Gửi bài viết tới BigCoin

Primecoin Primecoin

Dự báo về giá tiền của đồng Primecoin 

"Tôi có nên đầu tư vào Primecoin không?" "Có nên mua XPM hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì XPM chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Primecoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá XPM có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo XPM.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Primecoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, XPM có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong một năm tới. Giá Primecoin tương đương với 0.979 USD tại thời điểm 2018-01-10.Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.
Giá hiện tại
0.979 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.797 USD

Primecoin (XPM) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Primecoin predictions for 2018February 2018Open: 0.56905Close: 0.299173Min: 0.0855581Max: 0.56905Change: -90.21 %▼
Primecoin predictions for 2018March 2018Open: 0.279678Close: 0.1141012Min: 0.051187Max: 0.279678Change: -145.11 %▼
Primecoin predictions for 2018May 2018Open: 0.187871Close: 0.16392Min: 0.051187Max: 0.195757Change: -14.61 %▼
Primecoin predictions for 2018June 2018Open: 0.157897Close: 0.152269Min: 0.051187Max: 0.195966Change: -3.7 %▼
Primecoin predictions for 2018December 2018Open: 0.151501Close: 0.687311Min: 0.051187Max: 0.687311Change: 77.96 % ▲
Primecoin predictions for 2019January 2019Open: 0.701582Close: 0.397535Min: 0.21303Max: 0.811957Change: -76.48 %▼
Primecoin predictions for 2019February 2019Open: 0.374824Close: 0.109569Min: 0.051187Max: 0.374824Change: -242.09 %▼
Primecoin predictions for 2020January 2020Open: 0.505462Close: 0.203793Min: 0.051750898Max: 0.614713Change: -148.03 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ