Gửi bài viết tới BigCoin

Aeternity là gì? Tìm hiểu tổng quan về đồng Aeternity (AE)

StevenPalley  22/02/2018

Aeternity là một dự án blockchain mã nguồn mở mới, nhằm nâng cao và củng cố nền tảng blockchain của Bitcoin và Ethereum. Dự án thu hút sự chú ý đặc biệt thông qua cách...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ