Gửi bài viết tới BigCoin

Tin nóng trong ngày - BI điều tra việc sử dụng bitcoin ở Bali

StevenPalley  21/01/2018

Ngân hàng Indonesia (BI) đang điều tra các giao dịch bitcoin bị cáo buộc ở Bali sau khi phát hiện thấy dấu hiệu hoạt động trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chi nhánh Causa...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain