Gửi bài viết tới BigCoin

Các nhà nghiên cứu Đức phát hiện ra các nội dung bất hợp pháp trong Blockchain Bitcoin

StevenPalley  22/03/2018

Theo một bài báo nghiên cứu do các nhà nghiên cứu Đức công bố vào tháng 3 năm 2018, blockchain Bitcoin có thể chứa liên kết tới nội dung bất hợp pháp, bao gồm ba...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ