Gửi bài viết tới BigCoin

Dấu hiệu E-Bay sẽ chấp nhận với nền tảng thanh toán tiền mã hoá của Ayden và BitPay

StevenPalley  10/02/2018

Tập đoàn thương mại điện tử đa quốc gia toàn cầu đang xem xét "tiền mã hoá" như là một phương thức thanh toán, nhưng Phó Chủ tịch cao cấp của eBay Châu Mỹ Scott...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain