Gửi bài viết tới BigCoin

Bitcoin - Tháng 4 và những con số

Tung Leo  03/05/2018

Dữ liệu từ chỉ số giá của Bitcoin tại CoinDesk (BPI) cho thấy tháng Năm bắt đầu với giá của Bitcoin ở mức $9.244 – tức là tăng 33% so với mức giá khởi đầu ngày 1...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ