Gửi bài viết tới BigCoin

Chính Phủ Hàn Quốc Chính Thức Hồi Đáp Lá Đơn Kiến Nghị Hơn 200.000 Chữ Ký

Nguyen Hoa  14/02/2018

Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức hồi đáp lá đơn kiến nghị nổi tiếng khi xưa, lá đơn gồm hơn 20.000 chữ ký, phản đối các quy định không công bằng về tiền mã...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ