Gửi bài viết tới BigCoin

Từ Blockchain 1.0 đến Blockchain 3.0

  13/02/2018

Blockchain 2.0 hay 3.0? Cụm từ Blockchain 2.0 cho mọi người cảm giác tốt hơn Blockchain 1.0. Bitcoin được gọi là blockchain 1.0, và Ethereum được gọi là blockchain 2.0. Tôi không biết người nào bắt...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ