Gửi bài viết tới BigCoin

Dự báo giá đồng tiền Ripple

Ripple coin ( XRP ) là một hệ thống thanh toán tổng hợp theo thời gian thực ( RTGS ) hay còn gọi là Ripple Transaction Protocol (RTXP) hoặc giao thức Ripple. Ripple là một hệ thống phân tán mã nguồn mở đang nằm ở giai đoạn Beta, nhiều người vẫn nói Ripple là tên gọi chung của một loại tiền điện tử kỹ thuật số. 

"Tôi có nên đầu tư vào Ripple không?" "Có nên mua XRP hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì XRP chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá Ripple được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo XRP.
 
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Ripple. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, XRP có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời dài hạn. Giá Ripple tương đương với 1.927 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua Ripple bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 51.893 XRP. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-06 là 5.313 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +175.7%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $275.7 trong năm 2022.
Giá hiện tại
1.927 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
  2.631 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
  5.313 USD

Ripple (XRP) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Ripple predictions for 2018February 2018Open: 1.61487Close: 1.704875Min: 1.61487Max: 1.752438Change: 5.37 % ▲
Ripple predictions for 2018March 2018Open: 1.709818Close: 1.779468Min: 1.694608Max: 1.783589Change: 3.98 % ▲
Ripple predictions for 2018April 2018Open: 1.777393Close: 1.823056Min: 1.760264Max: 1.836976Change: 2.55 % ▲
Ripple predictions for 2018May 2018Open: 1.826533Close: 1.950917Min: 1.826533Max: 1.950917Change: 6.47 % ▲
Ripple predictions for 2018June 2018Open: 1.951241Close: 1.980917Min: 1.921056Max: 1.980917Change: 1.52 % ▲
Ripple predictions for 2018July 2018Open: 1.98133Close: 1.965697Min: 1.939016Max: 1.98133Change: -0.81 %▼
Ripple predictions for 2018August 2018Open: 1.974296Close: 2.02387Min: 1.974296Max: 2.02387Change: 2.49 % ▲
Ripple predictions for 2018September 2018Open: 2.03038Close: 2.042292Min: 2.018253Max: 2.055279Change: 0.59 % ▲
Ripple predictions for 2018October 2018Open: 2.030116Close: 2.061823Min: 2.030116Max: 2.113049Change: 1.56 % ▲
Ripple predictions for 2018November 2018Open: 2.068404Close: 2.124549Min: 2.06201Max: 2.163849Change: 2.68 % ▲
Ripple predictions for 2018December 2018Open: 2.120959Close: 2.719299Min: 2.094489Max: 2.722409Change: 22.24 % ▲
Ripple predictions for 2019January 2019Open: 2.729219Close: 2.252759Min: 2.227129Max: 2.745419Change: -21.43 %▼
Ripple predictions for 2019February 2019Open: 2.261929Close: 2.361329Min: 2.261929Max: 2.400109Change: 4.26 % ▲
Ripple predictions for 2019March 2019Open: 2.359709Close: 2.427249Min: 2.341939Max: 2.430859Change: 2.82 % ▲
Ripple predictions for 2019April 2019Open: 2.409979Close: 2.472209Min: 2.408229Max: 2.482599Change: 2.55 % ▲
Ripple predictions for 2019May 2019Open: 2.479349Close: 2.600359Min: 2.479349Max: 2.600359Change: 4.71 % ▲
Ripple predictions for 2019June 2019Open: 2.602039Close: 2.627979Min: 2.570649Max: 2.627979Change: 1 % ▲
Ripple predictions for 2019July 2019Open: 2.613359Close: 2.618139Min: 2.585489Max: 2.629319Change: 0.18 % ▲
Ripple predictions for 2019August 2019Open: 2.629139Close: 2.673389Min: 2.627579Max: 2.673389Change: 1.67 % ▲
Ripple predictions for 2019September 2019Open: 2.676779Close: 2.673729Min: 2.664999Max: 2.704319Change: -0.12 %▼
Ripple predictions for 2019October 2019Open: 2.678769Close: 2.717909Min: 2.678769Max: 2.763509Change: 1.46 % ▲
Ripple predictions for 2019November 2019Open: 2.717859Close: 2.776679Min: 2.706239Max: 2.813969Change: 2.14 % ▲
Ripple predictions for 2019December 2019Open: 2.769819Close: 3.366149Min: 2.745819Max: 3.366149Change: 17.87 % ▲
Ripple predictions for 2020January 2020Open: 3.380849Close: 2.900359Min: 2.876839Max: 3.395269Change: -16.74 %▼
Ripple predictions for 2020February 2020Open: 2.910309Close: 3.010879Min: 2.910309Max: 3.047199Change: 3.37 % ▲
Ripple predictions for 2020March 2020Open: 3.007939Close: 3.059959Min: 2.990639Max: 3.079099Change: 1.72 % ▲
Ripple predictions for 2020April 2020Open: 3.063829Close: 3.134549Min: 3.055579Max: 3.134549Change: 2.28 % ▲
Ripple predictions for 2020May 2020Open: 3.137719Close: 3.249689Min: 3.130329Max: 3.251009Change: 3.48 % ▲
Ripple predictions for 2020June 2020Open: 3.232749Close: 3.262729Min: 3.219149Max: 3.273849Change: 0.93 % ▲
Ripple predictions for 2020July 2020Open: 3.268769Close: 3.277599Min: 3.232799Max: 3.279149Change: 0.27 % ▲
Ripple predictions for 2020August 2020Open: 3.283339Close: 3.308009Min: 3.272679Max: 3.319809Change: 0.75 % ▲
Ripple predictions for 2020September 2020Open: 3.313619Close: 3.331139Min: 3.313619Max: 3.353959Change: 0.53 % ▲
Ripple predictions for 2020October 2020Open: 3.342719Close: 3.368619Min: 3.342719Max: 3.413469Change: 0.78 % ▲
Ripple predictions for 2020November 2020Open: 3.367439Close: 3.403559Min: 3.352139Max: 3.464369Change: 1.07 % ▲
Ripple predictions for 2020December 2020Open: 3.399459Close: 4.034569Min: 3.399099Max: 4.034569Change: 15.86 % ▲
Ripple predictions for 2021January 2021Open: 4.041949Close: 3.555689Min: 3.527969Max: 4.046079Change: -13.79 %▼
Ripple predictions for 2021February 2021Open: 3.548619Close: 3.658989Min: 3.548619Max: 3.693079Change: 3.04 % ▲
Ripple predictions for 2021March 2021Open: 3.640679Close: 3.713629Min: 3.640549Max: 3.728529Change: 1.98 % ▲
Ripple predictions for 2021April 2021Open: 3.719829Close: 3.783369Min: 3.703589Max: 3.783369Change: 1.69 % ▲
Ripple predictions for 2021May 2021Open: 3.787759Close: 3.882149Min: 3.775439Max: 3.899189Change: 2.45 % ▲
Ripple predictions for 2021June 2021Open: 3.882689Close: 3.915749Min: 3.866119Max: 3.919009Change: 0.85 % ▲
Ripple predictions for 2021July 2021Open: 3.924289Close: 3.927289Min: 3.880969Max: 3.928199Change: 0.08 % ▲
Ripple predictions for 2021August 2021Open: 3.929959Close: 3.956619Min: 3.917249Max: 3.963029Change: 0.68 % ▲
Ripple predictions for 2021September 2021Open: 3.965909Close: 3.985919Min: 3.964349Max: 4.002769Change: 0.51 % ▲
Ripple predictions for 2021October 2021Open: 3.990959Close: 4.016319Min: 3.990959Max: 4.062049Change: 0.64 % ▲
Ripple predictions for 2021November 2021Open: 3.999719Close: 4.054719Min: 3.999719Max: 4.112729Change: 1.37 % ▲
Ripple predictions for 2021December 2021Open: 4.054089Close: 4.681629Min: 4.040729Max: 4.681629Change: 13.49 % ▲
Ripple predictions for 2022January 2022Open: 4.691359Close: 4.185989Min: 4.182439Max: 4.693499Change: -12.16 %▼
Ripple predictions for 2022February 2022Open: 4.195909Close: 4.291959Min: 4.195909Max: 4.343159Change: 2.25 % ▲
Ripple predictions for 2022March 2022Open: 4.290859Close: 4.369659Min: 4.290859Max: 4.377469Change: 1.82 % ▲
Ripple predictions for 2022April 2022Open: 4.369469Close: 4.433419Min: 4.352219Max: 4.433419Change: 1.45 % ▲
Ripple predictions for 2022May 2022Open: 4.434679Close: 4.531949Min: 4.420839Max: 4.546529Change: 2.16 % ▲
Ripple predictions for 2022June 2022Open: 4.536289Close: 4.571109Min: 4.513879Max: 4.571109Change: 0.77 % ▲
Ripple predictions for 2022July 2022Open: 4.573399Close: 4.573849Min: 4.529999Max: 4.576389Change: 0.01 % ▲
Ripple predictions for 2022August 2022Open: 4.561379Close: 4.608919Min: 4.561379Max: 4.608919Change: 1.04 % ▲
Ripple predictions for 2022September 2022Open: 4.620569Close: 4.634359Min: 4.611429Max: 4.650639Change: 0.3 % ▲
Ripple predictions for 2022October 2022Open: 4.640479Close: 4.648909Min: 4.633139Max: 4.709389Change: 0.18 % ▲
Ripple predictions for 2022November 2022Open: 4.649439Close: 4.709599Min: 4.649439Max: 4.759949Change: 1.29 % ▲
Ripple predictions for 2022December 2022Open: 4.711159Close: 5.329659Min: 4.686309Max: 5.329659Change: 11.67 % ▲
Ripple predictions for 2023January 2023Open: 5.337369Close: 5.312779Min: 5.312779Max: 5.337369Change: -0.47 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi