Gửi bài viết tới BigCoin

[Thông cáo báo chí] Hội nghị Blockchain trong chuyên đề về chăm sóc sức khỏe

Linh  05/12/2019

Ngành chăm sóc sức khỏe hiện đang có một cơ hội lớn khi sử dụng Blockchain để dẫn đầu một sự chuyển đổi kỹ thuật số, từ hồ sơ y tế sang chuỗi cung ứng...

Mayo Clinic và một công ty tại Anh ký hiệp ước nghiên cứu blockchain

Charlotte  25/06/2018

Mayo Clinic và một công ty tại Anh ký hiệp ước nghiên cứu blockchain

Blockchain có thể làm thay đổi tích cực cách chia sẻ dữ liệu y tế

Charlotte  26/05/2018

Blockchain có thể làm thay đổi tích cực cách chia sẻ dữ liệu y tế