Gửi bài viết tới BigCoin

DeepBrain Chain gia nhập hiệp hội ARM AI Ecosystem Consortium

Alice  05/07/2018

DeepBrain Chain – nền tảng điện toán đám mây trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới, hôm nay đã tuyên bố trở thành một thành viên chính thức của hiệp hội ARM AI Ecosystem...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain