Gửi bài viết tới BigCoin

Canada muốn giúp Ấn Độ dẫn đầu “cuộc cách mạng blockchain”

StevenPalley  22/02/2018

Ấn Độ và Canada đang liên kết để thúc đẩy công nghệ đứng đằng sau bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác.  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ