Gửi bài viết tới BigCoin

ShadowCash ShadowCash

Dự báo giá đồng ShadowCash cùng chuyên gia

Giá ShadowCash cho ngày hôm nay là 0,2700 $. Nguồn cung lưu hành hiện tại là 7 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là 45 $. Những tỷ giá này sẽ thay đổi như thế nào trong thời gian tới? Các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi để có dự báo giá đồng ShadowCash hàng giờ.

"Tôi có nên đầu tư vào ShadowCash không?" "Có nên mua SDC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì SDC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn cực tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá ShadowCash được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá SDC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo SDC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như ShadowCash. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, SDC có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh lời. Giá ShadowCash tương đương với 0.228 USD tại thời điểm 2018-01-10. Nếu bạn mua ShadowCash bằng 1 khoản 100 đô hôm nay, sẽ mua được khoảng 437.778 SDC. Dựa vào những dự đoán giá của chúng tôi, trong thời hạn dài giá sẽ tăng, dự đoán giá vào thời điểm 2023-01-08 là 0.826 USD. Với khoản đầu tư 5 năm, mức lãi được mong đợi vào khoảng +261.76%. Tài khoản hiện tại của bạn sẽ từ $100 lên tới $361.76 trong năm 2022.

Giá hiện tại
0.228 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.367 USD
Dự đoán trong vòng 5 năm *
0.826 USD

ShadowCash (SDC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
ShadowCash predictions for 2018February 2018Open: 0.446146Close: 0.48684Min: 0.386285Max: 0.734861Change: 8.36 % ▲
ShadowCash predictions for 2018March 2018Open: 0.49973Close: 0.48646Min: 0.48646Max: 0.825088Change: -2.73 %▼
ShadowCash predictions for 2018April 2018Open: 0.772135Close: 0.14337Min: 0.127714Max: 0.772135Change: -438.56 %▼
ShadowCash predictions for 2018July 2018Open: 0.298451Close: 0.0439708Min: 0Max: 0.314486Change: -578.75 %▼
ShadowCash predictions for 2018August 2018Open: 0.0316614Close: 0.126573Min: 0Max: 0.325651Change: 74.99 % ▲
ShadowCash predictions for 2018September 2018Open: 0.112215Close: 0.425792Min: 0.112215Max: 0.467503Change: 73.65 % ▲
ShadowCash predictions for 2018October 2018Open: 0.177276Close: 0.201444Min: 0.148456Max: 0.475929Change: 12 % ▲
ShadowCash predictions for 2018November 2018Open: 0.206317Close: 0.205075Min: 0.192629Max: 0.498606Change: -0.61 %▼
ShadowCash predictions for 2018December 2018Open: 0.176077Close: 0.304514Min: 0.171065Max: 0.54767Change: 42.18 % ▲
ShadowCash predictions for 2019January 2019Open: 0.293107Close: 0.502468Min: 0.290527Max: 0.780038Change: 41.67 % ▲
ShadowCash predictions for 2019February 2019Open: 0.509075Close: 0.540123Min: 0.434486Max: 0.774973Change: 5.75 % ▲
ShadowCash predictions for 2019March 2019Open: 0.559429Close: 0.828672Min: 0.541642Max: 0.875156Change: 32.49 % ▲
ShadowCash predictions for 2019April 2019Open: 0.575719Close: 0.180157Min: 0.180157Max: 0.790561Change: -219.57 %▼
ShadowCash predictions for 2019May 2019Open: 0.159828Close: 0.0508956Min: 0.0451293Max: 0.404659Change: -214.03 %▼
ShadowCash predictions for 2019June 2019Open: 0.0204501Close: 0.353328Min: 0.0123688Max: 0.355641Change: 94.21 % ▲
ShadowCash predictions for 2019July 2019Open: 0.101692Close: 0.0869304Min: 0.0409788Max: 0.366866Change: -16.98 %▼
ShadowCash predictions for 2019August 2019Open: 0.0880532Close: 0.148705Min: 0.0159549Max: 0.362714Change: 40.79 % ▲
ShadowCash predictions for 2019September 2019Open: 0.450527Close: 0.228302Min: 0.188839Max: 0.521458Change: -97.34 %▼
ShadowCash predictions for 2019October 2019Open: 0.211001Close: 0.256816Min: 0.196557Max: 0.527328Change: 17.84 % ▲
ShadowCash predictions for 2019November 2019Open: 0.267965Close: 0.230985Min: 0.230985Max: 0.551516Change: -16.01 %▼
ShadowCash predictions for 2019December 2019Open: 0.51797Close: 0.336922Min: 0.222102Max: 0.592371Change: -53.74 %▼
ShadowCash predictions for 2020January 2020Open: 0.333818Close: 0.565159Min: 0.333818Max: 0.82981Change: 40.93 % ▲
ShadowCash predictions for 2020February 2020Open: 0.535279Close: 0.582421Min: 0.484159Max: 0.820729Change: 8.09 % ▲
ShadowCash predictions for 2020March 2020Open: 0.880808Close: 0.610646Min: 0.598352Max: 0.925736Change: -44.24 %▼
ShadowCash predictions for 2020April 2020Open: 0.597159Close: 0.218048Min: 0.218048Max: 0.851898Change: -173.87 %▼
ShadowCash predictions for 2020May 2020Open: 0.218171Close: 0.362686Min: 0.0771991Max: 0.464578Change: 39.85 % ▲
ShadowCash predictions for 2020June 2020Open: 0.109988Close: 0.136284Min: 0.062987Max: 0.407625Change: 19.3 % ▲
ShadowCash predictions for 2020July 2020Open: 0.124203Close: 0.150727Min: 0.0921079Max: 0.41807Change: 17.6 % ▲
ShadowCash predictions for 2020August 2020Open: 0.120955Close: 0.250082Min: 0.066169Max: 0.486872Change: 51.63 % ▲
ShadowCash predictions for 2020September 2020Open: 0.244152Close: 0.253166Min: 0.242484Max: 0.575707Change: 3.56 % ▲
ShadowCash predictions for 2020October 2020Open: 0.25797Close: 0.292944Min: 0.245178Max: 0.57889Change: 11.94 % ▲
ShadowCash predictions for 2020November 2020Open: 0.583622Close: 0.321161Min: 0.286306Max: 0.603774Change: -81.72 %▼
ShadowCash predictions for 2020December 2020Open: 0.30103Close: 0.387803Min: 0.273923Max: 0.637507Change: 22.38 % ▲
ShadowCash predictions for 2021January 2021Open: 0.404582Close: 0.877495Min: 0.38512Max: 0.877775Change: 53.89 % ▲
ShadowCash predictions for 2021February 2021Open: 0.624393Close: 0.921448Min: 0.535584Max: 0.921448Change: 32.24 % ▲
ShadowCash predictions for 2021March 2021Open: 0.68122Close: 0.65395Min: 0.653932Max: 0.979736Change: -4.17 %▼
ShadowCash predictions for 2021April 2021Open: 0.65382Close: 0.282667Min: 0.282667Max: 0.911866Change: -131.3 %▼
ShadowCash predictions for 2021May 2021Open: 0.245816Close: 0.166233Min: 0.134644Max: 0.526191Change: -47.87 %▼
ShadowCash predictions for 2021June 2021Open: 0.14476Close: 0.179259Min: 0.114801Max: 0.461175Change: 19.25 % ▲
ShadowCash predictions for 2021July 2021Open: 0.180493Close: 0.176673Min: 0.144162Max: 0.468197Change: -2.16 %▼
ShadowCash predictions for 2021August 2021Open: 0.463136Close: 0.280974Min: 0.11831Max: 0.522704Change: -64.83 %▼
ShadowCash predictions for 2021September 2021Open: 0.283589Close: 0.308618Min: 0.283589Max: 0.628551Change: 8.11 % ▲
ShadowCash predictions for 2021October 2021Open: 0.319599Close: 0.633994Min: 0.294475Max: 0.633994Change: 49.59 % ▲
ShadowCash predictions for 2021November 2021Open: 0.3859Close: 0.35574Min: 0.341904Max: 0.655401Change: -8.48 %▼
ShadowCash predictions for 2021December 2021Open: 0.343928Close: 0.44814Min: 0.326518Max: 0.682989Change: 23.25 % ▲
ShadowCash predictions for 2022January 2022Open: 0.428132Close: 0.680942Min: 0.428132Max: 0.933075Change: 37.13 % ▲
ShadowCash predictions for 2022February 2022Open: 0.659386Close: 0.721731Min: 0.588685Max: 0.961555Change: 8.64 % ▲
ShadowCash predictions for 2022March 2022Open: 0.71297Close: 0.71048Min: 0.709453Max: 1.03285Change: -0.35 %▼
ShadowCash predictions for 2022April 2022Open: 0.716778Close: 0.310677Min: 0.310677Max: 0.97063Change: -130.71 %▼
ShadowCash predictions for 2022May 2022Open: 0.589592Close: 0.20118Min: 0.192588Max: 0.589592Change: -193.07 %▼
ShadowCash predictions for 2022June 2022Open: 0.187973Close: 0.235463Min: 0.167822Max: 0.513844Change: 20.17 % ▲
ShadowCash predictions for 2022July 2022Open: 0.243094Close: 0.518632Min: 0.197109Max: 0.518632Change: 53.13 % ▲
ShadowCash predictions for 2022August 2022Open: 0.266552Close: 0.320238Min: 0.172211Max: 0.558393Change: 16.76 % ▲
ShadowCash predictions for 2022September 2022Open: 0.336235Close: 0.370435Min: 0.336235Max: 0.679778Change: 9.23 % ▲
ShadowCash predictions for 2022October 2022Open: 0.344583Close: 0.436335Min: 0.344583Max: 0.684685Change: 21.03 % ▲
ShadowCash predictions for 2022November 2022Open: 0.419557Close: 0.39874Min: 0.397638Max: 0.70644Change: -5.22 %▼
ShadowCash predictions for 2022December 2022Open: 0.400097Close: 0.471821Min: 0.379852Max: 0.728736Change: 15.2 % ▲
ShadowCash predictions for 2023January 2023Open: 0.767768Close: 0.826349Min: 0.513256Max: 0.826349Change: 7.09 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ