0.02091652Min: 0.02070142Max: 0.02094182Change: 0.92 % ▲
NetCoin predictions for 2022July 2022Open: 0.02093822Close: 0.02114672Min: 0.02093172Max: 0.02115692Change: 0.99 % ▲
NetCoin predictions for 2022August 2022Open: 0.02115642Close: 0.02142252Min: 0.02115642Max: 0.02142562Change: 1.24 % ▲
NetCoin predictions for 2022September 2022Open: 0.02140022Close: 0.02163702Min: 0.02140022Max: 0.02164072Change: 1.09 % ▲
NetCoin predictions for 2022October 2022Open: 0.02163342Close: 0.02185522Min: 0.02163052Max: 0.02185572Change: 1.01 % ▲
NetCoin predictions for 2022November 2022Open: 0.02190942Close: 0.02212132Min: 0.02188402Max: 0.02212442Change: 0.96 % ▲
NetCoin predictions for 2022December 2022Open: 0.02209912Close: 0.02233222Min: 0.02209912Max: 0.02233952Change: 1.04 % ▲
NetCoin predictions for 2023January 2023Open: 0.02232932Close: 0.02232932Min: 0.02232932Max: 0.02232932Change: 0 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ