Gửi bài viết tới BigCoin

Sonny Singh - COO BitPay: Bitcoin cần phải tăng, nếu không các ICO sẽ gặp rắc rối

Alice  15/09/2018

Sonny Singh - CCO BitPay lại tiếp tục gây tranh cãi với phát ngôn thị trường ICO sẽ gặp nhiều rắc rối trong tương lai. Nhưng bù lại, ông cho rằng Bitcoin sẽ tăng trở...

CCO BitPay dự đoán Altcoins sẽ 'Không bao giờ quay lại', Bitcoin sẽ 'hồi phục' vào năm 2019

Mi_A  14/09/2018

CCO BitPay dự đoán Altcoins sẽ 'Không bao giờ quay lại', Bitcoin sẽ 'hồi phục' vào năm 2019