Gửi bài viết tới BigCoin

Máy ATM Bitcoin trở thành nguồn lưu trữ tiền tệ đầu tiên ở Zimbabwe

StevenPalley  13/04/2018

Zimbabwe giờ đây có một máy ATM Bitcoin cung cấp cho mọi người một cách khác để mua và bán Bitcoin và Litecoin. Máy ATM 2 chiều được triển khai và kích hoạt trong tuần...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain