Gửi bài viết tới BigCoin

OmiseGO sẽ Hard Spoon - Plasma thời gian tới?

Đăng bởi: Tung Leo  - 04/04/2018 - 306 lượt xem
Chia sẻ
 

OmiseGO (OMG) và Cosmos gần đây thông báo rằng họ đã quyết định bắt đầu một Hard Spoon. OmiseGO hiện có giá 9,34 USD, xếp hạng thứ 22 với tổng vốn thị trường là 953 triệu USD - theo coinmarketcap. 

OmiseGO sẽ Hard Spoon - Plasma thời gian tới?OmiseGO sẽ Hard Spoon - Plasma thời gian tới?

Hard Spoon là gì?

Hard Spoon một thuật ngữ được đặt ra bởi Jae Kwon của Cosmos được định nghĩa là một chuỗi mới đưa vào trạng thái tài khoản từ một chuỗi hiện có; không để cạnh tranh, mà để cung cấp truy cập diện rộng.

Điều này xảy ra khi một đồng tiền mã hóa mới được tạo ra bằng cách nhân đôi số dư tài khoản của một đồng tiền mã hóa hiện có. Các OMG token sẽ được sao chép và gắn vào chuỗi Tendermint, một sự đồng thuận blockchain được kết nối với Cosmos.

Nhóm phát triển nói rằng:

"Đúng rồi, bạn nhận được một token, bạn nhận được một token, mọi người đều nhận được hai token!"

Cosmos là gì? Hard Spoon diễn ra thế nào?

Cosmos là một mạng lưới phi tập trung của blockchain song song độc lập được hỗ trợ bởi các thuật toán thống nhất BFT cổ điển như Tendermint.

OmiseGO sẽ Hard Spoon - Plasma thời gian tới?

Cosmos là gì? Hard Spoon diễn ra thế nào?

Mạng lưới Cosmos đã quyết định Hard Spoon Ethereum bằng cách sao chép số dư tài khoản của các holder Ethereum hiện tại và gắn chúng vào vùng Ethermint VM của họ. Ethermint sẽ là trở thành Hard Spoon của Ethereum. Điều này có nghĩa là holder ETH có thể đổi coin của mình như fee tokens trong Ethermint.

Mạng lưới OmiseGO được xây dựng theo quy mô Plasma. Nhóm nghiên cứu đã làm việc chặt chẽ với đội Tendermint trong việc phát triển mốc Honte trong lộ trình của họ. Tại Honte, OmiseGO sẽ đặt nền móng chuẩn bị cho Plasma và sẽ cung cấp mạng lưới OmiseGO. Tuy nhiên, một khi sự phát triển của Plasma đã đạt đến một giai đoạn tương đối, họ sẽ chuyển từ Tendermint sang Plasma.

Họ nói rằng sự tiến bộ của họ với Plasma rất cần thiết, nó sẽ là nguồn lực  cho họ hướng tới sự phát triển hơn nữa. Họ cũng tuyên bố rằng để hạn chế sự phức tạp và tăng cường an ninh, phần phiên bản đầu tiên của Plasma sẽ không hỗ trợ  giao thức staking.

OmiseGO sẽ Hard Spoon - Plasma thời gian tới?

Cuối cùng, Honte sẽ được Spoon vào Cosmos và chuỗi Plasma sẽ tiếp tục sử dụng OMG token hiện có. Tất cả các OMG token sẽ được sao chép vào một chuỗi mới với một token mới. Họ chưa tên có cái tên chính thức cho Cosmos Spoon nhưng đã đề xuất cập đến một số tên:OMINT, COSMOMG, MINTATOS, PLASMOIDS, OMGATOSM, và HONTERMUJI.

Một bình luận trên diễn đàn:

Họ đang cập nhật lộ trình. Q1 đã kết thúc … Họ sẽ tiếp cận gần hơn với Cosmos cho đến khi Plasma đủ sẵn sàng cho staking. Điều này sẽ liên quan đến một token mới vì nó sẽ sử dụng một chuỗi riêng biệt.

Bạn đang đọc: OmiseGO sẽ Hard Spoon - Plasma thời gian tới? Tại: Tin tức

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

Bài viết liên quan

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ