Gửi bài viết tới BigCoin

Thêm 2 sàn giao dịch crypto khác của Nhật đã ngừng hoạt động

StevenPalley  14/04/2018

Tổng cộng đã có chín sàn giao tiền mã hóa tại Nhật Bản đã tạm ngừng mọi hoạt động của họ cho đến ngày hôm nay. 9 sàn giao dịch này bao gồm 2 sàn...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ