Gửi bài viết tới BigCoin

Peerplays Peerplays

Dự báo về giá tiền của đồng Peerplays

Peerplays ( PPY ) là một hệ thống quản lý các gải đấu và trò chơi phân quyền đầu tiên trên thế giới nhằm lên kế hoạch phát hành nhiều trò chơi dựa trên blockchain bao gồm kết quả xổ số, texas hold'em poker và các trò chơi thể thao. 

"Tôi có nên đầu tư vào Peerplays không?" "Có nên mua PPY hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì PPY chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Peerplays được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá PPY có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo PPY.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Peerplays. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, PPY có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Peerplays tương đương với 14.509 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
14.509 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
13.973 USD

Peerplays (PPY) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Peerplays predictions for 2018February 2018Open: 14.66532Close: 14.52173Min: 14.23401Max: 17.82878Change: -0.99 %▼
Peerplays predictions for 2018March 2018Open: 14.60877Close: 14.67544Min: 14.17745Max: 17.77223Change: 0.45 % ▲
Peerplays predictions for 2018April 2018Open: 17.71567Close: 14.10676Min: 14.10676Max: 17.71567Change: -25.5 %▼
Peerplays predictions for 2018May 2018Open: 14.32646Close: 14.42496Min: 14.0502Max: 17.64497Change: 0.68 % ▲
Peerplays predictions for 2018June 2018Open: 14.52226Close: 14.49163Min: 13.99364Max: 17.58841Change: -0.21 %▼
Peerplays predictions for 2018July 2018Open: 17.53186Close: 14.14265Min: 13.92295Max: 17.53186Change: -23.89 %▼
Peerplays predictions for 2018August 2018Open: 14.21067Close: 14.33845Min: 13.86639Max: 17.46116Change: 0.89 % ▲
Peerplays predictions for 2018September 2018Open: 14.36438Close: 17.34805Min: 13.80983Max: 17.4046Change: 17.15 % ▲
Peerplays predictions for 2018October 2018Open: 13.79569Close: 14.02686Min: 13.73913Max: 17.33391Change: 1.64 % ▲
Peerplays predictions for 2018November 2018Open: 14.11389Close: 14.15464Min: 13.68258Max: 17.27735Change: 0.29 % ▲
Peerplays predictions for 2018December 2018Open: 14.18057Close: 13.61188Min: 13.61188Max: 17.22079Change: -4.16 %▼
Peerplays predictions for 2019January 2019Open: 13.83159Close: 13.93008Min: 13.55532Max: 17.1501Change: 0.7 % ▲
Peerplays predictions for 2019February 2019Open: 14.02739Close: 13.87353Min: 13.49877Max: 17.09354Change: -1.11 %▼
Peerplays predictions for 2019March 2019Open: 13.97083Close: 16.98043Min: 13.44221Max: 17.03698Change: 17.68 % ▲
Peerplays predictions for 2019April 2019Open: 13.42807Close: 13.59122Min: 13.37151Max: 16.96629Change: 1.2 % ▲
Peerplays predictions for 2019May 2019Open: 13.65923Close: 13.78702Min: 13.31496Max: 16.90973Change: 0.92 % ▲
Peerplays predictions for 2019June 2019Open: 13.81294Close: 16.79661Min: 13.2584Max: 16.85317Change: 17.72 % ▲
Peerplays predictions for 2019July 2019Open: 13.24426Close: 13.47542Min: 13.1877Max: 16.78248Change: 1.71 % ▲
Peerplays predictions for 2019August 2019Open: 13.56246Close: 13.62913Min: 13.13115Max: 16.72592Change: 0.49 % ▲
Peerplays predictions for 2019September 2019Open: 16.66936Close: 13.06045Min: 13.06045Max: 16.66936Change: -27.54 %▼
Peerplays predictions for 2019October 2019Open: 13.28015Close: 13.37865Min: 13.00389Max: 16.59866Change: 0.73 % ▲
Peerplays predictions for 2019November 2019Open: 13.47596Close: 13.44532Min: 12.94734Max: 16.54211Change: -0.23 %▼
Peerplays predictions for 2019December 2019Open: 16.48555Close: 13.09634Min: 12.87664Max: 16.48555Change: -25.79 %▼
Peerplays predictions for 2020January 2020Open: 13.16436Close: 13.29215Min: 12.82008Max: 16.41485Change: 0.96 % ▲
Peerplays predictions for 2020February 2020Open: 13.31807Close: 13.26151Min: 12.76352Max: 16.3583Change: -0.43 %▼
Peerplays predictions for 2020March 2020Open: 16.30174Close: 12.91253Min: 12.69283Max: 16.30174Change: -26.15 %▼
Peerplays predictions for 2020April 2020Open: 12.98055Close: 13.01103Min: 12.63627Max: 16.23104Change: 0.23 % ▲
Peerplays predictions for 2020May 2020Open: 13.10834Close: 16.11793Min: 12.57971Max: 16.17449Change: 18.62 % ▲
Peerplays predictions for 2020June 2020Open: 12.56557Close: 12.72872Min: 12.50902Max: 16.10379Change: 1.28 % ▲
Peerplays predictions for 2020July 2020Open: 12.79674Close: 12.92452Min: 12.45246Max: 16.04723Change: 0.99 % ▲
Peerplays predictions for 2020August 2020Open: 12.95045Close: 12.38176Min: 12.38176Max: 15.99068Change: -4.58 %▼
Peerplays predictions for 2020September 2020Open: 12.60147Close: 12.61293Min: 12.32521Max: 15.91998Change: 0.09 % ▲
Peerplays predictions for 2020October 2020Open: 12.69997Close: 12.76664Min: 12.26865Max: 15.86342Change: 0.52 % ▲
Peerplays predictions for 2020November 2020Open: 15.80687Close: 12.19795Min: 12.19795Max: 15.80687Change: -29.48 %▼
Peerplays predictions for 2020December 2020Open: 12.41766Close: 12.51615Min: 12.1414Max: 15.73617Change: 0.78 % ▲
Peerplays predictions for 2021January 2021Open: 12.61346Close: 15.62305Min: 12.08484Max: 15.67961Change: 19.21 % ▲
Peerplays predictions for 2021February 2021Open: 12.0707Close: 15.5665Min: 12.02828Max: 15.60892Change: 22.39 % ▲
Peerplays predictions for 2021March 2021Open: 12.01414Close: 12.24531Min: 11.95759Max: 15.55236Change: 1.88 % ▲
Peerplays predictions for 2021April 2021Open: 12.33234Close: 12.37309Min: 11.90103Max: 15.4958Change: 0.33 % ▲
Peerplays predictions for 2021May 2021Open: 12.39902Close: 11.83033Min: 11.83033Max: 15.43924Change: -4.79 %▼
Peerplays predictions for 2021June 2021Open: 12.05004Close: 12.0615Min: 11.77377Max: 15.36855Change: 0.09 % ▲
Peerplays predictions for 2021July 2021Open: 12.14853Close: 12.21521Min: 11.71722Max: 15.31199Change: 0.54 % ▲
Peerplays predictions for 2021August 2021Open: 15.25543Close: 11.86623Min: 11.64652Max: 15.25543Change: -28.45 %▼
Peerplays predictions for 2021September 2021Open: 11.93424Close: 11.96472Min: 11.58996Max: 15.18474Change: 0.25 % ▲
Peerplays predictions for 2021October 2021Open: 12.06203Close: 15.07162Min: 11.53341Max: 15.12818Change: 19.91 % ▲
Peerplays predictions for 2021November 2021Open: 11.51927Close: 11.68242Min: 11.46271Max: 15.05748Change: 1.39 % ▲
Peerplays predictions for 2021December 2021Open: 11.75043Close: 11.87822Min: 11.40615Max: 15.00093Change: 1.07 % ▲
Peerplays predictions for 2022January 2022Open: 11.90414Close: 11.33546Min: 11.33546Max: 14.94437Change: -5 %▼
Peerplays predictions for 2022February 2022Open: 11.55516Close: 11.2789Min: 11.2789Max: 14.87367Change: -2.44 %▼
Peerplays predictions for 2022March 2022Open: 11.49861Close: 11.5971Min: 11.22234Max: 14.81712Change: 0.85 % ▲
Peerplays predictions for 2022April 2022Open: 11.69441Close: 11.66377Min: 11.16579Max: 14.76056Change: -0.26 %▼
Peerplays predictions for 2022May 2022Open: 14.704Close: 11.3148Min: 11.09509Max: 14.704Change: -29.83 %▼
Peerplays predictions for 2022June 2022Open: 11.38281Close: 11.41329Min: 11.03853Max: 14.63331Change: 0.27 % ▲
Peerplays predictions for 2022July 2022Open: 11.5106Close: 14.52019Min: 10.98198Max: 14.57675Change: 20.66 % ▲
Peerplays predictions for 2022August 2022Open: 10.96784Close: 11.199Min: 10.91128Max: 14.50605Change: 2.06 % ▲
Peerplays predictions for 2022September 2022Open: 11.28604Close: 11.32679Min: 10.85472Max: 14.44949Change: 0.36 % ▲
Peerplays predictions for 2022October 2022Open: 11.35271Close: 10.784026Min: 10.784026Max: 14.39294Change: -5.25 %▼
Peerplays predictions for 2022November 2022Open: 11.00373Close: 11.01519Min: 10.727468Max: 14.32224Change: 0.1 % ▲
Peerplays predictions for 2022December 2022Open: 11.10223Close: 11.1689Min: 10.670911Max: 14.26568Change: 0.59 % ▲
Peerplays predictions for 2023January 2023Open: 14.20913Close: 11.12884Min: 10.656772Max: 14.20913Change: -27.57 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ