Gửi bài viết tới BigCoin

Rialto Rialto

Dự báo về giá tiền của đồng Rialto

Rialto ( XRL ) là một hệ thống sử dụng các thuật toán mật mã độc quyền, được một nhóm các nhà khoa học dữ liệu, các nhà kinh tế học kinh doanh và các chuyên gia xử lý tín hiệu thiết kế cho việc chênh lệch và đưa nó ra thị trường.  

"Tôi có nên đầu tư vào Rialto không?" "Có nên mua XRL hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì XRL chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Rialto được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá XRL có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo XRL.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Rialto. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, XRL có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Rialto tương đương với 0.461 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.461 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.257 USD

Rialto (XRL) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Rialto predictions for 2018February 2018Open: 0.451039Close: 0.440752Min: 0.432696Max: 0.457712Change: -2.33 %▼
Rialto predictions for 2018March 2018Open: 0.435219Close: 0.426072Min: 0.416877Max: 0.441892Change: -2.15 %▼
Rialto predictions for 2018April 2018Open: 0.414785Close: 0.397102Min: 0.397102Max: 0.422117Change: -4.45 %▼
Rialto predictions for 2018May 2018Open: 0.399645Close: 0.383805Min: 0.381283Max: 0.406298Change: -4.13 %▼
Rialto predictions for 2018June 2018Open: 0.382693Close: 0.374659Min: 0.365463Max: 0.390478Change: -2.14 %▼
Rialto predictions for 2018July 2018Open: 0.363371Close: 0.348231Min: 0.345689Max: 0.370704Change: -4.35 %▼
Rialto predictions for 2018August 2018Open: 0.353744Close: 0.331279Min: 0.329869Max: 0.354884Change: -6.78 %▼
Rialto predictions for 2018September 2018Open: 0.339064Close: 0.3119572Min: 0.3119572Max: 0.339064Change: -8.69 %▼
Rialto predictions for 2018October 2018Open: 0.3100944Close: 0.3023299Min: 0.2942748Max: 0.3192899Change: -2.57 %▼
Rialto predictions for 2018November 2018Open: 0.2967973Close: 0.2798652Min: 0.2784552Max: 0.3034703Change: -6.05 %▼
Rialto predictions for 2018December 2018Open: 0.2876507Close: 0.2586807Min: 0.2586807Max: 0.2876507Change: -11.2 %▼
Rialto predictions for 2019January 2019Open: 0.2612231Close: 0.2453835Min: 0.2428611Max: 0.2678762Change: -6.46 %▼
Rialto predictions for 2019February 2019Open: 0.2442711Close: 0.22956393Min: 0.22753Max: 0.2520565Change: -6.41 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain