Gửi bài viết tới BigCoin

Nền tảng Altcoin Coinexchange.io đóng cửa vì lý do tài chính

Linh  02/10/2019

Sàn giao dịch Altcoin Coinexchange.io thông báo sẽ ngừng hoạt động do những khó khăn về tài chính. Trong một thông báo chính thức vào ngày 1 tháng 10, nền tảng lưu ý rằng việc đóng...