Gửi bài viết tới BigCoin

Prasaga khác biệt như thế nào trong công nghệ blockchain

Đăng bởi: Linh  - 31/03/2021 - 232 lượt xem
Chia sẻ
 

 

Prasaga là dự án tạo nên DataGrid Bloockchain DGB một trong những blockchain phi  tập trung hoạt động nhanh, dễ sàng và an toàn. Một blockchain có thể tạo ra một tương lai tốt hơn với cơ chế quản trị nhanh chóng, thị trường hiệu quả và tạo nên những lợp bảo vệ chất lượng khỏi những nhân tố xấu bên ngoài. Một mạng lưới hoạt động trên tốc độ kinh doanh thực và an toàn khỏi những tấn công. 

 

DataGrid Blockchain sẽ mang lại tương lai đó. Prasaga đã hình dung lại cách các tài sản thông minh được lập trình, lưu trữ và chứng nhận. Sau đó, dự án tập trung thiết kế phương pháp cải thiện hiệu suất khi có nhiều tài nguyên được thêm vào mạng mà vẫn có thể đảm bảo tốc độ nhanh nhất có thể trên internet.

 

Prasaga sử dụng công nghệ DataGrid Blockchain (DGB) giao thức đồng thuận kết hợp hai giao thức là Proof-of-Work (PoW) và Proof-of-Stake (PoS) cho phép các blockchain có thể tuỳ chỉnh và phân chia chạy song song và từ đó có thể xử lý song song tất cả giao dịch mà vẫn duy trì bảo mật cấp Bitcoin. DGB được thiết kế cho những mục đích chung của blockchain bao gồm tiền điện tử và các môí quan hệ kinh doanh từ đơn giản đến phức tạp và khả năng mở rộng toàn cầu. Tuy nhiên DGB yêu cầu sử dụng một loại hợp đồng thông minh mới cải tiến hơn từ đó đặt ra tiền đề phát triển cho XBOM.

 

Prasaga có ý tưởng đột phá với việc phát triển từ Nền tảng chuỗi khối hợp đồng thông minh sang Nền tảng mô hình đối tượng chuỗi khối có thể mở rộng. Trong nỗ lực tìm hiểu sự khác biệt giữa Nền tảng chuỗi khối hợp đồng thông minh và Nền tảng mô hình đối tượng chuỗi khối mở rộng, dự án đã chọn một phương pháp ứng dụng tương tự mà họ tin rằng có thề được hiểu rộng rãi ở cấp độ cao: Đó là Trang tính và sổ làm việc như một mô hình phân giải. Đối với bài tập này, hãy giả sử ba kiểu kiến ​​trúc Trang tính

  1. Trang tính đơn, đầu vào bên ngoài và tham chiếu giữa các ô chỉ trên một trang tính duy nhất.
  2. Sổ làm việc với nhiều trang tính, được giới hạn sao cho tất cả các tham chiếu trang tính bên ngoài và trang tính bên trong, đều nằm trong mỗi Trang tính riêng lẻ. Không có tham chiếu hoặc quan hệ nào được phép giữa hoặc trên nhiều Trang tính trong sổ làm việc.
  3. Sổ làm việc có nhiều trang tính, cả đầu vào bên ngoài và tham chiếu nội bộ giữa các ô trong và trên Trang tính trong sổ làm việc đều được hỗ trợ đầy đủ.

 

Ví dụ về Bitcoin Blockchain

Trong phép tương tự đầu tiên, Các trang tính đơn, đầu vào bên ngoài và các tham chiếu giữa các ô chỉ trên một trang tính duy nhất, chúng ta có Bitcoin. Tất cả các giao dịch xảy ra trong một Trang tính được khởi tạo và hoàn tất từ ​​/ đến tài khoản người dùng. Tài khoản người dùng là một hàng trong Trang tính. Bạn chỉ có thể tham chiếu các hàng khác nhau trong một trang tính.

  • Một chuỗi khối Bitcoin được đại diện dưới dạng một Trang tính duy nhất.
  • Không có theo dõi trạng thái tài khoản rõ ràng.
  • Không theo dõi quyền sở hữu tài sản, chỉ giao dịch chuyển bitcoin
  • Bất kỳ và tất cả các chuyển giao "tài sản" xảy ra bên ngoài chuỗi khối

XBOM loại bỏ các hạn chế của Mô hình hợp đồng thông minh để các Đối tượng thông minh có thể được tham chiếu trên nhiều Trang tính tài khoản. Đây có thể được coi là tham chiếu các ô giữa các Trang tính trong sổ làm việc của Trang tính. Mỗi Đối tượng Thông minh được biểu diễn dưới dạng một ô trên tài khoản người dùng, Trang tính thiết lập quyền sở hữu Đối tượng Thông minh. Một Đối tượng Thông minh có thể đại diện cho tài sản ảo (ví dụ: quyền sở hữu tài sản, xe cộ, Cổ phiếu, Trái phiếu, Hồ sơ Y tế Điện tử (EMR), v.v.).

Đối tượng thông minh được chuyển giữa các tài khoản người dùng. Điều này tương tự như việc xóa một ô trên một Trang tính và thêm một ô mới vào một Trang tính khác. Không giống như Mô hình hợp đồng thông minh, các giao dịch giữa các tài khoản không cần phải được nối tiếp với một tài khoản hợp đồng thông minh chung. Có lẽ, hãy nghĩ về điều này khi một số người đang chỉnh sửa các Trang tính bảng tính riêng biệt đồng thời trên một sổ làm việc được chia sẻ. Miễn là chỉnh sửa không chồng chéo, tất cả các chỉnh sửa có thể được hợp nhất trực tiếp với nhau.

Điều này dẫn đến là một hệ thống toàn cầu, nơi tất cả nội dung đều nằm dưới sự kiểm soát của tài khoản người dùng sở hữu chúng được đại diện là Đối tượng thông minh.

  

Cộng đồng bao gồm:

 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com 

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn

SINSO ứng dụng công nghệ blockchain để giải quyết vấn đề dữ liệu trong y tế như thế nào?


SINSO luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu y tế của mình tuy nhiên chúng bị phân mảnh, có dạng các khối tách rời và không ở trạng thái lưu trữ liên tục. Internet truyền thống là một giao thức tuân theo công cụ HTTP là xu hướng chủ đạo. Nó chỉ định loại thông báo mà máy khách có thể gửi đến máy chủ và loại phản hồi mà nó nhận được. SINSO hầu như không có nhiều quyền kiểm soát đối với khách hàng. Với kiến trúc kỹ thuật hiện tại thì còn khá khó khăn để thực hiện được tầm nhìn rằng bệnh nhân sẽ trở thành cốt lõi của hệ sinh thái của ngành y tế. Thực tế đã có các nhà cung cấp dịch vụ tập trung gặp phải thất bại, một là GoogleHealth và hai là Microsoft Healthvault. Hai dự án lớn này vẫn tồn tại trong vài năm, tức là chúng lần lượt bị đóng cửa trong khoảng 10 năm. Tại sao các nhà cung cấp dịch vụ y tế lại khó làm điều đó? Theo quan sát của dự án đã nhận thấy rằng bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt về chăm sóc y tế. Họ không hài lòng với các nhà cung cấp dịch vụ tập trung bởi khả năng lưu trữ dữ liệu không tốt. Bệnh nhân cần lưu trữ và kiểm soát “trạng thái” của mình. Nếu một lỗi như “404 not found” xảy ra, bệnh nhân sẽ khó tiếp tục tích lũy kiên nhẫn, ngay cả khi tần suất mắc lỗi 404 là rất thấp. HTTP là một giao thức không trạng thái, tức là máy chủ không giữ lại bất kỳ trạng thái nào trong quá trình giao dịch với khách hàng và cookie cũng được máy chủ trung tâm lưu trữ và mọi người đều biết rằng trạng thái yếu của cookie có thể dễ dàng bị xóa. Làm thế nào để diễn tả cảm giác này, có vẻ như các chế phẩm y tế do Internet cung cấp đều rất “mềm”, dễ tẩy xóa và không ổn định, ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, chăm sóc y tế cần chính xác những điều “cốt lõi”, bao gồm “bảo tồn bền bỉ dữ liệu quý giá của con người” của Filecoin, điều này rất phù hợp với quan điểm y tế. Bây giờ các thành phần được cung cấp bởi Internet rất yếu và hệ thống y tế thực sự cần những viên gạch tạo nên nền tảng vững chắc hơn nhiều.

 

Ở lớp trạng thái, chúng ta có thể chọn các công cụ tốt hơn như Filecoin hoặc Crust, có thể giải quyết vấn đề của lớp trạng thái. Bằng cách này, hệ thống y tế sẽ trở nên “vững chắc”. Crust cũng dựa trên IPFS và việc thay thế giao thức HTTP dựa trên địa chỉ nội dung là sự thay đổi mô hình kỹ thuật cơ bản nhất. Khi chúng ta đang xây dựng chương trình hướng đối tượng, trạng thái thể hiện của chúng ta có thể được phản ánh đầy đủ trong tư duy hướng đối tượng. Điều SINSO nhấn mạnh trong việc tổng hợp các trạng thái và thuộc tính không phải là một đơn vị logic, mà là một mối quan hệ ánh xạ tập trung vật lý. SINSO xem xét phương pháp thiết kế có cấu trúc từ tư duy hướng đối tượng. Ý tưởng thiết kế được áp dụng bởi phương pháp thiết kế có cấu trúc không phải là lấy đối tượng làm tổng thể, mà là trích xuất các hành vi gắn liền với đối tượng, và thiết kế và xây dựng hệ thống ứng dụng với chức năng là mục tiêu. Cách tiếp cận này khiến mọi người phải ánh xạ thế giới thực bao gồm các đối tượng vào không gian bao gồm các mô-đun chức năng khi thiết kế chương trình. Quá trình biến đổi này không chỉ làm tăng độ phức tạp của thiết kế chương trình, mà còn đi chệch khỏi những ý tưởng cơ bản của con người về việc quan sát và giải quyết vấn đề.

 

Hãy nhìn xa hơn tư duy hướng đối tượng cổ điển hiện nay. Trên thực tế, mặc dù thiết kế hướng đối tượng cổ điển tốt hơn cấu trúc cổ điển, nhưng nó vẫn không giải quyết được vấn đề cốt lõi, đó là hướng đối tượng cổ điển vẫn tồn tại, “phản ánh thế giới thực được cấu thành bởi đối tượng vào không gian bao gồm các mô-đun chức năng”. Các đối tượng chúng ta xây dựng là các đối tượng không ổn định. Loại bất ổn ở đáy này khiến mọi người khó xây dựng “nền móng của sự tin cậy”. Công nghệ blockchain không còn là một chất phụ gia bổ trợ cho việc chăm sóc y tế. Để trở thành cơ sở hạ tầng cốt lõi của ngành y tế trong tương lai, sớm trở thành cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cấp công nghiệp trong tương lai gần.

 

Với sự xuất hiện của các hợp đồng thông minh và máy ảo, mã code và dữ liệu có thể được tổng hợp cùng nhau. Hướng đối tượng cổ điển, nó nhấn mạnh tính tổng hợp logic. Trong web3.0, SINSO sử dụng phương pháp blockchain để tạo nên lớp bền vững. SINSO có thể tưởng tượng trợ lý y tế AI của dự án đang chạy trong EVM hoặc WASM. Các dự án lớp trạng thái khác như Dfinity cũng được lên kế hoạch để tương thích với WASM. Đối với lớp điện toán y tế, điều này sẽ xây dựng một bố cục hoàn chỉnh. Tài sản mã hóa của SINSO sẽ được giao dịch trong một môi trường đáng tin cậy và an toàn. Không có bảo vệ quyền sở hữu, sẽ không có kinh tế thị trường thịnh vượng. Sự thật đơn giản này rất hữu ích trong ngành y tế. Bất kỳ kiến ​​thức nào về tài sản, danh tính, NFT, tính nguyên bản bao gồm giá trị động của sức khỏe cơ thể, tài sản kỹ thuật số, v.v., cần được sắp xếp và tích lũy từng cái một, đồng thời cung cấp cơ sở hạ tầng tương ứng để cải thiện. Để có thể xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh, chúng ta cần thiết kế lại các khối xây dựng này theo cách “lõi cứng”. Với nhiều quyền tự do và quyền tự chủ hơn có trong web3.0, SINSO sẽ có thể xuất bản các mã code một cách độc lập và duy trì việc cá nhân hóa các “vùng chứa” của các hệ thống y tế riêng lẻ. Điều đó gần như là không thể trong kỷ nguyên foxbase sớm nhất. Trong thời đại JAVA vẫn được coi là quá xa vời. Trong kỷ nguyên của blockchain, nó cuối cùng đã bắt đầu “hardcode” và có lãnh thổ riêng. Cũng giống như mọi người không sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để cải tạo một căn nhà thuê, hệ thống hiện tại rất cẩu thả, và cuộc sống dĩ nhiên không mấy hạnh phúc. Với công nghệ của blockchain bài toán có thể được giải quyết. Hãy cùng theo dõi nhé.

 

Thông tin dự án: 

Thảo luận thêm tại:

Email: Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline: (+84) 972 678 963

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/

Telegram:  https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter:  https://twitter.com/bigcoinvietnam

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/Apaodj

 

Chia sẻ  
  
  
  
100% Rating
Điểm: 5 / 5
1 Bình chọn