Gửi bài viết tới BigCoin

Privatix Privatix

Dự báo về giá tiền của đồng Privatix

"Tôi có nên đầu tư vào Privatix không?" "Có nên mua PRIX hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì PRIX chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Privatix được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá PRIX có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo PRIX.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Privatix. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, PRIX có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá Privatix tương đương với 15.981 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Privatix bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 6.257 PRIX. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 177.783 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +1012.44%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $1112.44 trong năm 2022.

Giá hiện tại
15.981 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
48.978 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
177.783 USD

Privatix (PRIX) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Privatix predictions for 2018February 2018Open: 18.6275Close: 20.59279Min: 18.42614Max: 21.22743Change: 9.54 % ▲
Privatix predictions for 2018March 2018Open: 21.10509Close: 23.82773Min: 20.90373Max: 23.82773Change: 11.43 % ▲
Privatix predictions for 2018April 2018Open: 24.32443Close: 25.85893Min: 23.38133Max: 26.80203Change: 5.93 % ▲
Privatix predictions for 2018May 2018Open: 26.06113Close: 29.15723Min: 26.06113Max: 29.27963Change: 10.62 % ▲
Privatix predictions for 2018June 2018Open: 29.12763Close: 31.87993Min: 28.95593Max: 31.87993Change: 8.63 % ▲
Privatix predictions for 2018July 2018Open: 32.37663Close: 34.11333Min: 31.43353Max: 34.85423Change: 5.09 % ▲
Privatix predictions for 2018August 2018Open: 34.21953Close: 37.17973Min: 34.21953Max: 37.33183Change: 7.96 % ▲
Privatix predictions for 2018September 2018Open: 37.45453Close: 40.42883Min: 37.00813Max: 40.42883Change: 7.36 % ▲
Privatix predictions for 2018October 2018Open: 39.48573Close: 42.27173Min: 39.48573Max: 42.90643Change: 6.59 % ▲
Privatix predictions for 2018November 2018Open: 42.78403Close: 45.23193Min: 42.58273Max: 45.38403Change: 5.41 % ▲
Privatix predictions for 2018December 2018Open: 45.50663Close: 47.53783Min: 45.06023Max: 48.48103Change: 4.27 % ▲
Privatix predictions for 2019January 2019Open: 47.74013Close: 50.83623Min: 47.74013Max: 50.95863Change: 6.09 % ▲
Privatix predictions for 2019February 2019Open: 50.80653Close: 53.31383Min: 50.63483Max: 53.43623Change: 4.7 % ▲
Privatix predictions for 2019March 2019Open: 53.28413Close: 56.53313Min: 53.11243Max: 56.53313Change: 5.75 % ▲
Privatix predictions for 2019April 2019Open: 55.59003Close: 58.26993Min: 55.59003Max: 59.01073Change: 4.6 % ▲
Privatix predictions for 2019May 2019Open: 58.37613Close: 61.33633Min: 58.37613Max: 61.48833Change: 4.83 % ▲
Privatix predictions for 2019June 2019Open: 61.61103Close: 64.58533Min: 61.16463Max: 64.58533Change: 4.61 % ▲
Privatix predictions for 2019July 2019Open: 63.64223Close: 66.42833Min: 63.64223Max: 67.06293Change: 4.19 % ▲
Privatix predictions for 2019August 2019Open: 66.94063Close: 69.66323Min: 66.73923Max: 69.66323Change: 3.91 % ▲
Privatix predictions for 2019September 2019Open: 70.15993Close: 71.69443Min: 69.21683Max: 72.63753Change: 2.14 % ▲
Privatix predictions for 2019October 2019Open: 71.89663Close: 74.99273Min: 71.89663Max: 75.11513Change: 4.13 % ▲
Privatix predictions for 2019November 2019Open: 74.96313Close: 77.71543Min: 74.79143Max: 77.71543Change: 3.54 % ▲
Privatix predictions for 2019December 2019Open: 78.21213Close: 79.94883Min: 77.26903Max: 80.68973Change: 2.17 % ▲
Privatix predictions for 2020January 2020Open: 80.05503Close: 83.01523Min: 80.05503Max: 83.16733Change: 3.57 % ▲
Privatix predictions for 2020February 2020Open: 83.29003Close: 85.76753Min: 82.84363

Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ