Gửi bài viết tới BigCoin

82 token bị Bittrex khai tử ngay trong tháng này

Tung Leo  17/03/2018

Sàn Bittrex vừa quyết định sẽ loại bỏ 82 token khỏi nền tảng của sàn này. Hành động này được Bittrex tuyên bố là nhằm đảm bảo người dùng được tiếp cận với những token...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain