Gửi bài viết tới BigCoin

Tiến sĩ Tom Love, Nhà đồng sáng tạo Objective-C, gia nhập BitFlyer với tư cách cố vấn

StevenPalley  06/04/2018

Hôm nay, bitFlyer, Sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất Nhật Bản, đã công bố bổ sung thêm Tiến sĩ Tom Love với vai trò là một cố vấn mới. Trong một năm làm việc tới...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain