Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] Alza - Một giải pháp kết hợp cho các khoản thanh toán nhỏ

Alice  16/06/2018

ALZA là một giải pháp đầu cuối nhằm mục đích liên kết blockchain thông lượng cao chuyên dụng với các trường thanh toán tự tổ chức. Cơ chế này cho phép người dùng tùy ý...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ